a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cymru'n curo o 67-14 yn erbyn Yr Eidal i orffen yn ail yn y tabl
  2. Ceisiau gan Webb, Biggar, J Davies, Roberts, North, L Williams, Moriarty 2, G Davies
  3. Cliciwch uwchben i wrando ar sylwebaeth Radio Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Arrivederci!

A dyna ni am heddiw.  Mae hefyd yn ddiwedd Pencampwriaeth y Chwe Gwlad i Gymru, fydd yn gorffen yn ail yn y tabl eleni.  Ymlaen nawr at daith yr haf i Seland Newydd ym mis Mehefin!

Cymru
Getty Images

Buddugoliaeth wych

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Buddugoliaeth wych i Gymru. Trueni mawr am y golled yr wythnos ddiwetha'. Ond grêt g weld chwaraewyr ifanc yn rhoi dyfnder i'r garfan. 65-14 i Gymru. Beth arall alla' i ddweud? Gwych!!"

Y gwir yn brifo?

Ydy Eris Culpepper yn taro'r hoelen ar ei phen gyda'r sylw yma?

View more on twitter

Sgôr terfynol: Cymru 67-14 Yr Eidal

Y gair ola' yn bendant i Priestland y tro hwn, gyda'r trosiad i gloi'r gêm a sicrhau'r fuddugoliaeth orau erioed gan Gymru dros yr Eidalwyr.

Cymru 65-14 Yr Eidal

Ac mae 'na fwy...Gareth Davies yn croesi am nawfed cais i goroni'r cyfan i Gymru.

Gareth Davies
Reuters

Cymru 60-14 Yr Eidal

Ai Priestland fydd â'r gair ola'?  Mae'n trosi a mynd â Chymru at 60 pwynt.

Cymru 58-14 Yr Eidal

Ross Moriarty yn sgorio ei ail gais yn y gêm, funud o'r diwedd.

Ross Moriarty
Getty Images

North yw'r seren

George North sydd wedi'i enwi yn Seren y Gêm heddiw - haeddianol iawn i'r gŵr o Fôn.

George North
Getty Images

C'môn Cymru?

Mae Elin Roberts yn siarad ar ran holl drigolion Mam Cymru yma rwy'n credu...

View more on twitter

Cymru 51-14 Yr Eidal

Ross Moriarty yn croesi'r llinell a Rhys Priestland yn trosi'n llwyddiannus ar ei ymgais gynta'.  Ymdrech wych.  Yr Eidalwyr yn amlwg wedi blino erbyn hyn.

Rhy rhwydd!

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Cais arall arbennig i Gymru. Rhy rhwydd erbyn hyn...Hyfryd i weld y bois ifanc yn dod oddi ar y fainc. Angen dyfnderd yn y garfan. Ond dau gais i'r Eidalwyr   Fydd Sion Edwards ddim yn hapus!"

Pob un eilydd ar y cae

Pob un o eilyddion Cymru ar y cae erbyn hyn, wrth i Gareth Davies gymryd lle Rhys Webb.

Cymru 46-14 Yr Eidal

Yr Eidalwyr yn croesi unwaith yn rhagor - dy'n nhw heb roi'r ffidil yn y to!  Amddiffyn eitha' gwael gan olwyr Cymru.  Kelly Haimona yn trosi'n llwyddiannus eto.

Eilyddio

Chwech eilydd i Gymru ar y cae erbyn hyn.  Yn eu plith ma' Rhys Priestland yn cymryd lle Dan Biggar, Jake Ball yn lle Bradley Davies, Ken Owens yn lle Scott Baldwin, Aaron Jarvis yn lle Samson Lee, a Gethin Jenkins yn lle Rob Evans.

Cymru 46-7 Yr Eidal

Liam Williams yn sgorio i fynd â Chymru dros y deugain.  Yr Eidalwyr yn rhoi gormod o le i Gymru.  Biggar yn llwyddo hefo'r trosiad y tro hwn - saith allan o wyth iddo hyd yma.

Liam Williams
Getty Images

Cymru 39-7 Yr Eidal

Mae gan Yr Eidal bwyntiau ar y bwrdd - diolch i gais gan Guglielmo Palazzani. Rhywbeth i'w cefnogwyr floeddio amdano o'r diwedd.

North 'nôl!

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"George North..... Nes i ddweud wythnos diwetha' ei fod e'n ôl. Mae e yn ôl....!!!"

Syniad Steff

Mae Steff Marc Rees â chynnig dadleuol ond defnyddiol efallai?

View more on twitter

Cymru 39-0 Yr Eidal

George North yn cyrraedd am gais arall i Gymru - ei bedwerydd yn ystod yr ymgyrch.  A'r trosiad yn llwyddiannus y tro hwn.

George North
Getty Images

Y cais gorau eto

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Cais gorau'r gêm hyd yma. 20 cymal a cydweithio gwych rhwng y blaenwyr a'r olwyr!!  Arbennig. Jamie Roberts yn allweddol unwaith eto."

Cymru 35-0 Yr Eidal

Cais da i Jamie Roberts - ei 11fed cais i Gymru.  Biggar yn methu trosi'r tro hwn.

Ailddechrau

Ac mae'r ail hanner wedi dechrau.

Eris yn ei dweud hi

Mae Eris Culpepper yn yr Unol Daleithiau, newydd grisialu teimladau llawer ar Twitter.

View more on twitter

Non yn hapus

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Hanner gwych i Gymru. Yn dominyddu ym mhob agwedd o'r chwarae. Edrych 'mlaen at yr ail hanner. Rhys Webb yn edrych yn arbennig o ystyried mai hon yw ei gêm ryngwaladol gynta' ar ôl gwella o'i anaf."

Hanner amser

Dyna'r hanner cynta' drosodd - y Cymry'n glir a chyfforddus ar y blaen o 27-0.

Cymru v Yr Eidal
Getty Images

Colli cyfle

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Cais gwych arall i Gymru. Pam, o pham na guron ni Loegr?  Byddai'r Bencampwriaeth yn ein dwylo unwaith eto..."

Cymru 27-0 Yr Eidal

Jonathan Davies yn sgorio trydydd cais y cochion a Biggar yn trosi'n llwyddiannus eto.

Jonathan Davies
Getty Images

Cais rhwydd

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Cais rhwydd i Gymru. Taclo gwael gan yr Eidalwyr."

Cymru 20-0 Yr Eidal

Biggar yn trosi ei gais ei hun.

Cymru 18-0 Yr Eidal

Gwelliant gan y Cymru a chais hawdd i Gymru - Roberts a Biggar yn cyfuno, a'r rhif 10 yn croesi i'r cochion.

Biggar yn croesi
Getty Images

Y timau eto

Mae 'na oedi hefo'r chwarae gan bod ambell i chwaraewr yn cael triniaeth.  I'ch hatgoffa chi, dyma pwy sydd ar y cae i'r ddau dîm heddiw:

Cymru: 15-Liam Williams, 14-George North, 13-Jonathan Davies, 12-Jamie Roberts, 11-Hallam Amos; 10-Dan Biggar, 9-Rhys Webb; 1-Rob Evans, 2-Scott Baldwin, 3-Samson Lee, 4-Bradley Davies, 5-Luke Charteris, 6-Dan Lydiate (capten), 7-Justin Tipuric, 8-Taulupe Faletau

Eilyddion: 16-Ken Owens, 17-Gethin Jenkins, 18-Aaron Jarvis, 19-Jake Ball, 20-Ross Moriarty, 21-Gareth Davies, 22-Rhys Priestland, 23-Gareth Anscombe

Yr Eidal: 15-David Odiete, 14-Leonardo Sarto, 13-Andrea Pratichetti, 12-Gonzalo Garcia, 11-Mattia Bellini, 10-Tommaso Allan, 9-Guglielmo Palazzani; 1-Andrea Lovotti, 2-Davide Giazzon, 3-Martin Castrogiovanni, 4-Quintin Geldenhuys, 5-Valerio Bernabo, 6-Francesco Minto, 7-Alessandro Zanni, 8-Sergio Parisse (capten),

Eilyddion: 16-Oliviero Fabiani, 17-Matteo Zanusso, 18-Dario Chistolini, 19-Jacopo Sarto, 20-Abraham Steyn, 21-Alberto Lucchese, 22-Kelly Haimona, 23-Luke McLean.

Pam sgrym?

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Pwyntiau ar y bwrdd ond pam mynd am sgrym o dan y pyst gyda dyn ychwanegol?"

Cymru 13-0 Yr Eidal

Dim problem i Biggar eto wrth iddo ychwanegu triphwynt arall at y sgôr.

Canmol Biggar

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Cic wych eto gan Biggar. Falch bod George North yn holliach wedi tacl arbennig."

Dan Biggar
Getty Images

Tipuric oddi ar y cae

Mae Tipuric wedi gadael y cae a Ross Moriarty yn cymryd ei le.

Pryder am Tipuric

Tipyn o bryder am Justin Tipuric - mae o i lawr ar hyn o bryd ar ôl disgyn ar ei ysgwydd.  Ross Moriarty ar ei ffordd i'r cae rhag ofn bydd angen eilyddio.

Cymru 10-0 Yr Eidal

Biggar yn llwyddo unwaith eto o 33 metr - triphwynt arall i Gymru.

Dan Biggar
BBC

Camsefyll?

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Dyna chi ddechreuad arbennig i Gymru. Cais gwych i Rhys Webb yn ei gêm gynta' yn ôl wedi anaf. Ond oedd y rhedwyr yn cam sefyll yn ystod y gic gan Bigggar?"

Cymru 7-0 Yr Eidal

Rhys Webb yn croesi yn y munudau cynta'!  A'r trosiad gan Dan Biggar yn llwyddiannus.

Cymru 7-0 Yr Eidal

Rhys Webb
BBC

Ffeithiau Faletau

Mae Lowri Jones wedi penderfynu adloni Cymry Twitter gydag ychydig o'i #ffeithiauFaletau

View more on twitter