a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Mae llif byw'r refferendwm wedi dod i ben

  Refferendwm UE

  A dyna ni - mae llif byw'r refferendwm wedi dod i ben ar fore hanesyddol i wleidyddiaeth ym Mhrydain.

  Cofiwch bydd ein llif byw arferol yn dechrau ymhen llai nag awr am 08:00. Tan hynny, diolch i chi am ddilyn y llif dros nos.

 2. Dim 'plan B'

  Refferendwm UE

  A.S. Ceidwadol David Davies yn deud bod hi wedi bod yn 'gamgymeriad' cynnig refferendwm heb gael 'plan B':

  Video content

  Video caption: David Davies
 3. Cyfrifoldeb ar arweinwyr Gadael

  Refferendwm UE

  Guto Harri yn dweud bod 'na gyfrifoldeb mawr ar arweinwyr ymgyrch Gadael i wneud eu 'gweledigaeth' i weithio:

  Video content

  Video caption: Guto Harri
 4. Llywodraeth Iwerddon: Cyfarfod brys

  Refferendwm UE

  Mae Llywodraeth Iwerddon wedi galw cyfarod brys o'r cabinet ddydd Gwener yn dilyn canlyniad y refferendwm yma yn y DU.

 5. Ymateb Glyn Davies A.S.

  Refferendwm UE

  Ymateb yr Aelod Seneddol Ceidwadol Glyn Davies i'r canlyniad:

  Video content

  Video caption: Glyn Davies
 6. Arglwydd Hain: 'Canlyniad trychinebus'

  Refferendwm UE

  Mae'r Arglwydd Hain, arweinydd ymgyrch Llafur Cymru dros Aros, wedi dweud wrth BBC Radio Wales fod y canlyniad heddiw yn un "trychinebus i Gymru fydd yn dod a chanlyniadau difrifol i bobl."

  Ychwanegodd mai'r bobl oedd wedi pleidleisio dros adael oedd y rhai oedd yn elwa fwyaf o arian Ewrop, ac nad oedd sicrwydd y byddai cynllun yr M4 ger Casnewydd na Metro De Cymru yn gweld golau dydd bellach.

 7. Cymru: 'Dim grym i fargeinio'

  Refferendwm UE

  Does dim grym gan Gymru i geisio cael bargen dda am fod y wlad wedi pleidleisio i adael yr UE, meddai'r Athro Richard Wyn Jones:

  Video content

  Video caption: Richard Wyn Jones
 8. Lle nesaf o fan hyn?

  Elliw Gwawr

  Gohebydd Seneddol BBC Cymru

  Mae Prydain wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, ond beth fydd yn digwydd nesaf? Fyddwn ni ddim yn gadael yn syth, mae yna flynyddoedd o drafod o'n blaenau.

  Y cwestiwn nawr yw pwy fydd yn ein harwain ni trwy'r trafodaethau dwys sydd i ddod? Ai David Cameron, - sydd wedi dadlau mor chwyrn yn erbyn gadael - yw’r person cywir, neu a oes angen wyneb newydd wrth y llyw?

  Cyn hyn mae David Cameron wedi mynnu y bydd yn aros doed a ddelo, ond mae methiant ar y raddfa yma yn ei gwneud hi'n anodd iawn iddo barhau.

  Ond eto gyda'r bunt yn disgyn mor sylweddol â chymaint o ansicrwydd o'n blaenau, mae'r marchnadoedd yn chwilio am sefydlogrwydd.

  Dyna pam y bydd David Cameron o fewn yr oriau nesaf yn camu allan o rif 10 Downing Street i wneud datganiad, yn ei gwneud hi'n glir, beth yw'r camau nesaf iddo fo a'r wlad.

 9. Cameron yn 'or-hyderus'

  Refferendwm UE

  Mae David Cameron wedi bod yn "or-hyderus" dros y misoedd diwethaf meddai Vaughan Roderick:

  Video content

  Video caption: Vaughan Roderick
 10. Geiriau Saunders Lewis yn wir?

  Refferendwm UE

  Y Bargyfreithiwr Gwion Lewis: "Fedrai'm peidio meddwl am eiriau Saunders Lewis y bore ma, oherwydd mi nath Saunders Lewis sawl tro ddatgan bod o'n bryderus bod 'na rhywbeth Anewropeaidd ynglŷn â'r meddylfryd Cymreig. Dw i'n credu bod ni wedi gweld hynny."

 11. Y Post Cyntaf ym Mrwsel

  Post Cyntaf

  BBC Radio Cymru

  Mae'r Post Cyntaf yn darlledu'n fyw o Frwsel y bore ma, gyda Carl Roberts a Dylan Jones wrth y llyw. Mae Kate Crocket a Gwenllian Grigg yn cyflwyno o Gaerdydd - ag Alun Thomas yn San Steffan.

  PC
 12. 'Gwrthod gwrando' ar yr arbenigwyr

  Refferendwm UE

  Y bargyfreithiwr Gwion Lewis yn dweud bod pobl wedi penderfynu peidio gwrando ar yr arbenigwyr yn ystod yr ymgyrch:

  Video content

  Video caption: Gwion Lewis
 13. Sefydlogrwydd cyn hir?

  Refferendwm UE

  Y Ceidwadwr Harri Lloyd Davies yn credu y bydd y marchnadoedd arian yn sefydlogi mewn ychydig ddyddiau:

  Video content

  Video caption: Harri Lloyd Davies
 14. Cerdd ar ôl canlyniad

  Refferendwm UE

  Ar fore hanesyddol i wleidyddiaeth Prydain, Siôn Aled sydd yn cynnig cerdd i Cymru Fyw i nodi'r achlysur:

  I Ewrop, dyma wawrio - i wewyr

  dyhead yn gwywo:

  rôl hynny, pa fory fo?

  Does neb â'r ateb eto. 

 15. 'Moment hanesyddol'

  Refferendwm UE

  Yr hanesydd Hywel Williams yn dweud bod heddiw yn 'foment hanesyddol':

  Video content

  Video caption: Hywel Williams
 16. Yr ymgyrch Gadael yn fuddugol

  Refferendwm UE

  Mae'r ymgyrch dros adael wedi cyrraedd y trothwy oedd angen ei groesi o ran niferoedd pleidleisiau er mwyn sicrhau buddugoliaeth.

  O ganlyniad mae'r Deyrnas Unedig wedi pleidleisio o fwyafrif o blaid gadael yr UE.

  Baner
 17. Nifer o gwestiynau i'w hateb....

  Refferendwm UE

  Yr uwch ddarlithydd Anwen Elias yn dweud bod llawer o gwestiynau heb eu hateb yn dilyn y canlyniad:

  Video content

  Video caption: Anwen Elias
 18. Llafur 'heb weiddi digon' medd A.S.

  Refferendwm UE

  Yr AS Llafur Nia Griffith yn cyfaddef efallai fod ei phlaid heb weiddi digon yn ystod yr ymgyrch:

  Video content

  Video caption: Nia Griffith