a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  A dyna ni - doedd hi ddim yn gêm wych, ond mae pob buddugoliaeth yn cyfri! Diolch yn fawr i chi am ddilyn y llif byw ac fe fydd na lif byw arall pan fydd Cymru'n brwydro'r Saeson yn Twickenham mewn pythefnos.

  Pob hwyl!

 2. 'Buddugoliaeth wych - ond angen gwella...'

  Non Evans

  Cyn-gapten merched Cymru

  "Buddgoliaeth wych i Gymru ond ddyle ni fod wedi sgorio gymaint fwy o bwytiau. Amddiffyn ennillod y gêm. Cymru yn ceisio datblygu eu gêm ymysodol. Eisiau gwella cyn herio Lloegr..."

 3. Canlyniad: Cymru 19 - 10 Ffrainc

  A dyna ni - buddugoliaeth arall i Gymru ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. A'r bumed yn olynol yn erbyn y Ffrancwyr. Mae'r freuddwyd yn dal yn fyw!

  diwedd
 4. Cymru 19 - Ffrainc 10

  Trosiad i Ffrainc - ond yn rhy hwyr i wneud unrhyw wahaniaeth i'r canlyniad.

 5. Cais i Ffrainc

  Ffrainc yn llwyddo i sgorio cais yn yr eiliadau olaf - Cymru 19 - Ffrainc 8....

 6. Seren y gêm....

  Gareth Davies ydi seren y gêm - ac mae'n cael ei eilyddio yn y munudau olaf.

 7. Cymru 19 - 3 Ffrainc

  Cic gosb i Ffrainc ar ddwy ar hugain Cymru - gyda munudau'n unig yn weddill.

 8. Croeso i Priestland

  Non Evans

  Cyn-gapten merched Cymru

  'Falch o weld Priestland ar y cae. Angen cadw Biggar am y gêm nesa! A hyder i Priestland i orffen y gêm.' 

 9. Eilyddio Liam Williams

  Liam Williams yn cael ei eilyddio - Gareth Anscome ar y cae yn ei le.

 10. Penblwydd Hapus Dadi!

  Non Evans

  Cyn-gapten merched Cymru

  'Mae dadi yn dathlu ei benblwydd yn 70 yn y gêm heno gyda fy mrawd Owain. Dadi yn edrych fel Ffrancwr!!!'

  Tad
 11. Eilyddio Biggar

  Dan Biggar yn cael ei eilyddio wedi derbyn anaf - gyda Rhys Priestland yn dod ar y cae yn ei le. Diolch Dan!

  biggar
 12. Dim troi'n ôl?

  Non Evans

  Cyn-gapten merched Cymru

  'Dwi ddim yn gweld ffordd nôl i'r ymwelwyr nawr....

  'Dyna'r diwedd yn y'm marn i...buddugoliaeth i Gymru wedi'r gic gosb yna...'

 13. Cymru 19 - 3 Ffrainc

  Cic gosb i Gymru a Dan Biggar yn sicrhau'r pwyntiau unwiath eto!

 14. Y ddawns

  Pwy sy'n cofio'r 'Biggarena' yn dod i'r amlwg am y tro cynta' yng Nghwpan y Byd y llynedd?

  View more on twitter
 15. Cymru 16 - 3 - a Ffrainc yn eilyddio

  Ffrainc yn penderfynu eilyddio - cyn i Gymru gicio'n ddwfn i ddwy ar hugain Ffrainc.

  Er yr holl bwysau wedi 20 munud - does dim llwyddiant wedi dod i Ffrainc ac mae'r ymwelwyr yn gorfod amddiffyn o'r newydd.

 16. North yn rhyng-gipio

  George North yn rhyng-gipio wedi cyfnod arwrol o amddiffyn gan Gymru yn dilyn pwysau gan Ffrainc. 

 17. Canmol yr amddiffyn

  Non Evans

  Cyn-gapten merched Cymru

  'Amddiffyn gwych eto gan Gymru! Capten Ffrainc yn cael gem wych!'

 18. Amddiffyn rhag ildio cais

  Mwy o amddiffyn arwrol gan Gymru - ac yn dal Ffrainc yn ol rhag sgorio cais,  fodfeddi'n unig ger y linell gais.

 19. Methu dal y pwysau?

  Ffrainc yn pwyso a phwyso, a'r gem wedi mynd ar chwal ychydig bach....Cic gosb arall i'r Ffrancwyr.