a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nadolig Llawen!

  Dyna ni am heddiw ac am weddill y flwyddyn!

  Fe fyddwn ni nôl Ddydd Mawrth 12 Ionawr, tan hynny Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i chi.

  Senedd
 2. Eitem olaf

  Mae'r aelodau yn parhau â'r thema o ddiodydd wrth i William Powell o'r Democratiaid Rhyddfrydol arwain y ddadl fer yn galw am gynllun i ddychwelyd blaendal ar gyfer poteli - fel yr hen boteli Corona.

  Poteli Corona
 3. Cynnig yn cael ei basio

  Pleidleisiodd yr aelodau o blaid cynnig Plaid Cymru yn galw ar y llywodraeth "i gyflwyno cynigion i ddefnyddio pwerau trethu newydd o dan Deddf Cymru 2014 i ganiatáu i Lywodraeth nesaf Cymru i gyflwyno ardoll ar ddiodydd llawn siwgr." 

  Roedd 38 o blaid a 10 yn erbyn. 

 4. Dadl y Democratiaid Rhyddfrydol

  Yn ystod dadl y Democratiaid Rhyddfrydol mynegodd Eluned Parrott ofid bod Cymru yn "llusgo y tu ôl i weddill y DU o ran canlyniadau addysgol, yn enwedig mewn meysydd allweddol darllen, mathemateg a gwyddoniaeth." 

 5. Treth ar ddiodydd llawn siwgr?

  Meddai'r Gweinidog Cyllid Jane Hutt, "mewn egwyddor mae llywodraeth Cymru yn cydnabod y gallai ardoll diodydd llawn siwgr ychwanegu at yr amrywiaeth o gynlluniau i fynd i'r afael â'r mater hwn, ond mae anawsterau ymarferol y byddai angen ymchwilio iddynt yn drylwyr."

 6. Treth neu addysg?

  Yr aelod Ceidwadol Darren Millar yn gwrthod yr angen am yr hyn y mae'n galw 'treth tango'. 

  Mae'n galw ar wella addysg y cyhoedd am effaith diodydd llawn siwgr.

  Diod llawn siwgr
 7. Ymgyrch marchnata a hysbysebu?

  Pop

  Wythnos diwethaf dywedodd Pwyllgor Iechyd Tŷ'r Cyffredin fod "dystiolaeth gryf iawn" bellach y byddai treth ar ddiodydd llawn siwgr yn lleihau'r faint mae pobl yn ei yfed.

  Mae'r adroddiad, sy'n rhoi pwysau ar weinidogion DU sydd hyd yn hyn wedi gwrthsefyll treth o'r fath, hefyd yn galw am ymgyrch marchnata a hysbysebu.  

 8. Ail ddadl Plaid cymru

  Mae ail ddadl Plaid Cymru yn galw ar gyflwyno ardoll ar ddiodydd llawn siwgr.

 9. Maniffesto'r Ceidwadwyr

  Mae gwelliant y Democratiaid Rhyddfrydol sy'n galw ar lywodraeth y DU i "amddiffyn cyllid ac annibyniaeth olygyddol S4C " yn ddyfyniad o faniffesto'r Ceidwadwyr Cymreig.   

 10. Ariannu 'hael'

  Wythnos diwethaf, dywedodd gweinidog darlledu llywodraeth y DU, Ed Vaizey, fod S4C yn cael ei hariannu yn "eithriadol o hael".

  S4C
 11. Toriad cyllid S4C

  Fis diwethaf, cyhoeddwyd toriadau i gyllid y sianel gan lywodraeth y Deyrnas Unedig.

  Fe fydd y grant hwnnw'n lleihau o £6.7m i £5m erbyn 2020. Mae rhan fwyaf o gyllid S4C yn dod drwy ffi'r drwydded y BBC.

 12. Dadl Plaid Cymru

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddadl gan Blaid Cymru ar S4C.

 13. Canu clodydd

  "Peidiwch â chamgymryd rhagoriaeth fel detholusrwydd" pwysleisia'r aelod Llafur Alun Davies, sydd hefyd yn canu clodydd côr meibion Beaufort.  

 14. Adroddiad annibynnol

  Cafodd adroddiad annibynnol sy'n ceisio cynnal a sicrhau y darperir gwasanaethau cerdd o safon uchel yng Nghymru ei gyhoeddi yn gynharach eleni gan lywodraeth Cymru. 

  Cynhyrchwyd yr adroddiad gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gwasanaethau Cerdd a gomisiynwyd gan y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau Huw Lewis, i archwilio i sut y gallai darpariaeth gwasanaethau cerddoriaeth yng Nghymru gael ei sicrhau. 

  Cafodd y grŵp ei gadeirio gan Karl Napieralla.

 15. Fideo i ddechrau

  Aelodau'r Cynulliad yn gwylio fideo a drefnwyd gan yr aelod Plaid Cymru Bethan Jenkins cyn iddi agor y ddadl.

  Siambr
 16. Dadl gan Aelodau Unigol

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddadl gan aelodau unigol ar werth y celfyddydau a chreadigrwydd i addysg.

 17. Ble mae aelodau'r Cabinet?

  Dim un aelod arall o'r Cabinet yn bresennol tra bod Lesley Griffiths yn ateb cwestiynau.
  Image caption: Dim un aelod arall o'r Cabinet yn bresennol tra bod Lesley Griffiths yn ateb cwestiynau.
 18. 'Anodd i fudiadau trydydd sector'

  Lesley Griffiths

  Lesley Griffiths yn dweud achos bod y Canghellor George Osborne "mor hwyr" yn amlinellu cynlluniau gwariant y llywodraeth, mae wedi ei gwneud hi'n " anodd iawn, iawn i fudiadau trydydd sector" i gynllunio'n ariannol.

 19. Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid

  Mae'r gweinidog yn rhoi'r diweddara am y cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

  Bydd awdurdodau lleol yn rhannu cronfa £100m ar gyfer prosiectau mewn canol trefi, cymunedau’r arfordir a chlystyrau Cymunedau’n Gyntaf.   

 20. Cymunedau a Threchu Tlodi

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at gwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Lesley Griffiths.