a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Mae'r llif byw wedi dod i ben am y dydd

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni - mae'r llif byw wedi dod i ben am y dydd. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd yfory am 08:00. Hwyl am y tro.

 2. Swyddi papur newydd yn y fantol

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn adrodd bod wyth o swyddi gweithwyr papur y Daily Post yn y fantol.

  Yn  ôl Golwg360 mae perchnogion y papur, Grŵp Trinity Mirror, yn dwedu y bydd chwe swydd newydd yn cael eu creu o ganlyniad i ailstrwythuro.  

 3. Beth nesaf i Giggs?

  Chwaraeon BBC Cymru

  Mae disgwyl y bydd Manchester United yn cyhoeddi'n fuan mai Jose Mouhrino fydd rheolwr newydd y clwb. Fe fydd cryn ddyfalu nawr am sefyllfa Ryan Giggs, oedd yn cynorthwyo Louis Van Gaal cyn i'r clwb ddiswyddo Van Gaal yn gynharach yr wythnos hon.

 4. Marw wedi adwaith i benisilin

  BBC Wales News

  Bu farw claf wedi iddi ddioddef adwaith alergedd i benisilin oedd wedi ei roi iddi gan staff ysbyty.

  Cafodd Philippa Gillespie, 59 oed, ei chludo i Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, ar 8 Ionawr 2014 wedi iddi ddioddef symptomau oedd yn gysylltiedig â chanser yr ysgyfaint.

  Fe roddwyd y cyffur Augmentin iddi, er bod ei nodiadau meddygol yn dangos fod ganddi alergedd i benisilin.

  Cyhoeddodd y crwner Mark Layton ddyfarniad naratif yn y cwest i'w marwolaeth ddydd Iau.

  Cwest
 5. Noson sych ar y cyfan

  Tywydd, BBC Cymru

  Gwennan Evans sydd â'r rhagolygon ar gyfer heno:

  "Bydd hi’n noson sych gyda chyfnodau braf a bydd hi’n para’n sych gyda chyfnodau clir dros nos nes i rai cawodydd ledu o’r de wrth iddi wawrio. Y tymheredd isaf yn 6°C."

  Am y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 6. 'Week In Week Out' - Ymateb BBC Cymru

  BBC Cymru Wales

  Mae BBC Cymru wedi rhyddhau datganiad yn dilyn derbyn nifer o gwynion am raglen 'Week In Week Out' yr wythnos hon, oedd yn edrych ar y Mesurau Iaith newydd.

  Dywed llefarydd ar ran BBC Cymru: “Rydym wedi derbyn nifer o gwynion am ymchwiliad 'Week In Week Out'  a ddarlledwyd ddydd Mawrth, Mai 24, a byddwn yn delio â hwy yn unol â threfn gwynion y BBC. 

  "Mae gan y tîm enw da am gynhyrchu adroddiadau o’r radd flaenaf ond rydym yn cydnabod na wnaeth yr ymchwiliad hwn archwilio’r gwahanol safbwyntiau yn ddigonol yn eu hymdriniaeth o’r Mesurau Iaith newydd.”

 7. Pryder wedi lladrad o filfeddygfa

  BBC Cymru Fyw

  Mae staff milfeddygfa ym Mlaenau Gwent yn dweud eu bod yn poeni y gallai rhywun farw wedi i £10,000 o gyffuriau i anifeiliaid gael eu dwyn. Cafodd y cyffuriau Ketamine, Dolethal a rhai eraill peryglus eu dwyn i Filfeddygfa Budget Vets yn Abertyleri.

  Dywedodd rheolwraig y filfeddygfa Josie McGarry fod rhan o stoc y Ketamine i fod i gael ei waredu gan nad oedd yn addas i'w ddefnyddio ar anifeiliaid.

  Milfeddygfa
 8. Ardal gefnogwyr Euro 2016 yn Abertawe?

  South Wales Evening Post

  Mae cynghorwr yn Abertawe wedi ysgrifennu at arweinydd y cyngor i'w hannog i sefydlu ardal gefnogwyr yn y ddinas ar gyfer pencampwriaeth Euro 2016 fis nesaf.

  Mae Peter Black eisiau i'r cyngor gydweithio gyda Stadiwm Liberty i sefydlu'r ardal gefnogwyr yno, yn debyg i'r hyn ddigwyddodd yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd.

  Stadiwm Liberty
 9. Ceisio cymodi mewn anghydfod

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal trafodaethau rhwng undeb y PCS ag Amgueddfa Cymru yn dilyn cyfnod o ymgyrchu diwydiannol gan aelodau'r undeb.

  Mae BBC Cymru'n deall fod aelod o gabinet y llywodraeth, Ken Skates, wedi cyfarfod y ddwy ochr mewn ymgais i gyrraedd cytundeb.

  Bu aelodau'r undeb yn gweithredu o achos anghydfod am gael gwared ar daliadau penwythnos. Mae gan Amgueddfa Cymru saith safle ar hyd a lled y wlad.

  Streic
 10. Achub plentyn o dwll

  BBC Cymru Fyw

  Mae diffoddwyr tân wedi achub plentyn o ddraen neu geuffos mewn ysgol ger Casnewydd yn gynharach heddiw.

  Cafodd swyddogion eu galw i Ysgol Basaleg ganol bore, ac fe gafodd y plentyn ei ryddhau'n ddiogel.

 11. Steddfod Yr Urdd a'r Gymraeg

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Faint o effaith mae digwyddiad fel Eisteddfod yr Urdd yn cael ar yr ardaloedd lle nad yw'r Gymraeg yn rhan o fywyd pobl o ddydd i ddydd?

  Beth yw'r effeithiau positif yn y tymor hir?

  cefn llwyfan
 12. Golwr newydd i Gymru?

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Mae'r Gymdeithas Bêl-droed wedi trydar bod golwr Preston North End, Chris Maxwell wedi bod yn ymarfer gyda'r garfan ym Mhortiwgal heddiw.

  Roedd pryder am ffitrwydd golwr arall, Danny Ward wedi iddo fethu ag ymarfer ddoe, ond mae'r gymdeithas yn dweud ei fod wedi llwyddo i wneud hynny heddiw.

  Chris Maxwell
 13. Dieuog o achosi dynladdiad

  BBC Cymru Fyw

  Yn Llys y Goron Abertawe mae Daniel Shepherd wedi ei gael yn ddieuog o achosi dynladdiad Jonathon Thomas.

  Bu farw Mr Thomas at 1 Tachwedd y llynedd yn dilyn ffrae tu allan i dafarn yn y ddinas. Roedd Mr Sheperd wedi gwadu'r honiadau yn ei erbyn.

 14. Cymru v Cymru

  Wales Online

  Fe fydd gan garfan Chris Coleman un gêm ychwanegol i'w chwarae heblaw am yr un gyfeillgar yn erbyn Sweden cyn Euro 2016 meddai gwefan WalesOnline.

  Bwriad Coleman ydi gweld y chwaraewyr - sydd yn hyfforddi ym Mhortiwgal yr wythnos hon - yn chwarae yn erbyn ei gilydd ar ddiwedd y cyfnod o hyfforddi yn Vale do Lobo.

 15. Ingram a Cosker yn ôl i Forgannwg

  Mwy o fanylion y criced ar Twitter gan BBC Camp Lawn

  Criced, BBC Cymru

  View more on twitter
 16. Dim sôn am Steyn

  BBC Sport Wales

  Dyw'r bowliwr cyflym Dale Steyn o Dde Affrica ddim ar gael i Forgannwg yn eu gêm T20 yn erbyn Surrey heddiw.

  Mae'r bowliwr yn chwarae i'r Gujarat Lions yn Uwchgynghrair India, gyda gêm derfynol yr IPL yn India ar 29 Mai.

  Getty
 17. 'Dyfais heb ffrwydro' yng Nghaerdydd

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu De Cymru'n dweud eu bod wedi cau ardal 200 metr o amgylch ardal o Heol Tide Fields ger Rover Way yng Nghaerdydd wedi i "ddyfais heb ffrwydro" gael ei ddarganfod.

 18. Cythrwfl mewn carchar

  South Wales Evening Post

  Cafodd tri swyddog carchar eu cludo i'r ysbyty yn dilyn ffrwgwd yng Ngharchar Abertawe ddoe.

  Mae'n debyg fod carcharor treisgar wedi ei symud i'r carchar rai dyddiau'n gynt yn dilyn digwyddiad tebyg mewn carchar arall meddai'r South Wales Evening Post.

 19. Castell gorau Cymru?

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni o dde Cymru'n wedi adeiladu'r hyn maen nhw'n honni ydi castell bownsio mwya'r byd!

  Mae castell Something Creatives yn mesur 12.8 metr o uchder - sydd tua'r un uchder a Chastell Caerdydd - ac mae hyd at 100 o bobl yn gallu ei ddefnyddio ar yr un pryd.

  Castell bownsio
 20. Cantorion Cymru'n cystadlu

  Cyfle i gynrychioli Cymru yn BBC Canwr y Byd

  BBC Radio Cymru

  View more on twitter