a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn ôl am 08:00 bore fory.

 2. Denu 18,935 i’r Eisteddfod

  Golwg 360

  Daeth 18,935 o bobol i Eisteddfod yr Urdd yn Sir y Fflint heddiw, meddai Golwg360.

  Dyma'r nifer uchaf ers Eisteddfod Eryri yn 2012, pan ddenwyd dros 23,913 i faes Glynllifon ar y diwrnod cyntaf.

 3. Podlediad o Faes yr Eisteddfod

  Golwg 360

  Mae Golwg360 wedi recordio podlediad yn dilyn diwrnod cyntaf Eisteddfod yr Urdd yn Sir y Fflint. 

  Yn ymuno ag Iolo Cheung mae dwy o ferched yr ardal - y gantores, actores a diddanwr amryddawn Caryl Parry Jones, sydd hefyd wedi bod yn Lywydd y Dydd, a'r darlithydd Dr Heledd Iago o Brifysgol Abertawe.

 4. Darlith flynyddol Patrick Hannan

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn gyfarwyddwr artistig Theatr Genedlaethol Cymru wedi apelio ar sefydliadau'r celfyddydau i fod yn fwy "ewn". 

  Daeth sylwadau John McGrath wrth draddodi darlith flynyddol Patrick Hannan yng Ngŵyl y Gelli.

 5. Yr heddlu'n 'bryderus'

  Wales Online

  Mae'n bosib bod dau berson ifanc o Swydd Henffordd sydd ar goll yng Nghaerdydd neu Casnewydd, meddai'r heddlu. 

  Dywed swyddogion eu bod yn "bryderus iawn" am Demi-Leigh Burn a Cameron Falkingham-Smith sy'n 14-oed. 

 6. Haf o ffilmiau o Gymru

  Ar y blog Y Twll, mae Nia Edwards-Behi yn edrych ar y ffilmiau Cymreig sy'n cael eu rhyddhau dros y misoedd nesa' gan gynnwys addasiad Fflur Dafydd o'i nofel 'Y Llyfrgell' sy'n cael ei ryddhau ar Awst 5. 

 7. Ymchwilio i sylwadau

  Wales Online

  Mae'r Eglwys yng Nghymru yn ymchwilio i sylwadau gan weinidog ar y we oedd yn awgrymu ei fod yn cefnogi grwpiau'r dde eithafol, yn ôl WalesOnline. 

  Roedd y Parchedig David Lloyd o Ben-y-bont yn feirniadol o bobl oedd yn diystyru grwpiau fel Britain First, meddai'r wefan.   

 8. Achub 13 o bobl

  South Wales Evening Post

  Mae 13 o bobl wedi cael eu hachub ger arfordir Porth Tywyn ar ôl i beiriannau eu cychod fethu, meddai'r South Wales Evening Post.

  Cafodd y bad achub eu galw toc wedi 13:30 i'r digwyddiad heddiw.

 9. Tocynnau Cyw yn mynd yn gyflym!

  Mae S4C wedi trydar bod angen mynd draw i'w stondin yn gynnar i sicrhau tocyn ar gyfer sioe Cyw!

  Eisteddfod yr Urdd

 10. Achub dynes

  BBC Cymru Fyw

  Roedd rhaid i ddynes gael ei thynnu o gerbyd ar yr A465 yng Nghastell Nedd Port Talbot wedi digwyddiad, meddai Gwasanaeth Tân y Canolbarth a Gorllewin. 

  Cafodd y criw a'r heddlu eu galw i'r lleoliad ger Llandarcy am 11:30 ddydd Llun. 

  Dydi hi ddim yn glir beth ydi cyflwr y ddynes ar hyn o bryd.

 11. A'r enillydd yw....

  Eisteddfod yr Urdd

    George Dolan, sy'n 18 oed ac yn ei flwyddyn olaf yn Ysgol Brynhyfryd, yw enillydd Y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint 2016.  

  george dolan
 12. Charteris ar gael?

  BBC Sport Wales

  Dydi hi ddim yn glir eto pryd y bydd Luke Charteris yn ymuno â thîm rygbi Cymru, meddai BBC Wales Sport.

  Ni wnaeth Charteris na Jonathan Davies chwarae yn y gêm yn erbyn Lloegr ddydd Sul oherwydd eu bod gyda'u clybiau.

 13. Enillydd Tlws y Cyfansoddwr....

  Eisteddfod yr Urdd

  Boi y Sacsoffôn yw'r llysenw, a'i enw yw George Dolan.

 14. Tywydd y p'nawn

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd â'r tywydd i ni'r prynhawn yma:

  "Mi fydd hi’n bnawn sych a braf efo heulwen ac awyr glir ar draws y wlad - yn gynnes efo awel ysgafn, a’r tymheredd yn 20/21C ar ei uchaf, ond mae’r lefelau uwchfioled yn uchel."

 15. Protest ar y Maes

  BBC Cymru Fyw

    Mae Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn cynnal protest ar faes Eisteddfod yr Urdd gan alw ar Lywodraeth Cymru i adfer gwasanaeth sy'n annog teuluoedd ledled Cymru i ddefnyddio'r Gymraeg.

  Mae prosiect Twf wedi dod i ben, a Cymraeg i Blant yn ei le. Ond yn ôl y mudiad, mae £200,000 yn llai o gyllid ar gyfer y gweithgareddau.

  protest
 16. Dod o hyd i fachgen

  BBC Cymru Fyw

  Mae Gwylwyr y Glannau'n dweud eu bod wedi dod o hyd i'r bachgen bach oedd ar goll ar draeth Y Bermo.