a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9am: Pwyllgor Cyllid
  2. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
  3. Cynnig i ddirymu Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) (Diwygio) 2015
  4. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig ar droseddau amgylcheddol
  5. Dadl Plaid Cymru ar economi gogledd Cymru
  6. Dadl Democratiaid Rhyddfrydol ar newid hinsawdd
  7. Dadl fer: Pentecostiaeth yng Nghymru