a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y dydd

BBC Cymru Fyw

A dyna ni - mae'r llif byw wedi dod i ben am y dydd. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd yfory am 08:00. Hwyl am y tro.

Swyddi papur newydd yn y fantol

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd bod wyth o swyddi gweithwyr papur y Daily Post yn y fantol.

Yn  ôl Golwg360 mae perchnogion y papur, Grŵp Trinity Mirror, yn dwedu y bydd chwe swydd newydd yn cael eu creu o ganlyniad i ailstrwythuro.  

Beth nesaf i Giggs?

Chwaraeon BBC Cymru

Mae disgwyl y bydd Manchester United yn cyhoeddi'n fuan mai Jose Mouhrino fydd rheolwr newydd y clwb. Fe fydd cryn ddyfalu nawr am sefyllfa Ryan Giggs, oedd yn cynorthwyo Louis Van Gaal cyn i'r clwb ddiswyddo Van Gaal yn gynharach yr wythnos hon.

Marw wedi adwaith i benisilin

BBC Wales News

Bu farw claf wedi iddi ddioddef adwaith alergedd i benisilin oedd wedi ei roi iddi gan staff ysbyty.

Cafodd Philippa Gillespie, 59 oed, ei chludo i Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, ar 8 Ionawr 2014 wedi iddi ddioddef symptomau oedd yn gysylltiedig â chanser yr ysgyfaint.

Fe roddwyd y cyffur Augmentin iddi, er bod ei nodiadau meddygol yn dangos fod ganddi alergedd i benisilin.

Cyhoeddodd y crwner Mark Layton ddyfarniad naratif yn y cwest i'w marwolaeth ddydd Iau.

Cwest
BBC

Noson sych ar y cyfan

Tywydd, BBC Cymru

Gwennan Evans sydd â'r rhagolygon ar gyfer heno:

"Bydd hi’n noson sych gyda chyfnodau braf a bydd hi’n para’n sych gyda chyfnodau clir dros nos nes i rai cawodydd ledu o’r de wrth iddi wawrio. Y tymheredd isaf yn 6°C."

Am y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

'Week In Week Out' - Ymateb BBC Cymru

BBC Cymru Wales

Mae BBC Cymru wedi rhyddhau datganiad yn dilyn derbyn nifer o gwynion am raglen 'Week In Week Out' yr wythnos hon, oedd yn edrych ar y Mesurau Iaith newydd.

Dywed llefarydd ar ran BBC Cymru: “Rydym wedi derbyn nifer o gwynion am ymchwiliad 'Week In Week Out'  a ddarlledwyd ddydd Mawrth, Mai 24, a byddwn yn delio â hwy yn unol â threfn gwynion y BBC. 

"Mae gan y tîm enw da am gynhyrchu adroddiadau o’r radd flaenaf ond rydym yn cydnabod na wnaeth yr ymchwiliad hwn archwilio’r gwahanol safbwyntiau yn ddigonol yn eu hymdriniaeth o’r Mesurau Iaith newydd.”

Pryder wedi lladrad o filfeddygfa

BBC Cymru Fyw

Mae staff milfeddygfa ym Mlaenau Gwent yn dweud eu bod yn poeni y gallai rhywun farw wedi i £10,000 o gyffuriau i anifeiliaid gael eu dwyn. Cafodd y cyffuriau Ketamine, Dolethal a rhai eraill peryglus eu dwyn i Filfeddygfa Budget Vets yn Abertyleri.

Dywedodd rheolwraig y filfeddygfa Josie McGarry fod rhan o stoc y Ketamine i fod i gael ei waredu gan nad oedd yn addas i'w ddefnyddio ar anifeiliaid.

Milfeddygfa
BBC

Ardal gefnogwyr Euro 2016 yn Abertawe?

South Wales Evening Post

Mae cynghorwr yn Abertawe wedi ysgrifennu at arweinydd y cyngor i'w hannog i sefydlu ardal gefnogwyr yn y ddinas ar gyfer pencampwriaeth Euro 2016 fis nesaf.

Mae Peter Black eisiau i'r cyngor gydweithio gyda Stadiwm Liberty i sefydlu'r ardal gefnogwyr yno, yn debyg i'r hyn ddigwyddodd yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd.

Stadiwm Liberty
Getty Images

Ceisio cymodi mewn anghydfod

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal trafodaethau rhwng undeb y PCS ag Amgueddfa Cymru yn dilyn cyfnod o ymgyrchu diwydiannol gan aelodau'r undeb.

Mae BBC Cymru'n deall fod aelod o gabinet y llywodraeth, Ken Skates, wedi cyfarfod y ddwy ochr mewn ymgais i gyrraedd cytundeb.

Bu aelodau'r undeb yn gweithredu o achos anghydfod am gael gwared ar daliadau penwythnos. Mae gan Amgueddfa Cymru saith safle ar hyd a lled y wlad.

Streic
BBC

Achub plentyn o dwll

BBC Cymru Fyw

Mae diffoddwyr tân wedi achub plentyn o ddraen neu geuffos mewn ysgol ger Casnewydd yn gynharach heddiw.

Cafodd swyddogion eu galw i Ysgol Basaleg ganol bore, ac fe gafodd y plentyn ei ryddhau'n ddiogel.

Steddfod Yr Urdd a'r Gymraeg

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Faint o effaith mae digwyddiad fel Eisteddfod yr Urdd yn cael ar yr ardaloedd lle nad yw'r Gymraeg yn rhan o fywyd pobl o ddydd i ddydd?

Beth yw'r effeithiau positif yn y tymor hir?

cefn llwyfan
BBC

Golwr newydd i Gymru?

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae'r Gymdeithas Bêl-droed wedi trydar bod golwr Preston North End, Chris Maxwell wedi bod yn ymarfer gyda'r garfan ym Mhortiwgal heddiw.

Roedd pryder am ffitrwydd golwr arall, Danny Ward wedi iddo fethu ag ymarfer ddoe, ond mae'r gymdeithas yn dweud ei fod wedi llwyddo i wneud hynny heddiw.

Chris Maxwell
@FAWales

Dieuog o achosi dynladdiad

BBC Cymru Fyw

Yn Llys y Goron Abertawe mae Daniel Shepherd wedi ei gael yn ddieuog o achosi dynladdiad Jonathon Thomas.

Bu farw Mr Thomas at 1 Tachwedd y llynedd yn dilyn ffrae tu allan i dafarn yn y ddinas. Roedd Mr Sheperd wedi gwadu'r honiadau yn ei erbyn.

Cymru v Cymru

Wales Online

Fe fydd gan garfan Chris Coleman un gêm ychwanegol i'w chwarae heblaw am yr un gyfeillgar yn erbyn Sweden cyn Euro 2016 meddai gwefan WalesOnline.

Bwriad Coleman ydi gweld y chwaraewyr - sydd yn hyfforddi ym Mhortiwgal yr wythnos hon - yn chwarae yn erbyn ei gilydd ar ddiwedd y cyfnod o hyfforddi yn Vale do Lobo.

Ingram a Cosker yn ôl i Forgannwg

Mwy o fanylion y criced ar Twitter gan BBC Camp Lawn

Criced, BBC Cymru

Dim sôn am Steyn

BBC Sport Wales

Dyw'r bowliwr cyflym Dale Steyn o Dde Affrica ddim ar gael i Forgannwg yn eu gêm T20 yn erbyn Surrey heddiw.

Mae'r bowliwr yn chwarae i'r Gujarat Lions yn Uwchgynghrair India, gyda gêm derfynol yr IPL yn India ar 29 Mai.

Getty
Getty Images

'Dyfais heb ffrwydro' yng Nghaerdydd

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru'n dweud eu bod wedi cau ardal 200 metr o amgylch ardal o Heol Tide Fields ger Rover Way yng Nghaerdydd wedi i "ddyfais heb ffrwydro" gael ei ddarganfod.

Cythrwfl mewn carchar

South Wales Evening Post

Cafodd tri swyddog carchar eu cludo i'r ysbyty yn dilyn ffrwgwd yng Ngharchar Abertawe ddoe.

Mae'n debyg fod carcharor treisgar wedi ei symud i'r carchar rai dyddiau'n gynt yn dilyn digwyddiad tebyg mewn carchar arall meddai'r South Wales Evening Post.

Castell gorau Cymru?

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni o dde Cymru'n wedi adeiladu'r hyn maen nhw'n honni ydi castell bownsio mwya'r byd!

Mae castell Something Creatives yn mesur 12.8 metr o uchder - sydd tua'r un uchder a Chastell Caerdydd - ac mae hyd at 100 o bobl yn gallu ei ddefnyddio ar yr un pryd.

Castell bownsio
Something Creatives

Cantorion Cymru'n cystadlu

Cyfle i gynrychioli Cymru yn BBC Canwr y Byd

BBC Radio Cymru

Ofn siarad am ryw?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mewn blog graffig a di-flewyn-ar-dafod i Cymru Fyw, mae'r gyflwynwraig a'r gantores, Lisa Angharad yn dadlau dros yr angen am chwyldro addysgiadol yn ein hysgolion wrth drafod addysg rhyw.

Lisa Angharad
S4C

Cymdeithas yn protestio y tu allan i'r BBC

Y mudiad yn anhapus am raglen Week In Week Out BBC Cymru

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Rhagolygon y tywydd

Tywydd, BBC Cymru

Gwennan Evans sydd â'r arolygon tywydd heddiw: "Bydd hi’n brynhawn eithaf braf a chynnes yn y de ond ymhellach i’r gogledd bydd hi’n fwy cymylog gyda rhai cawodydd yn bosib.

"Bydd hi’n dod yn brafiach yn ystod y prynhawn a bydd y gwyntoedd yn ysgafn. Y tymheredd uchaf yn 17°C."

Am y tywydd sy'n leol i chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Yng Nghaerdydd, mae’r A470 tua’r gogledd wedi ei rhwystro’n rhannol gan ddamwain yn ardal Birchgrove. 

Yng Ngwauncaegurwen, mae Heol Newydd ar gau yn dilyn damwain ger y groesfan reilffordd. 

Bale yn cofio taro tair

Daily Mirror

Mae Gareth Bale wedi bod yn ailfyw'r profiad o sgorio tair gôl yn stadiwm San Siro yn erbyn Inter Milan yn 2010.

Roedd Spurs i lawr i 10 dyn ac yn colli 4-0 ar y pryd, pan ddangosodd Bale ei dalentau rhyfeddol gan sgorio tair gôl wych. Bydd Bale a Real Madrid yn dychwelyd i'r San Siro nos Sadwrn yn rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr Ewrop.

Gareth Bale
Getty Images

Y Gwyll ar ei ffordd i America

S4C

Bydd rhaglen ddrama Y Gwyll i'w gweld yn yr Unol Daleithiau yn fuan wedi i'r gyfres gyntaf gael ei gwerthu i American Public Television (APT).

Cafodd y cyhoeddiad ei wneud gan uwch-gynhyrchydd y gyfres, Ed Thomas mewn digwyddiad yn Efrog Newydd yr wythnos yma.

Bydd fersiwn Saesneg y gyfres - Hinterland - yn cael ei dangos yn America o 30 Mehefin.

Dadorchuddio cofeb i Waldo

BBC Cymru Fyw

Bydd cyn-Brif Weinidog Cymru a'i frawd yn cymryd rhan mewn seremoni arbennig yn Sir Benfro nos Iau i gofio am y bardd, y cenedlaetholwr a'r heddychwr Waldo Williams.

Bydd Rhodri Morgan a'i frawd Prys Morgan, Athro Emeritws ym Mhrifysgol Abertawe, yn dadorchuddio plac ym Mhentref Rhoscrowdder, ger tref Penfro, yr ardal lle wnaeth Waldo gyfansoddi ei gerdd eiconig 'Cofio' yn 1931. 

Mae perthynas y teulu Morgan gyda Waldo yn dyddio nôl i gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Waldo Williams
BBC

Carcharu dyn yn ei absenoldeb

The Leader

Mae dyn wedi ei garcharu yn ei absenoldeb am ymosod ar ei gyn-bartner ym Mrychdyn, Sir y Fflint.

Roedd Ivan Sonko wedi ffoi o'r wlad i Dubai cyn ei achos llys ym mis Awst 2014, ond cafodd ei ddedfrydu i 27 mis o garchar. 

Mae Sonko wedi dweud fod ganddo deulu newydd yn Dubai ac nad ydi o'n bwriadu dychwelyd i Gymru.

Hen ysbyty meddwl Fictoraidd ar werth

BBC Wales News

Bydd hen ysbyty meddwl Fictoraidd yng ngogledd Cymru yn cael ei werthu mewn ocsiwn yn hwyrach, gyda disgwyl iddo gostio tua £2.25m.

Daw hyn wedi i Gyngor Sir Ddinbych gael caniatâd pryniant gorfodol ar gyfer safle hen Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych.

Roedd y cyn-berchennog, Freemont (Denbigh) Ltd wedi gwrthwynebu'r pryniant gorfodol.

Ysbyty meddwl
Princes Regeneration Trust

Dynion di-ramant Cymru?

ITV

Mae gwaith ymchwil yn awgrymu mai dynion Cymru yw'r lleiaf rhamantus yn y DU.

Dyna gasgliad un wefan, oedd wedi holi dros 3,000 o ferched. Dywedodd 34% o'r merched o Gymru gafodd eu holi nad oedd eu partneriaid yn rhamantus o gwbl.

Gydag Euro 2016 ar y gweill, falle bydd y ffigwr yma'n cynyddu dros yr wythnosau nesaf....

Yr heddlu'n chwilio afon

Gohebydd BBC Cymru ar Twitter

BBC Cymru Fyw

Marwolaeth babi: Dim achos cyfreithiol

Heddlu Gogledd Cymru

Ni fydd dyn a dynes gafodd eu harestio yn dilyn marwolaeth babi yng Ngwynedd yn wynebu achos cyfreithiol meddai Heddlu'r Gogledd.

Cafodd y ddau eu harestio ar amheuaeth o ymosod ar y plentyn 25 diwrnod oed ym mis Awst y llynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu nad oeddynt yn ymchwilio i'r mater bellach.

Bydd cwest i farwolaeth y plentyn yn cael ei gynnal fis nesaf.

Hybu cig oen Cymru yn Sweden

Farmers Weekly

Bydd modd i bobl Sweden wneud cais i brynu cig oen Cymreig mewn arwerthiant ar y we, yn dilyn ymgyrch gan gorff Hybu Cig Cymru.

Mae'r cig ar gael ar wefan prynu a gwerthu nwyddau tebyg i wefan eBay yn y wlad, ac mae'n cael ei werthu wedi i waith ymchwil awgrymu fod y cynnyrch yn dod yn fwy adnabyddus ymysg pobl y wlad.

Llyfrau'n llenwi'r lle

BBC Cymru Fyw

Bydd awduron o Gymru yn serennu gydag awduron rhyngwladol a siaradwyr gwadd yng Ngŵyl Lenyddol y Gelli Gandryll eleni. 

Mae'r ŵyl yn cychwyn ddydd Iau ac fe fydd yn parhau tan 5 Mehefin. Fe fydd digwyddiadau am ddim i ysgolion ar ddechrau'r ŵyl, a hefyd fe fydd rhaglen lawn o sgyrsiau a pherfformiadau gan awduron, actorion, cerddorion a gwleidyddion. 

Bydd bardd cenedlaethol newydd Cymru Ifor ap Glyn yn dechrau yn ei swydd yn ystod yr ŵyl, ac fe fydd 20 o awduron ifanc o Gymru'n cymryd rhan mewn gweithgareddau i hybu eu gyrfaoedd.

LLun
Finn Beales

Newyddion teithio

Teithio BBC Cymru

A55: Mae ‘na un lôn wedi ei rhwystro tua’r gorllewin a’r traffig yn symud yn araf iawn rhwng C29 a C28, Rhuallt gan fod ‘na garafan wedi troi ar ei hochr.

Caerdydd: Mae ‘na draffig trwm i’r ddau gyfeiriad ar yr A4234, y ffordd gyswllt ganolog gan fod ‘na un lôn wedi ei chau ar gyfer gwaith ffordd.

'Chydig mwy na sied....

Daily Post

Mae adeilad go anarferol yn cael sylw ar wefan y Daily Post - sef sied sydd wedi'i henwebu ar gyfer cystadleuaeth 'Sied y Flwyddyn'. 

Ond nid yw hon, mewn gardd yn Sir Ddinbych, fel unrhyw sied gyffredin arall - mae'n cylchdroi yn ei hunfan ac yn debycach i orsaf ofod.

Diwrnod i'r brenin?

BBC Sport Wales

Mae'r chwaraewr canol cae, Andy King yn credu gall Cymru ennill Euro 2016

Yn ôl King, oedd yng ngharfan Caerlŷr wnaeth ennill Uwchgynghrair Lloegr yn gynharach yn y mis, bydd hynny'n bosib gyda Gareth Bale yn nhîm Chris Coleman. 

Mae King o'r farn mai Bale fydd y chwaraewr gorau yn y gystadleuaeth.

Andy King
Rex Features

68% o waith nwy yn anniogel

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd bod arolwg ar ran Llywodraeth Prydain yn dangos bod 68% o'r gwaith nwy sy'n cael ei gwblhau yng Nghymru yn anniogel.

Cafodd yr arolwg ei gwblhau gan Gas Safe Register - yr unig gynllun cofrestru nwy yng ngwledydd Prydain. Daeth i'r casgliad bod mwy na miliwn o gartrefi ym Mhrydain mewn perygl o ganlyniad i weithwyr nwy anghyfreithlon.

Iwan, Aled a'r gêm

BBC Radio Cymru

Mae'r actor Iwan Rheon, un o sêr y gyfres fwyaf poblogaidd yn y byd, Game Of Thrones, wedi bod yn sgwrsio bore 'ma ar raglen Aled Hughes ar Radio Cymru.

Mae cymeriad Iwan, sef Ramsay Bolton, wedi ei ddisgrifio fel y dyn drwg gorau erioed, ond beth yw barn yr actor am ei gymeriad?

"Mae'n rôl ddiddorol iawn, mae lot iddo fe, a gan fod y cymeriad ei hun yn cael lot o hwyl yn gwneud beth mae'n gwneud, mae'n eithaf hawdd i chwarae fe!" meddai.

Dyma glip o’r rhaglen y bore 'ma: