a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Agoriad swyddogol y Pumed Cynulliad

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl Fawr

  Fe fydd Senedd Fyw yn dychwelyd yfory am 1.30pm ar gyfer y cyfarfod llawn.

  Yr osgordd frenhinol yn gadael
 2. Hen Wlad Fy Nhadau a God Save the Queen

  Mae'r ddwy anthem yn cael eu chwarae yn ystod ymweliad yr osgordd frenhinol.

 3. Y Delynores Frenhinol

  Am y tro cyntaf, cafwyd perfformiadau cerddorol yn Siambr y Senedd gan Anne Denholm, y Delynores Frenhinol, a pherfformiad o gyfansoddiad gan yr Athro Paul Mealor, y cyfansoddwr enwog o Gymru, a gomisiynwyd yn arbennig.

  Anne Denholm
 4. Cerdd Ifor ap Glyn

  I nodi’r achlysur, fe wnaeth Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, ysgrifennu cerdd a gaiff ei chyflwyno’n rhodd i Ei Mawrhydi y Frenhines gan y Cynulliad i nodi ei phen-blwydd yn 90 mlwydd oed. 

  Maeve Tonkin-Wells, sy’n fyfyriwr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ddarllenodd y gerdd yn ystod y seremoni.

  Maeve Tonkin-Wells
 5. 'Moment ganolog'

  Mae Carwyn Jones yn dweud bod dechrau'r Pumed Cynulliad yn " foment ganolog ym mhroses datganoli Cymru. 

  Carwyn Jones
 6. 'Disgwyliadau yn uchel'

  "Mae eich cyfrifoldebau yn fawr a'r disgwyliadau yn uchel" - dyna mae'r Frenhines yn ei ddweud wrth aelodau'r Cynulliad.

  Y Frenhines
 7. Y Frenhines yn cyrraedd y Senedd

  Y Llywydd Elin Jones yn hebrwng y Frenhines i'r Senedd
  Image caption: Y Llywydd Elin Jones yn hebrwng y Frenhines i'r Senedd
 8. Agoriad Swyddogol: 2011

  Canmolodd y Frenhines record y cynulliad ers dyfodiad datganoli yn ystod agoriad brenhinol y pedwerydd cynulliad ar 7 Mehefin 2011.

  Wrth annerch y cynulliad, llongyfarchodd y Frenhines Elizabeth II y cynulliad ar y gwaith da oedd eisoes wedi'i wneud ond dywedodd bod system ddeddfwriaethol newydd yn nodi cyfnod newydd ar gyfer y sefydliad.

  Dywedodd y Frenhines fod gan y cynulliad "enw da haeddiannol am ddiwydrwydd a gallu."

  Agoriad Brenhinol y Pdwerydd Cynulliad
 9. Agoriad Swyddogol: 2007

  Ychydig dros flwyddyn ar ôl i'r Frenhines agor cartref newydd y Cynulliad ym Mae Caerdydd, roedd Ei Mawrhydi yn ôl yn y Senedd unwaith eto i agor trydydd tymor y Cynulliad ar 5 Mehefin 2007.

  Yn sicr roedd yr ymweliad yma'n arwyddocaol ac yn agor pennod newydd yn hanes datganoli Cymru.

  O'r diwrnod hwn ymlaen fe newidiodd y ffordd yr oedd Cymru yn cael ei llywodraethu.

  Roedd deddf newydd Llywodraeth Cymru yn golygu mwy o rym i'r Cynulliad.

  Am y tro cyntaf erioed roedd 'na gyfle i ddeddfu ym Mae Caerdydd, i sicrhau fod deddfau ar gyfer Cymru yn cael eu llunio yng Nghymru.

  Agoriad Swyddogol 2007
 10. Agoriad Swyddogol: 2003

  Fis ar ôl etholiad y Cynulliad yn 2003 fe ddaeth y Frenhines i Fae Caerdydd i agor ail dymor y Cynulliad Cenedlaethol ar Fehefin y 5ed.

  Yn araith Ei Mawrhydi, fe nododd bod y Cynulliad "yn torri tir newydd."

  Serch hynny rhybuddiodd bod angen "amser ar unrhyw sefydliad cyfansoddiadol newydd i ymsefydlu ac i gyflawni.

  "Mae'r Cynulliad yn sefydliad ifanc ond yn barod mae'n creu argraff."

 11. Agoriad Swyddogol: 1999

  Agorwyd y Cynulliad cyntaf gan Y Frenhines ar 26 Mai 1999. 

  Bron i ddwy flwyddyn ar ôl i bobol Cymru bleidleisio o drwch blewyn dros sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol yn y refferendwm yn 1997 - 50.3% o blaid, 49.7% yn erbyn - ymunodd sêr cenedlaethol gydag aelodau o'r teulu brenhinol a gwleidyddion i ddathlu agoriad y Cynulliad Cenedlaethol newydd. 

  Ychwanegodd y Tywysog Charles mewn araith a gafodd ei thraddodi yn y Gymraeg: "Mae hyn yn ddiwrnod hanesyddol i Gymru. "Mae'n anrhydedd i chi, y 60 aelod, i fod yn arloeswyr."

 12. Bore da

  Bore da, croeso i Senedd Fyw  ar gyfer agoriad swyddogol y Pumed Cynulliad. 

  Bydd y Frenhines, Aelodau’r Cynulliad a chynrychiolwyr o bob rhan o Gymru yn bresennol ar gyfer yr agoriad swyddogol 

  Aelodau Côr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru yn ymarfer yn y Senedd ar gyfer eu perfformiad
  Image caption: Aelodau Côr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru yn ymarfer yn y Senedd ar gyfer eu perfformiad