a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. CYFFRO ETHOLIAD 2016

  Etholiad 2016

  Cofiwch y gallwch ddilyn holl ddatblygiadau Etholiad 2016 ar Cymru Fyw wedi i'r blychau pleidleisio gau am 22:00. Bydd ein tudalen fyw arbennig yn crynhoi'r darlun gan ein gohebwyr o'r canolfannau cyfrif, sylwadau arbenigwyr a phleidleiswyr.  Byddwn ni'n rhoi ambell her i fardd a chartwnydd hefyd i godi gwên yn ystod y nos.

  Dilyn stori Etholiad 2016 ar BBC Cymru Fyw. 

  Senedd
 2. ANTHEM EURO 2016 RADIO CYMRU

  BBC Radio Cymru

  Ar wefan Radio Cymru mae fideo o Candelas yn perfformio anthem y sianel ar gyfer Euro 2016 - Rhedeg i Paris gan yr Anhrefn. Cafodd y gân a'r fideo ei gomisiynu gan Radio Cymru fel eu cân i gefnogi tîm Cymru yn ystod yr ymgyrch. Daw'r gân wreiddiol o'r albwm Dial Y Ddraig gan yr Anhrefn o 1990, ac mae Rhys Mwyn yn ymddangos yn fideo'r fersiwn newydd.

  Aled Hughes
 3. UCHAFBWYNTIAU CWPAN CYMRU

  Mae rhaglen @sgorio wedi trydar y bydd uchafbwyntiau gêm Y Seintiau Newydd v Airbus i'w gweld am 17.00 ar S4C.

  View more on twitter
 4. CEISIO GWARCHOD CYWION PRIN

  Mae cadwriaethwyr yn gobeithio y bydd prosiect newydd yn Sir Ddinbych yn helpu i atal cywion math prin o wennol y môr rhag cael eu bwyta gan adar ysglyfaethus. 

  Mae'r ardaloedd yng Ngronant, ger Prestatyn, ymlith yr ychydig rai ble mae'r adar yn cael eu bridio yng Nghymru. 

  Y llynedd roedd cudyllod coch wedi lladd 33 o gywion ac wyth gwennol.

  Gwenoliaid y mor a'u cywion
 5. PNAWN CYMYLOG

  Tywydd, BBC Cymru

  Mi fydd hi'n brynhawn cymylog ar y cyfan, gydag ysbeidiau heulog. Gellir disgwyl rhai cawodydd tua'r dwyrain, ond dylai'r rhain glirio. Y tymheredd ucha'n 13C. 

  Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.