a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni....

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Llun.

12,278 o ymwelwyr ar y maes

Eisteddfod yr Urdd

Roedd 12,278 o ymwelwyr ar Faes yr Eisteddfod heddiw, meddai'r Urdd. 

Mae hynny'n cymharu â 11,176 y llynedd a 11,206 yn 2012. Gobaith y trefnwyr ydi y bydd y nifer dros 90,000 erbyn diwedd yr wythnos. 

Stereophonics yng Nghaerdydd

Wales Online

Mae Wales Online yn adrodd bod y Stereophonics yn chwarae gig cudd mewn tafarn yng Nghaerdydd. Yn ôl y wefan mae'r grŵp yn perfformio yn nhafarn the Yard yng nghanol y brifddinas.

'Gwlad heb iaith, gwlad heb enaid'

Facebook

Mae Dan Jardine wedi cyhoeddi fideo dogfen ar ei dudalen Facebook yn edrych ar dranc yr iaith Gymraeg.

Mae Dan yn astudio Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Nottingham Trent ac mae'r fideo "Gwlad heb iaith, gwlad heb enaid" yn rhan o'i waith ar gyfer ei radd.

O Gaerdydd i Gatalonia?

Wales Online

Fe all bachgen saith oed o Gaerdydd fod yn seren yn y dyfodol yng nghlwb pêl-droed Barcelona, meddai WalesOnline. Mae Enzo Romano wedi ennill lle yn academi'r clwb a bydd yn symud i'r ddinas ym mis Gorffennaf.   

Mapio'r Celtiaid

Mae gwefan Brilliant Maps wedi cyhoeddi'r map yma, sy'n rhoi syniad i ni am nifer y bobl sy'n siarad yr ieithoedd Celtaidd bellach.

Map
Brilliant Maps

Noson braf

Tywydd, BBC Cymru

Noson glir a braf i'r rhan fwyaf o Gymru heno. Mi fydd hi'n cymylu mewn ardaloedd dwyreiniol a bydd y cymylau yn lledaenu'n raddol i'r gorllewin. 

Mi fydd na ambell i gawod yn y dwyrain ond mi fydd hi'n aros yn y glir yn y de orllewin. Mae rhagor o fanylion ar wefan dywydd y BBC.

Seland Newydd 'mor anodd ag erioed'

BBC Sport Wales

Mae prif-hyfforddwr Cymru, Warren Gatland yn dweud bod teithio i Seland Newydd mor anodd ag erioed, er bod y Crysau Duon heb naw o'r chwaraewyr wnaeth ennill Cwpan Rygbi'r Byd y llynedd.

Mae Steve Hansen wrthi'n ailadeiladu'r garfan, gyda'r capten Richie McCaw, Dan Carter, Ma'a Nonu a Conrad Smith ymysg y rhai i ymddeol o rygbi rhyngwladol.

Y gêm yn erbyn Cymru ar 11 Mehefin fydd y cyntaf i'r Crysau Duon ers eu buddugoliaeth yn ffeinal Cwpan y Byd.

Warren Gatland
Getty Images

Newydd dorri: Rheithfarn o hunanladdiad

BBC Cymru Fyw

Mae'r crwner yng nghwest y Preifat Cheryl James wedi cofnodi rheithfarn o hunanladdiad.

Cheryl James wedi 'saethu ei hun'

BBC Cymru Fyw

Mae'r crwner yng nghwest y Preifat Cheryl James wedi dweud bod tystiolaeth yn dangos bod y milwr 18 wedi saethu ei hun. 

Ychwanegodd Brian Barker QC ei bod wedi gwneud hynny gyda'r "bwriad o farw".

cheryl
BBC

Euro 2016: Sgrîn fawr yng Nghaerdydd

Cyngor Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd yna sgrîn fawr yng nghanol y ddinas er mwyn i gefnogwyr allu gwylio gemau Cymru yn Euro 2016. 

Yn ôl yr awdurdod bydd "mwy o wybodaeth" yn cael ei anfon am y digwyddiadau'r wythnos nesa

Aelod newydd i dîm Deryn

BBC Cymru Fyw

Mae'r cwmni cysylltiadau cyhoeddus, Deryn, wedi penodi aelod newydd i'w tîm. Bydd y cyn gynghorydd arbennig i Lywodraeth Cymru a Phrif Weithredwr Plaid Cymru, Rhuanedd Richards, yn ymuno â'r asiantaeth yn ddiweddarach y mis hwn. 

Hartson: Rhaid osgoi anafiadau i'r sêr

BBC Sport Wales

Mae cyn-ymosodwr Cymru, John Hartson wedi annog Chris Coleman i beidio defnyddio sêr y garfan yn y gêm gyfeillgar yn Sweden ddydd Sul.

Dywedodd Hartson ei fod yn bryderus bod y perygl o anafiadau'n ormod, gyda llai nag wythnos i fynd nes dechrau'r bencampwriaeth.

Ramsey a Bale
Getty Images

Cheryl James ddim wedi'i lladd yn anghyfreithlon

BBC Cymru Fyw

Mae'r crwner yng nghwest y Preifat Cheryl James wedi dweud nad oes unrhyw dystiolaeth ei bod wedi cael ei lladd yn anghyfreithlon.

Cafodd y Preifat James, o Langollen yn Sir Ddinbych, ei darganfod yn farw gyda bwled yn ei phen yn y gwersyll yn 1995. 

Cheryl James
BBC

Slade yn gadael Caerdydd

Mae Russell Slade wedi gadael ei swydd fel pennaeth pêl-droed Caerdydd llai na mis ar ôl derbyn y rôl, meddai Chwaraeon BBC Cymru.

View more on twitter

Dechrau'r daith i Dylan

Facebook

Mae un o aelodau tîm BBC Radio Cymru fydd yn dilyn Cymru yn Ffrainc wedi dechrau ar ei daith y bore 'ma.

Ar ôl gadael gorsaf Bangor bydd Dylan Griffiths yn ymuno gyda gweddill criw Camp Lawn cyn croesi'r Sianel. Bon Voyage!

Au revoir Dylan!
Facebook
Au revoir Dylan!

Enillydd y goron

Eisteddfod yr Urdd

Iestyn Tyne o Foduan, Pen Llŷn, ydi enillydd coron Eisteddfod yr Urdd eleni.

Mae'n 18 oed ac yn ei flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Iestyn Tyne
BBC

Fersiwn newydd o gân y Manics

The Independent

Mae'r Manic Street Preachers newydd gwblhau taith lwyddiannus yn dathlu 20 mlynedd ers cyhoeddi Everything Must Go.

Ac mae'r Independent yn adrodd bod y cynhyrchydd o Fôn, David Wrench wedi creu fersiwn newydd o sengl gyntaf yr albwm, sef A Design For Life. Mae'r gân i'w chlywed yma:

View more on Soundcloud

Troed dynol yn perthyn i ddyn ar goll

Heddlu Gogledd Cymru

Mae heddlu'r Gogledd yn adrodd bod troed dynol gafodd ei ddarganfod ar draeth yn Ynys Môn yn perthyn i ddyn aeth ar goll yn 2013. 

Aeth Richard Thomas ar goll o'i gartref ym Mangor ar 24 Rhagfyr 2013.

Cafodd y droed ei darganfod yn Nhal y Foel, ger Dwyran, ar 6 Ebrill eleni ac mae profion DNA wedi profi mai un Mr Thomas yw hi.

Richard Thomas
Heddlu Gogledd Cymru

Americanwyr ar fin prynu CPD Abertawe

BBC Sport Wales

Mae'r BBC ar ddeall bod grŵp o Americanwyr ar fin cwblhau prynu Clwb Pêl-droed Abertawe.

Dau ddyn busnes - Jason Levien a Steve Kaplan - sydd yn arwain consortiwm sydd mewn trafodaethau i brynu 60% o'r clwb.

Mae hi ar ddeall bod manylion cyfreithiol oedd wedi golygu oedi yn y broses nawr wedi'u sortio.

Jason Levien
Getty Images
Jason Levien

Dychan ar y we

Mae yna flog dychanol newydd wedi ymddangos yn ddiweddar ar y we. Mae Llygad Ddu yn cael 'chydig o hwyl ar draul rhai o ffigyrau amlycaf y gymdeithas.

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas ydi testun ei gyfraniad diweddara'. Fydd AC Dwyfor Meirionnydd yn cefnogi Lloegr yn Ewro2016? Sgersli bîlif.

Dafydd Elis-Thomas
BBC

Braf iawn ar rai!

Cyflwynydd Radio Cymru ar Twitter

Twitter

Pont arall yn dathlu pen-blwydd

Facebook

Yn gynharach heddiw fe wnaethon ni gyfeirio at ddarllediad arbennig ar Ddiwrnod Cerddoriaeth y BBC i nodi pen-blwydd Pont Hafren yn 50.

Mae hi'n ben-blwydd hefyd ar Bont y Bermo yn ôl tudalen Facebook The History of Wales. Cafodd y bont ar draws Afon Mawddach ei hagor ar y diwrnod hwn yn 1867.

Pont y Bermo
BBC
Cafodd Pont y Bermo ei hachub yn gynharach eleni ar ôl deiseb yn yr ardal

'Sych a heulog ar draws y wlad'

Tywydd, BBC Cymru

Gwennan Evans sydd â'r manylion am ragolygon y tywydd heddiw, ac mae hi'n newyddion da!

"Bydd hi’n brynhawn sych a heulog ar draws y wlad. Y tymheredd uchaf yn 21C gyda’r gwyntoedd yn ysgafn."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Y diweddara' ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Yn Nolgellau, mae ciwiau ar yr A470 i'r ddau gyfeiriad yn y gwaith ffordd ger y troad am y Bala.

Yng Nghaerfyrddin, mae traffig trwm ac araf ar yr A48 tua'r gorllewin cyn cylchfan Pensarn.

Yr Elyrch ar eu newydd wedd

Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi datgelu eu cit newydd ar gyfer y tymor nesa.

Joma fydd yn gwneud eu crysau o hyn allan, a BetEast fydd yn noddi'r crysau yn ystod 2016/17.

Crys
Clwb Pêl-droed Abertawe

Cwch yr Iwerydd i hwylio eto

BBC Wales News

Mae cwch bach wnaeth hwylio o'r Unol Daleithiau yr holl ffordd i draeth yng Ngheredigion yn cael ei baratoi am daith arall.

Fe wnaeth y cwch deithio 4,000 milltir ar draws yr Iwerydd ar ôl cael ei lansio gan blant ysgol yn South Carolina ym mis Mai 2015.

Helen Hinks o Dalybont, a'i mab tair oed, William wnaeth ddarganfod y cwch ar draeth Y Borth ym mis Chwefror, a'r cynllun yw ei lansio eto o Iwerddon fis nesaf.

Cwch Y Borth
BBC

Euro 2016 yn costio'n ddrud

Manchester Evening News

Manchester Evening News

Fe all yr ornest rhwng Cymru a Lloegr yn Euro 2016 gostio economi'r Deyrnas Unedig dros £200m o ganlyniad i gefnogwyr yn gadael y gwaith i wylio'r gêm. Mae'r Manchester Evening News yn dweud bod gwaith ymchwil yn dangos y byddai 33% o weithwyr yn penderfynu peidio gweithio o gwbl ar 16 Mehefin a hynny heb ganiatâd.

Anafiadau difrifol wedi gwrthdrawiad

Wales Online

Mae dau berson wedi cael anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad ger ysbyty yn ne Cymru, yn ôl WalesOnline.

Cafodd Heddlu Gwent eu galw i'r digwyddiad am 22:00 nos Lun ar yr A469 ger Ysbyty Ystrad Mynach.

Roedd dau gerbyd yn rhan o'r gwrthdrawiad, Vauxhall Vectra arian a Citroen DS3 coch.

Rhybudd am nadroedd

Daily Post

Mae arbenigwyr ar anifeiliaid wedi rhybuddio perchnogion nadroedd i fod yn wyliadwrus yn dilyn i neidr 2 metr o hyd ddianc o'i gartref, meddai'r Daily Post.

Daeth aelod o'r cyhoedd o hyd i'r neidr ger Mochdre a'i gymryd i ganolfan leol yr RSPCA ddydd Mercher. Wedi apêl ar Facebook, cafodd y perchennog ei neidr yn ôl.

Llais y Llywydd: Rhodri Meilir

BBC Cymru Fyw

Mae Rhodri Meilir yn wyneb cyfarwydd ar y sgrin fach ac ar lwyfannau theatrau Cymru wedi iddo actio mewn cyfresi megis Tipyn o Stad, Y Pris a My Family. Ef hefyd, wrth gwrs, oedd Rapsgaliwn.

Wedi ei fagu yn yr Wyddgrug ac yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Maes Garmon, Rhodri ydy llywydd y dydd ar ddydd Gwener yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint eleni. Bu Cymru Fyw yn ei holi am ei atgofion am y mudiad a'r 'Steddfod.

Rhodri Meilir
BBC

Gemau Cymru ar sgrîn fawr

Cyngor Abertawe

Mae Cyngor Abertawe wedi cyhoeddi y bydd pob gêm Cymru yn Euro 2016 yn cael eu dangos ar sgrîn fawr yn Sgwâr y Castell yn y ddinas.

Bydd hi hefyd yn bosib gweld gemau'r Olympaidd yn Rio yn yr un lle rhwng 5 a 21 Awst. 

Sgwâr y Castell
BBC

Y medalau'n barod i'w dosbarthu

Twitter

Y gorau o ddau fyd: Norwy a'r UE

BBC Cymru Fyw

Mae gohebydd BBC Cymru, Owain Evans newydd ddychwelyd o Norwy ac wedi bod yn holi'r Cymry Cymraeg sydd yn byw yno am berthynas y wlad gyda'r Undeb Ewropeaidd.

Darllenwch ei argraffiadau yma.

Iori, Elwyn ac Owain
BBC

Tân ger maes y Steddfod

Cyflwynydd Taro'r Post ar Twitter

Twitter

View more on twitter

Mae ein gohebydd ni ar y maes wedi cael ar ddeall mai car sydd ar dân ger y maes wedi iddo dorri lawr wrth ymyl garej.

Dyw'r garej ei hun ddim ar dân, ond mae’r gwasanaethau brys yn cadw llygad yno.

Rhybudd am beryglon y llanw

Golwg 360

Mae gweithwyr bad achub wedi rhybuddio pobl am beryglon cael eu dal gan y llanw ar ôl achub teulu ac anifail anwes yn un o brif drefi glan môr Cymru.

Fe gadarnhaodd yr RNLI bod un o beirianwyr y gwasanaeth wedi cario'r teulu i ddiogelwch ar ôl y digwyddiad yng Nghei Newydd, Ceredigion, ddydd Mercher.

Dywedodd y gwasanaeth ei fod yn un o gyfres o ddigwyddiadau tebyg yn ystod gwyliau hanner tymor.

Iwan y bardd?

BBC Radio Cymru

Mae heriau Iwan Griffiths ar faes y Steddfod yn parhau, a chwblhau englyn oedd y dasg ddoe.

Wnaeth o lwyddo i'w chyflawni? Efallai gydag ychydig o help gan ambell i ffrind...

Niferoedd mewnfudo 'maint Caerdydd'

BBC Wales News

Mae ymfudwyr yn achosi i'r DU dyfu ar gyfradd maint Caerdydd pob blwyddyn, yn ôl arweinydd UKIP yn y Cynulliad.

Ar raglen Question Time o Gaerdydd neithiwr, dywedodd Neil Hamilton "nad yw'r wlad yn gallu ymdopi gyda maint a chyflymder ymfudo".

Ond dywedodd AS Plaid Cymru, Liz Saville-Roberts ar yr un rhaglen nad ymfudwyr o'r Undeb Ewropeaidd yw'r prif bryder, ond rhai o bellach na hynny.

Liz Saville-Roberts a Neil Hamilton
BBC

Cyhuddo dau o achosi niwed corfforol difrifol

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud bod dyn 44 oed a dynes 45 oed o Dreffynnon wedi cael eu cyhuddo mewn cysylltiad â digwyddiad yn y dref ble cafodd ddyn ei drywanu.

Fe ddigwyddodd ar ymosodiad nos Fercher yn Nant Eos, a bydd y ddau yn ymddangos yn Llys Ynadon Wrecsam y bore 'ma ar gyhuddiadau o achosi niwed corfforol difrifol.

Mae'r dyn 37 oed gafodd ei drywanu yn parhau yn yr ysbyty ond mewn cyflwr sefydlog.

Euro 2016: Newydd dorri

BBC Cymru Fyw

Y bore ma gall Cymru Fyw ddatgelu ein bod wedi arwyddo un o'r athrylithau mwyaf welodd y byd pêl-droed erioed.

Bydd Mr Wali Tomos o glwb Bryncoch yn rhoi ei sylwadau craff ar berfformiadau Cymru yn ystod Euro 2016.

Mae Meistr y Tictacs wedi gwirioni... gwrandewch ar ei neges. C'mon Midffild!

Gwrandewch ar Wali Tomos!