a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 10am: Y Pwyllgor Menter a Busnes.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl Fawr

Cyfrifoldeb cymdeithasol

Yn ol Edwina Hart mae Tata wastad wedi gwerthu ei hun fel cwmni sydd â chyfrifoldeb cymdeithasol cofforaethol da. Mae'n dweud bod angen iddyn nhw weithredu hyn, nid dim ond siarad amdano.  

Ergyd annisgwyl

Mae Edwina Hart yn dweud wrth aelodau bod cyhoeddiad Tata yr wythnos ddiwetha yn ergyd hollol annisgwyl.

Angen archebion

Mae Steve Phillips, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn dweud wrth y pwyllgor bod angen archebion ar gyfer dur Cymreig. Gallai rhain gynnwys lagwn llanw Abertawe.

Steve Phillips ac Edwina Hart
BBC

Goroesi

Mae Edwina Hart yn dweud wrth yr aelodau ei bod hi'n credu y gwneith y diwydiant oroesi.

'Rhyddhau Adroddiad McKinsey'

Mae Gweinidog yr Economi Edwina Hart yn dweud wrth y pwyllgor y dylai Tata ryddhau Adroddiad McKinsey gafodd ei ysgrifennu ar gyfer y cwmni ar ddyfodol y diwydiant dur - i Lywodraeth Prydain. Mae'n dweud y byddai hyn yn dangos bod y cwmni yn werthwr cyfrifol.

'Pecyn cyflawn'

Mae Edwina Hart yn dweud wrth y pwyllgor "Dyw hyn ddim am Bort Talbot yn unig. Mae'n rhaid i hyn fod yn becyn cyflawn. Allwn ni ddim bod yn genedl gynhyrchiol heb gynhyrchu dur."

Edwina Hart AC
BBC

Egwyl

Mae'r aelodau nawr yn cael egwyl am 10munud. Wedi hynny fe fyddan nhw yn holi Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart AC ac yn clywed gan Steve Phillips, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.   

'Angen momentwm positif'

Tra'n trafod cynlluniau posib ar gyfer y gweithle mae Steve McCool yn dweud bod angen parhau â'r momentwm positif . Mae yna le ac amser meddai i edrych ar ail-hyfforddi, ond nid nawr yw'r amser.

'Achub ased cenedlaethol'

Mae Steve McCool yn dweud eu bod yn disgwyl i lywodraeth ymyrryd mewn ffordd gadarnhaol. Rydyn ni wirioneddol angen i lywodraeth meddai, i ymddwyn yn gyfrifol i "achub ased cenedlaethol." 

'Angen gweithredu'

Mae Tony Brady, Swyddog Cydlynu Rhanbarthol, Unite yn dweud bod llawer o siarad ond bod angen i bobl sy'n gwneud penderfyniadau weithredu.

Tony Brady
BBC

'Dim digon o fomentwm'

Yn ol Steve McCool, Swyddog Cenedlaethol ar gyfer Dur, undeb Cymuned, does dim digon o fomentwm ar gynllun gweithgynhyrchu Prydain.

Steve McCool
BBC

Cynrychiolwyr undebau

Nesa fe fydd cynrychiolwyr undebau yn rhoi tystiolaeth:

Steve McCool, Swyddog Cenedlaethol ar gyfer Dur, Cymuned

Rob Edwards, Swyddog Rhanbarthol, Cymuned

Tony Brady, Swyddog Cydlynu Rhanbarthol, Unite 

'Marchnad ddomestig'

Dywed Virinder Garg, Prif Swyddog Gweithredol Liberty Steel Newport Ltd eu bod yn edrych ar y farchnad ddomestig a'u bod eisiau parhau â'r farchnad ddomestig ym Mhrydain.

Virinder Garg
BBC

'Dydyn ni ddim wedi colli ffydd'

Mae Tim Morris yn dweud wrth yr aelodau " Dydyn ni ddim wedi colli ffydd yn Llywodraeth Prydain. Dydyn ni ddim wedi colli ffydd yn Llywodraeth Cymru."

'Newid agwedd?'

Mae David Rees AC yn holi pam fod agwedd Tata Steel wedi newid tuag at Gymru ers rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor ym mis Mawrth?

'Ystyried cystadleuaeth'

Yn ol Chris Hagg, Pennaeth Materion Allanol, Celsa Steel, y peth cyntaf sydd angen ei wneud yw ystyried cystadleuaeth - y costau ym Mhrydain a llefydd eraill. Mae ganddon ni syniadau gwahanol o ran awgrymu sut i ddelio â'r sefyllfa. Rydyn ni angen i lywodraethau gymryd sylw o'n syniadau.

Chris Hagg
BBC

'Newid agwedd'

Yn ol Tim Morris, Pennaeth Materion Allanol, Tata Steel Europe, mae agwedd Llywodraeth Prydain tuag at y diwydiant dur wedi newid ers y digwyddiadau yng ngwaith Redcar y llynedd.

Tim Morris
BBC

Tystiolaeth

Mae'r aelodau yn dechrau drwy glywed gan gynrychiolwyr diwydiant:

Tim Morris, Pennaeth Materion Allanol, Tata Steel Europe

Chris Hagg, Pennaeth Materion Allanol, Celsa Steel

Virinder Garg, Prif Swyddog Gweithredol, Liberty Steel Newport Ltd

Haydn Swindenbank, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Liberty Steel Newport Ltd.

Agenda

Fe fydd y pwyllgor yn clywed gan gynrychiolwyr diwydiant ac undebau, yn bydd yna gyfle i'r aelodau holi Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart AC a Steve Phillips, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.   

Bore da

Mae'r Pwyllgor Menter a Busnes ar fin dechrau. Mae'r aelodau wedi cael eu galw yn arbennig i drafod y diwydiant dur yn sgil cyhoeddiad Cwmni Tata yr wythnos ddiwetha. Y pwnc fydd: Cymorth ar gyfer y Diwydiant Dur yng Nghymru.

Gwaith Dur Port Talbot
Reuters