a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fyd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Gwener.

 2. Sut brynhawn?

  Tywydd, BBC Cymru

  Fe fydd heno'n sych efo awyr glir dros nos, ond rhywfaint o gymylau yn cyrraedd ardaloedd dwyreiniol y wlad yn ystod yr oriau man. 

  Y tymheredd yn syrthio i rhwng 6 a 9C heno.

  Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon eich ardal.

 3. Castell Cymreig i Jose Mourinho?

  Daily Post

  Yn ôl y Daily Post mae rheolwr newydd Manchester United, Jose Mourinho, yn meddwl am brynu castell yng Ngogledd Cymru. 

  Dywed y papur ei fod wedi bod i weld Castell Gyrn ger Rhuthun, sydd ar werth am  £3.9m, ddwy waith.

 4. Gig Rhedeg i Baris

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn sôn am gig nos yfory i gloi Eisteddfod yr Urdd y Fflint ac i ddathlu bod Cymru wedi cyrraedd pencampwriaeth Ewro 2016.

  Bydd rhai o gyn-aelodau Anrhefn, band Y Ffug, Welsh Rebel Outpost a dau fand lleol, Madfall Reibus ac Ian Rush yn perfformio yn gig ‘Rhedeg i Baris’ Cymdeithas yr Iaith.

 5. Wps!

  BBC Cymru Fyw

  Yn dilyn ymateb da i oriel Cymru Fyw o gamgymeriadau ieithyddol ar arwyddion ar hyd a lled Cymru, mae ganddom ni gasgliad newydd heddiw.  Mi gysylltodd Sion Jones o Abergele gyda ni a chynnig ei gasgliad personol. Mwynhewch, os mai dyna'r gair cywir!  

  Gobeithio na fydd 'na dân!
  Image caption: Gobeithio na fydd 'na dân!
 6. Crysau retro pêl-droed Cymru

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae gwisgo crysau pêl-droed retro yn rywbeth ffasiynol iawn y dyddiau yma ac mae'r digrifwr Elis James wedi bod yn ychwanegu at ei gasgliad ers blynyddoedd.

  Elis yw seren 'Elis in Euroland', sef cyfres o fideos byrion sydd wedi'u comisiynu gan BBC Cymru ar gyfer Euro 2016.

  Cyn teithio i Ffrainc, bu'r cefnogwr brwd yn egluro wrth Cymru Fyw pa gitiau pêl-droed yw ei ffefrynnau:

  elis
 7. Euro 2016: Pyllau glo a 'Welsh rarebit'

  BBC Wales News

  Mae gwefan newyddion Saesneg BBC Cymru yn rhoi sylw i dref fach Lens yn Frainc lle bydd miloedd o gefnogwyr pêl-droed Cymru yn heidio i'r gêm yn erbyn Lloegr ar Mehefin 16.

  Mae 'na debygrwydd rhwng y dref fach a Chymru meddai'r erthygl ...

  Welsh rarebit
  Image caption: Mae'n debyg fod 'Welsh rarebit' yn boblogaidd yn Lens
 8. ‘Cyfle ffantastig’ – pennaeth rhaglenni newydd

  Golwg 360

  Mae pennaeth rhaglenni newydd S4C yn dweud wrth golwg360 bod yna “gyfle ffantastig” i roi Cymru ar y map ym myd darlledu.

  A rhan o weledigaeth Amanda Rees, sydd newydd ei phenodi’n Gyfarwyddwr Cynnwys y sianel, yw addasu’r deunydd i siwtio ffyrdd newydd o wylio rhaglenni teledu, yn enwedig ymhlith pobol ifanc.

  Y nod, meddai wrth golwg360, “yw dathlu popeth sy’n bositif am ein diwylliant ni” a “pharhau i greu arlwy sy’n gallu cystadlu ag arlwy sianeli eraill ar draws Prydain ac ar draws y byd”.

 9. Sgrin Fawr ac 'Ewro-byrgyrs' yn yr Hen Lyfrgell

  BBC Cymru Fyw

  Dywed yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd y bydd yn dangos gemau Cymru gyda sylwebaeth Gymraeg ar sgrîn fawr yn ystod pencampwriaeth Euro 2016.

  Fe fyddan nhw hefyd yn cynnig bwyd a diod fydd yn cynnwys cwrw crefft o Gymru a bwydlen arbennig yn ystod y gemau fydd yn cynnwys ‘Ewro-byrgyrs’.

 10. Diffodd goleuadau'r Vetch 1982

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r drydedd yn y gyfres o erthyglau BBC Cymru Fyw sy'n edrych ar siomedigaethau pêl-droed Cymru ers cyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn 1958 yn sgwrsio gydag Alan Curtis am ymgyrch 1982.

  Mae Curtis yn cofio'r gêm dyngedfennol pan ddiffoddodd y goleuadau yn y Vetch yn ystod gêm rhwng Cymru a Gwlad yr Iâ.

  Alan Curtis
 11. Pwy gafodd y gig?

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae band o bobl ifanc a gafodd ei roi at ei gilydd gan raglen deledu Pwy Geith y Gig? wedi perfformio ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw.

  Fe gafodd Anian ei greu ar ôl i gynhyrchwyr y rhaglen grwydro Cymru yn chwilio am yr aelodau gorau. Eu gwobr ydy cael eu mentora gan bedwar adnabyddus yn y sîn gerddoriaeth a pherfformio’n fyw mewn gig arbennig yn Eisteddfod yr Urdd.

  Anian ar faes Eisteddfod yr Urdd
 12. Cofio Arwyr '76

  BBC Radio Cymru

  Mae Glyn Griffiths yn cofio arwyr pêl-droed angofiedig 1976, "un o'r timau gorau yn Ewrop", ar flog Ar y Marc. 

  Bydd Ffwtbol a Fflêrs: Cofio Arwyr ’76 gyda John Hardy yn cael ei ddangos nos Iau nesaf, 9 Mehefin ar S4C.

  Glyn Griffiths
 13. Byw gyda dementia

  BBC Cymru Fyw

  Sut brofiad yw byw gyda Dementia? Bydd rhaglen Panorama heno yn clywed gan Chris Roberts o Ruddlan a gafodd ddiagnosis pan oedd yn 50 oed.

  Mae cynhyrchydd y rhaglen Maria David wedi bod yn rhoi ei hargraffiadau o Chris a'r ffordd mae'r clefyd yn effeithio arno. 

  Chris Roberts
 14. Pêl-droedwyr yr Urdd

  Eisteddfod yr Urdd

  Pwy a ŵyr nad yw Bale, Ramsey a Ledley y dyfodol wedi vod yn dangos eu doniau ar gae chwaraeon Eisteddfod yr Urdd heddiw?

  Plant yn chwarae pêl-droed yn Eisteddfod yr Urdd
 15. Gweithwyr ffatri fwyd yn streicio dros newid cyflog

  BBC Cymru Fyw

  Mae gweithwyr mewn ffatri fwyd ger Casnewydd yn cynnal streic ddydd Iau, dros fwriad y cwmni i gyflwyno'r cyflog byw cenedlaethol.

  Yn ôl yr undeb sy'n cynrychioli'r gweithwyr, bydd aelodau yn ffatri RF Brookes yn Nhŷ Du yn colli miloedd o bunnau'r flwyddyn mewn taliadau i weithio shifftiau.

  Ond mae perchnogion y cwmni, 2 Sisters Food Group, yn dadlau ei fod yn "gamarweiniol" i gysylltu eu cynllun taliadau newydd a'r cyflog byw.

  ffatri
 16. Gwobrau Tir na-Nog

  BBC Cymru Fyw

  Siân Lewis a Valériane Leblond yw enillwyr y categori cynradd yng ngwobrau Tir na-Nog am eu cyfrol Pedair Cainc y Mabinogi.  

  Enillydd y categori uwchradd ydy Llŷr Titus am ei nofel antur, Gwalia.  

  Mae'r gwobrau yn cael eu cyflwyno'n flynyddol gan Gyngor Llyfrau Cymru i awduron y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc sydd wedi eu cyhoeddi yn ystod y flwyddyn flaenorol.  

  Valériane Leblond a Siân Lewis
 17. Drama 'bwerus'

   "Dwi’m yn cofio gweld drama mor bwerus ers tro," meddai Lowri Haf Cooke yn ei hadolygiad o'r ddrama Perthyn/Belonging sy'n trafod effaith Dementia.

  Roedd yn brofiad emosiynol i'r gynulleidfa meddai Lowri Cooke a'r actor Llion Williams yn serenu yn ei berfformiad o glaf sy'n mynd yn ôl i ddyddiau a iaith ei blentyndod.

  Golygfa o Perthyn
 18. Taith 40 milltir i gael cymorth swyddi i bobl Rhyl

  BBC Cymru Fyw

  Bydd tua 100 o bobl sy'n defnyddio gwasanaethau PeoplePlus Cymru yn y Rhyl yn gorfod teithio tua 40 milltir i fynychu apwyntiadau.

  Mae'r asiantaeth, sydd yn darparu'r gwasanaeth ar ran Adran Gwaith a Phensiynau'r llywodraeth, yn cau eu swyddfa yn y dref ddydd Gwener.

  Bydd yn rhaid i gwsmeriaid PeoplePlus deithio i'r Fflint er mwyn mynychu apwyntiadau.