a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9am: Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn trafod Llywodraethu Byrddau Iechyd GIG Cymru
  2. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i'r prif weinidog
  3. Dadl ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 14-15
  4. Cyfnod 4 o’r Mesur Rhentu Cartrefi
  5. Dadl ar Gyfnod 3 o’r Mesur Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol