a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni....

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Llun.

 2. 12,278 o ymwelwyr ar y maes

  Eisteddfod yr Urdd

  Roedd 12,278 o ymwelwyr ar Faes yr Eisteddfod heddiw, meddai'r Urdd. 

  Mae hynny'n cymharu â 11,176 y llynedd a 11,206 yn 2012. Gobaith y trefnwyr ydi y bydd y nifer dros 90,000 erbyn diwedd yr wythnos. 

 3. Stereophonics yng Nghaerdydd

  Wales Online

  Mae Wales Online yn adrodd bod y Stereophonics yn chwarae gig cudd mewn tafarn yng Nghaerdydd. Yn ôl y wefan mae'r grŵp yn perfformio yn nhafarn the Yard yng nghanol y brifddinas.

 4. 'Gwlad heb iaith, gwlad heb enaid'

  Facebook

  Mae Dan Jardine wedi cyhoeddi fideo dogfen ar ei dudalen Facebook yn edrych ar dranc yr iaith Gymraeg.

  Mae Dan yn astudio Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Nottingham Trent ac mae'r fideo "Gwlad heb iaith, gwlad heb enaid" yn rhan o'i waith ar gyfer ei radd.

 5. O Gaerdydd i Gatalonia?

  Wales Online

  Fe all bachgen saith oed o Gaerdydd fod yn seren yn y dyfodol yng nghlwb pêl-droed Barcelona, meddai WalesOnline. Mae Enzo Romano wedi ennill lle yn academi'r clwb a bydd yn symud i'r ddinas ym mis Gorffennaf.   

 6. Mapio'r Celtiaid

  Mae gwefan Brilliant Maps wedi cyhoeddi'r map yma, sy'n rhoi syniad i ni am nifer y bobl sy'n siarad yr ieithoedd Celtaidd bellach.

  Map
 7. Noson braf

  Tywydd, BBC Cymru

  Noson glir a braf i'r rhan fwyaf o Gymru heno. Mi fydd hi'n cymylu mewn ardaloedd dwyreiniol a bydd y cymylau yn lledaenu'n raddol i'r gorllewin. 

  Mi fydd na ambell i gawod yn y dwyrain ond mi fydd hi'n aros yn y glir yn y de orllewin. Mae rhagor o fanylion ar wefan dywydd y BBC.

 8. Seland Newydd 'mor anodd ag erioed'

  BBC Sport Wales

  Mae prif-hyfforddwr Cymru, Warren Gatland yn dweud bod teithio i Seland Newydd mor anodd ag erioed, er bod y Crysau Duon heb naw o'r chwaraewyr wnaeth ennill Cwpan Rygbi'r Byd y llynedd.

  Mae Steve Hansen wrthi'n ailadeiladu'r garfan, gyda'r capten Richie McCaw, Dan Carter, Ma'a Nonu a Conrad Smith ymysg y rhai i ymddeol o rygbi rhyngwladol.

  Y gêm yn erbyn Cymru ar 11 Mehefin fydd y cyntaf i'r Crysau Duon ers eu buddugoliaeth yn ffeinal Cwpan y Byd.

  Warren Gatland
 9. Newydd dorri: Rheithfarn o hunanladdiad

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r crwner yng nghwest y Preifat Cheryl James wedi cofnodi rheithfarn o hunanladdiad.

 10. Cheryl James wedi 'saethu ei hun'

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r crwner yng nghwest y Preifat Cheryl James wedi dweud bod tystiolaeth yn dangos bod y milwr 18 wedi saethu ei hun. 

  Ychwanegodd Brian Barker QC ei bod wedi gwneud hynny gyda'r "bwriad o farw".

  cheryl
 11. Euro 2016: Sgrîn fawr yng Nghaerdydd

  Cyngor Caerdydd

  Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd yna sgrîn fawr yng nghanol y ddinas er mwyn i gefnogwyr allu gwylio gemau Cymru yn Euro 2016. 

  Yn ôl yr awdurdod bydd "mwy o wybodaeth" yn cael ei anfon am y digwyddiadau'r wythnos nesa

 12. Aelod newydd i dîm Deryn

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r cwmni cysylltiadau cyhoeddus, Deryn, wedi penodi aelod newydd i'w tîm. Bydd y cyn gynghorydd arbennig i Lywodraeth Cymru a Phrif Weithredwr Plaid Cymru, Rhuanedd Richards, yn ymuno â'r asiantaeth yn ddiweddarach y mis hwn. 

 13. Hartson: Rhaid osgoi anafiadau i'r sêr

  BBC Sport Wales

  Mae cyn-ymosodwr Cymru, John Hartson wedi annog Chris Coleman i beidio defnyddio sêr y garfan yn y gêm gyfeillgar yn Sweden ddydd Sul.

  Dywedodd Hartson ei fod yn bryderus bod y perygl o anafiadau'n ormod, gyda llai nag wythnos i fynd nes dechrau'r bencampwriaeth.

  Ramsey a Bale
 14. Cheryl James ddim wedi'i lladd yn anghyfreithlon

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r crwner yng nghwest y Preifat Cheryl James wedi dweud nad oes unrhyw dystiolaeth ei bod wedi cael ei lladd yn anghyfreithlon.

  Cafodd y Preifat James, o Langollen yn Sir Ddinbych, ei darganfod yn farw gyda bwled yn ei phen yn y gwersyll yn 1995. 

  Cheryl James
 15. Slade yn gadael Caerdydd

  Mae Russell Slade wedi gadael ei swydd fel pennaeth pêl-droed Caerdydd llai na mis ar ôl derbyn y rôl, meddai Chwaraeon BBC Cymru.

  View more on twitter
 16. Dechrau'r daith i Dylan

  Facebook

  Mae un o aelodau tîm BBC Radio Cymru fydd yn dilyn Cymru yn Ffrainc wedi dechrau ar ei daith y bore 'ma.

  Ar ôl gadael gorsaf Bangor bydd Dylan Griffiths yn ymuno gyda gweddill criw Camp Lawn cyn croesi'r Sianel. Bon Voyage!

  Au revoir Dylan!
  Image caption: Au revoir Dylan!
 17. Enillydd y goron

  Eisteddfod yr Urdd

  Iestyn Tyne o Foduan, Pen Llŷn, ydi enillydd coron Eisteddfod yr Urdd eleni.

  Mae'n 18 oed ac yn ei flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

  Iestyn Tyne
 18. Fersiwn newydd o gân y Manics

  The Independent

  Mae'r Manic Street Preachers newydd gwblhau taith lwyddiannus yn dathlu 20 mlynedd ers cyhoeddi Everything Must Go.

  Ac mae'r Independent yn adrodd bod y cynhyrchydd o Fôn, David Wrench wedi creu fersiwn newydd o sengl gyntaf yr albwm, sef A Design For Life. Mae'r gân i'w chlywed yma:

  View more on Soundcloud
 19. Troed dynol yn perthyn i ddyn ar goll

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae heddlu'r Gogledd yn adrodd bod troed dynol gafodd ei ddarganfod ar draeth yn Ynys Môn yn perthyn i ddyn aeth ar goll yn 2013. 

  Aeth Richard Thomas ar goll o'i gartref ym Mangor ar 24 Rhagfyr 2013.

  Cafodd y droed ei darganfod yn Nhal y Foel, ger Dwyran, ar 6 Ebrill eleni ac mae profion DNA wedi profi mai un Mr Thomas yw hi.

  Richard Thomas
 20. Americanwyr ar fin prynu CPD Abertawe

  BBC Sport Wales

  Mae'r BBC ar ddeall bod grŵp o Americanwyr ar fin cwblhau prynu Clwb Pêl-droed Abertawe.

  Dau ddyn busnes - Jason Levien a Steve Kaplan - sydd yn arwain consortiwm sydd mewn trafodaethau i brynu 60% o'r clwb.

  Mae hi ar ddeall bod manylion cyfreithiol oedd wedi golygu oedi yn y broses nawr wedi'u sortio.

  Jason Levien
  Image caption: Jason Levien