a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl Fawr

  Dyna ni gan Senedd Fyw am heddiw. 

  Fe fyddwn ni nôl yn y bore am 10am pan fydd cyfarfod arbennig o'r Pwyllgor Menter a Busnes. 

  Mae'r aelodau wedi cael eu galw yn arbennig i drafod y diwydiant dur yn sgil cyhoeddiad Cwmni Tata yr wythnos ddiwetha. Y pwnc fydd: Cymorth ar gyfer y Diwydiant Dur yng Nghymru. 

 2. 'Pecyn cymorth gwerth dros £60m'

  Yn ystod y sesiwn heddiw mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn cadarnhau bod pecyn cymorth gwerth dros £60m ar gael i Tata "yn dal ar y bwrdd." 

  Mae e hefyd yn dweud ei fod yn amheus a ydi'r gwaith ym Mhort Talbot yn gwneud colledion o £1m y diwrnod.  

 3. Llinell derfyn

  Wedi dros 3 awr o ddadlau, rydym wedi cyrraedd y 3 siaradwr olaf!

 4. 'Diwydiant strategol'

  Mae Carwyn Jones yn dweud wrth y Cynulliad: "Mae hwn yn ddiwydiant strategol, mae e angen cymorth y llywodraeth, mae e angen iddo gael ei redeg ar gyfer y dyfodol, er lles Prydain ac er lles ein cymunedau yng Nghymru."

  Carwyn Jones
 5. Di-weithdra

  Yr aelod Plaid Cymru Lindsay Whittle yn sôn am gyfnod o 7 mis nôl yn 1981 pan oedd e yn ddi-waith fel "cyfnod gwaethaf fy mywyd."

  Lindsay Whittle
 6. Gweithwyr wedi cael 'llond bol'

  Yn ôl yr aelod Democratiaid Rhyddfrydol Eluned Parrott, mae gweithwyr wir wedi cael "llond bol" o argyfwng ar ôl argyfwng yn y diwydiant.

  Dywed hi nad oes gan Carwyn Jones yr holl bwerau i ddelio â'r argyfwng ond nad oedd hynny'n rheswm iddo beidio ceisio gyda'r hyn sydd ganddo.

  Eluned Parrott
 7. 'Hanfodol i economi ddiwydiannol fawr'

  Mae Carwyn Jones yn dweud wrth y Cynulliad bod "y gallu i gynhyrchu dur yn hanfodol i economi ddiwydiannol fawr.. a'i bod hi'n anodd dychmygu..sut allai Prydain lewyrchu heb y gallu o wneud ei ddur ei hun." 

  Gwaith Dur Port Talbot
 8. 'Dim sicrwydd am ddyfodol safleoedd gwahanol'

  Bu cyfarfod bore 'ma o'r tasglu dur, sy'n cynnwys Tata, yr undebau a'r llywodraethau.

  Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns bod llywodraeth y Deyrnas Unedig yn barod i helpu buddsoddwyr gyda'r gost o dalu am waith dur Port Talbot.

  Mae llywodraeth y DU yn "sefyll yn barod i gefnogi unrhyw fuddsoddwr posib", meddai.

  Ond yn dilyn y cyfarfod, rhybuddiodd Mr Cairns nad oedd unrhyw sicrwydd am ddyfodol safleoedd gwahanol Tata ym Mhrydain.

  Tasglu Dur
 9. 'Cyd-weithio fel un'

  Mae'r aelod Llafur David Rees yn dweud wrth Carwyn Jones ei bod hi'n amlwg "yn amser i'r ddwy lywodraeth weithio gyda'i gilydd fel un i uno"

  Ychwanegodd "rydw i'n gobeithio os na fydd llywodraeth Prydain yn arwain ar hyn .... y bydd llywodraeth Cymru yn arwain." 

  David Rees
 10. Protestwyr

  Protestwyr
  Image caption: Roedd dwsinau o brotestwyr tu allan i adeiladau Cynulliad Cymru ym mae Caerdydd cyn y cyfarfod brys.
 11. 'Rhy dda i fethu'

  Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams yn dweud wrth Mr Jones, "Nid yn unig bod y diwydiant yn un rhy fawr i fethu, mae'n ddiwydiant sy'n rhy dda i'w adael i fethu."

  Kirsty Williams
 12. 'Mae arnon ni i'r gweithwyr'

  Yn ôl arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood mae'n rhaid i ni gyd fod yn barod i wneud beth allwn ni nawr, i wneud popeth sydd rhaid i gadw'r ffwrneisi ym Mhort Talbot yn llosgi. 

  Ychwanegodd, mae arnon ni i'r gweithwyr i ddangos arweinyddiaeth.

  Leanne Wood
 13. 'Beth sy'n cael ei gynnig?'

  Mae arweinydd y ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn i'r prif weinidog ei gwneud hi'n eglur i'r Cynulliad y prynhawn yma beth yn union y mae llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wneud fel bod modd i'r aelodau allu deall beth sy'n cael ei gynnig i ddarpar brynwyr.

  Andre RT Davieas
 14. ACau yn ôl ym Mae Caerdydd i drafod dur

  BBC Cymru Fyw

  Fe wnaeth arweinwyr y pleidiau ofyn am alw ACau yn ôl ar ôl i Tata gyhoeddi eu bod yn bwriadu gwerthu eu safleoedd ym Mhrydain.

  Mae tua 6,000 o swyddi yng Nghymru yn y fantol, gan gynnwys tua 4,000 ym Mhort Talbot.

  I ddarllen gweddill yr erthygl cliciwch yma

 15. Datganiad Carwyn Jones

  "Gall y gweithfeydd hyn ddim cau. Allwn ni ddim gadael i ddur Cymru, dur Prydain farw."

  Carwyn Jones
 16. Sesiwn Frys

  Mae'r sesiwn yma yn un frys gyda'r aelodau wedu galw yn ol o'u gwyliau Pasg i drafod Dur Tata.

  Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn gwneud datganiad cyn ateb cwestiynau gan aelodau'r Cynulliad.

 17. Prynhawn da

  Mae'r Cynulliad yn ail-ymgynnull ym Mae Caerdydd heddiw ynghanol y gwyliau Pasg ar gyfer sesiwn arbennig yn sgil cyhoeddiad Cwmni Dur Tata eu bod yn bwriadu gwerthu eu busnesau dur ym Mhrydain.

  Mae'r cyfarfod yn cael ei gynnal yn yr hen siambr ddadlau yn Nhy Hywel oherwydd bod gwaith yn cael ei wneud ar y system Technoleg Gwybodaeth yn adeilad Y Senedd.     

  Gwaith Dur Port Talbot