a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. NOSON GLIR

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae Cymru gyfan wedi cael gwledd o heulwen heddiw gyda'r tymheredd yn cyrraedd 21C yn Nhrawsgoed a 22C ym Mhrestatyn.

  Heno fe fydd yn noson fwyn iawn ac mae disgwyl i unrhyw gawodydd lleol gilio gan adael noson sych a chlir ond bydd cymylau'n datblygu o'r dwyrain yn nes ymlaen.

  Cadwch lygad ar ein gwefan dywydd am ragolygon y dyddiau nesaf.

 2. CADEIRYDD NEWYDD CYNGOR YNYS MÔN

  Cyngor Ynys Môn

  Mae'r Cynghorydd Bob Parry wedi ei ethol fel Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ynys Môn.

  Rhoddwyd y cyfrifoldeb i'r Cyng. Parry yn ystod cyfarfod o'r Cyngor Llawn yn gynharach y prynhawn 'ma.

  Bob Parry
 3. BETH YW MAINT CYMRU?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  "An area the size of Wales" - ymadrodd sy'n cael ei ddefnyddio'n aml wrth i newyddiadurwyr a chyflwynwyr teledu geisio rhoi syniad o arwynebedd rhywbeth.

  Ond pa mor fawr yn union yw 'ardal maint Cymru?' Cymru Fyw sy'n rhannu 'chydig o ffeithiau yn yr adran Gylchgrawn.

  Maint Cymru