a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mawrth.

 2. Noson sych a chynnes

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd heno’n noson sych a chynnes gyda rhai cyfnodau braf, ond bydd 'na gaowydd o gwmpas hefyd - rhai o’r rhain yn drwm iawn ac yn daranllyd. 

  Y tymheredd isaf dros nos yn 14°C.

 3. Perchnogion newydd CPD Dinas Bangor

  Chwaraeon BBC Cymru

  Mae CPD Dinas Bangor newydd gyhoeddi bod consortiwm o ddynion busnes o Sir Caer wedi prynu'r clwb.

  Mewn datganiad ar eu gwefan, fe fydd y swyddogion presennol yn camu o'r neilltu, ac Ivor Jenkins fydd cadeirydd newydd y clwb.

  bangor city
 4. Y diweddara ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Yn Aberystwyth, mae ciwiau ar yr A487 tua’r gogledd yn y gwaith ffordd rhwng Llanfarian a Rhydyfelin, ac mae damwain wedi digwydd ar yr A525 ym Miwmares.  

 5. 58 ers '58 - Yr Alban yn '85

  BBC Cymru Fyw

  Ers i Gymru gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn 1958, mae'r tîm cenedlaethol wedi dod yn agos at wneud eu marc ar y byd pêl-droed rhyngwladol sawl tro. 

  Mewn cyfres o erthyglau, bydd Cymru Fyw yn edrych yn ôl ar rai o'r adegau cyffrous orffennodd mewn siom wrth i Gymru foddi wrth ymyl y lan.  

  Pwy sy'n cofio'r gêm honno yn erbyn yr Alban ym Mharc Ninian ym mis Medi 1985? Gêm sy'n aros yn y cof am farwolaeth sydyn Jock Stein, a'r siom o fethu cyrraedd y nod unwaith eto.

  Alban
 6. Agoriad y Senedd – AC Plaid Cymru ddim am fynychu

  Golwg 360

  Mae golwg360 yn adrodd fod Aelod Cynulliad Plaid Cymru wedi cyhoeddi heddiw na fydd yn mynychu agoriad swyddogol y Pumed Cynulliad yfory.

  Mewn neges ar Twitter, dywedodd Bethan Jenkins: “Fel gweriniaethwr ymroddedig, fydda’ i ddim eto’n mynychu agoriad brenhinol o’r #senedd. Byddaf yn parhau gyda’r gwaith o wasanaethu’r bobol yn fy rhanbarth.”

  Fe fydd y Frenhines, Dug Caeredin, Y Tywysog Siarl a Duges Cernyw yn teithio i Fae Caerdydd yfory er mwyn agor tymor newydd y Cynulliad Cenedlaethol.

 7. Adolygiad o'r gig i gloi'r Steddfod

  Eisteddfod yr Urdd

  Yn draddodiadol, ar derfyn wythnos Prifwyl yr Urdd, bydd cystadleuwyr a thrigolion y maes yn ymlwybro o'r pafiliwn trwy'r stondinau caeëdig, a mynd adref i wylio uchafbwyntiau'r dydd, neu fynd allan i'r dref agosaf, gan ddweud hwyl fawr i'r Eisteddfod tan y flwyddyn nesaf.

  Ifan Prys o grŵp y Cledrau sy'n adolygu'r gig wnaeth gloi Eisteddfod yr Urdd eleni.

  gig
 8. Pwy fydd yn nhîm y Crysau Duon?

  Wales Online

  Mae gwefan WalesOnline yn trafod chwaraewyr Seland Newydd fydd yn debygol o wynebu Cymru yn Eden Park ddydd Sadwrn. Mae Seland Newydd wedi colli ambell seren ers Cwpan y Byd, gyda Dan Carter a Richie McCaw ymysg y chwaraewyr i ymddeol o rygbi rhyngwladol.

  Fekitoa
  Image caption: Malakai Fekitoa, sy'n debygol o gael ei ddewis i gynrhychioli'r Crysau Duon dydd Sadwrn
 9. Arddangosfa o wisgoed cyfresi teledu

  Llanelli Star

  Mae'r Llanelli Star yn adrodd y bydd Canolfan Tŷ Llanelli yn cynnal arddangosfa o wisgoedd cyfresi Dad's Army a Mr Selfridge dros yr haf. 

  Fe ddaw'r arddangosfa wedi llwyddiant arddangosfa o wisgoedd y gyfres boblogaidd Downton Abbey, a gafodd ei gynnal yn y ganolfan flwyddyn ddiwethaf.

  dad's army
 10. Sgôr diweddaraf: Morgannwg v Caerloyw

  Criced, BBC Cymru

  Y diweddara' o'r criced ydi bod Morgannwg 74/1 (18 pelawd) yn erbyn Sir Caerloyw, gyda David Lloyd allan am 28.

  Lloyd
  Image caption: David Lloyd
 11. Ymchwilio wedi tân mynydd ger Dwygyfylchi

  BBC Cymru Fyw

  Mae ymchwiliad wedi dechrau i achos tân mawr ar ochr mynydd uwchben Dwygyfylchi, ger Penmaenmawr, dros y penwythnos.

  Ar un adeg roedd y fflamau wedi cyrraedd tua 100 llath o res o fythynnod ac roedd 'na bryder y gallai rhai pobl leol orfod gadael eu cartrefi.

  tan
 12. Y Rhagolygon

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd hi’n brynhawn braf a chynnes arall gydag awel ysgafn. Bydd hi’n sych i’r rhan fwyaf ond mae na gawodydd o gwmpas gyda chawodydd trymion, chesair a tharanau i rai. 

  Mae rhybudd melyn am hyn yn y gogledd orllewin a Bae Ceredigion tan 21:00. Y tymheredd uchaf yn 25°C.

 13. Canmol band gwerin

  Facebook

  Mae Folk Radio UK  wedi cyhoeddi adolygiad o albwm diweddara'r triawd gwerinol Plu. 

  Dywed yr adolygiad fod y grŵp o bentref Bethel ger Caernarfon wedi cyrraedd y disgwyliadau uchel a bod eu halbwm - Tir A Golau - yn llwyddo i "gyfleu tirwedd gogledd Cymru drwy'r newidiadau cerddorol a gwead yn y cyfanwaith."

  plu
 14. Cwmni bysiau yn nwylo'r gweinyddwyr

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni bysiau Silcox o Sir Benfro wedi ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr.

  Roedd y cwmni 134 oed yn rhedeg fflyd o 65 bws ond mae wedi rhoi'r gorau i fasnachu ar ôl cael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr ddydd Llun.

 15. Slade yn rheolwr ar Charlton

  Mae Sky News wedi trydar i ddweud fod cyn-reolwr Caerdydd, Russel Slade wedi ei benodi yn rheolwr ar Charlton Athletic.

  View more on twitter
 16. Cynllun 'parc dinesig' i Abertawe

  BBC Cymru Fyw

  Gallai Sgwâr y Castell yn Abertawe gael ei drawsnewid yn barc dinesig.

  Mae cynghorwyr yn dweud bod y sgwâr, a gafodd ei ddatblygu yn y 1990au, "wedi gweld dyddiau gwell" ac maen nhw eisiau ei adfywio a'i wneud yn fwy "lliwgar".

  sgwar