a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Bydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mercher

 2. Cefnogi'r merched

  Mae rhai o chwaraewyr Cymru yn edrych ar dîm y merched yn chwarae yn erbyn Norwy yn Dinard, yn ôl y Gymdeithas Bêl-droed.

  View more on twitter
 3. 'Newyddion da' i Gymru

  Mae'r ffaith bod Joe Ledley, Hal Robson Kanu a Joe Allen ar gael i chwarae yn erbyn Slofacia ddydd Sadwrn yn "newyddion da" i'r tîm, meddai is-reolwr Cymru. 

  Ond mynnodd Osian Roberts bod ganddo ef a Chris Coleman "waith pendroni i'w wneud" cyn penderfynu pwy fydd yn dechrau yn Bordeaux.

  Video content

  Video caption: Cynhadledd i'r wasg Osian Roberts
 4. Llafur a'r Undeb Ewropeaidd

  The Guardian

  Mae'r Guardian yn edrych ar berthynas cefnogwyr Llafur a'r Undeb Ewropeaidd

  Yn ôl Aditya Chakrabortty, sydd wedi bod yn ne Cymru, mae cefnogwyr traddodiadol y blaid yn troi tuag at adael yr undeb.

 5. Euro 2016: Cip tu ôl y llenni

  Mae Gohebydd Chwaraeon y BBC Owain Llyr wedi rhoi cip tu ôl y llenni o ganolfan y wasg yn Dinard ar gyfer y newyddiadurwyr sy'n dilyn Cymru.

  View more on twitter
 6. Pwyllgor yn gohirio penderfyniad

  BBC Cymru Fyw

  Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Caerfyrddin wedi gohirio ystyried cynigion ar gyfer parc manwerth yn Cross Hands ar ôl ymyrraeth hwyr gan gynrychiolwyr o Co-op. Roedd disgwyl i'r cynghorwyr drafod cais gan Conygar Cross Hands Ltd ar dir yn y pentref ble bu Sainsbury's yn bwriadu adeiladu archfarchnad.

  Dyw ddim yn glir eto pryd fydd y mater yn cael ei drafod.

 7. Torri tir newydd

  Mae'r Gymraeg wedi ei chlywed am y tro cyntaf mewn cynhadledd UEFA yn dilyn y digwyddiad y prynhawn 'ma, meddai Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru Lowri Roberts.

  View more on twitter
 8. Ei Mawrhydi

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  Wedi agoriad swyddogol y pumed Cynulliad heddiw, mae Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru wedi blogio am y digwyddiad

  Yr hyn sy'n ddiddorol, meddai Vaughan Roderick, yw cymaint y "mae'r seremoni wedi newid yn ystod oes fer y Cynulliad, hynny wrth i'r corff ei hun esblygu ac wrth i'r gymdeithas o'i gwmpas newid".

 9. Cleifion Cymru’n gwella

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn adrodd fod rheolwr Cymru Chris Coleman wedi dweud ei fod yn disgwyl i dri o brif chwaraewyr y tîm fod yn ffit erbyn eu gêm gyntaf yn Ewro 2016 ddydd Sadwrn.

  Dim ond mis yn ôl y torrodd Joe Ledley asgwrn yn ei goes yn chwarae dros ei glwb, ond fe allai nawr fod yn holliach i wynebu Slofacia yn Bordeaux ymhen pedwar diwrnod.

  Roedd amheuon hefyd dros ffitrwydd y chwaraewr canol cae Joe Allen a’r ymosodwr Hal Robson-Kanu ar ôl i’r ddau hefyd fethu’r gêm gyfeillgar yn erbyn Sweden ddydd Sul.

 10. Sylwadau'r Tywysog Philip

  Mae Gohebydd Brenhinol y BBC Peter Hunt wedi trydar sylwadau'r Tywysog Philip wrth siarad gyda disgyblion yng Nghaerdydd.

  View more on twitter
 11. Carchu dyn wedi ymosodiad

  South Wales Evening Post

  Mae hwligan pêl-droed wedi ei garcharu yn dilyn ymosodiad ar fachgen ifanc yn ystod pencampwriaeth rygbi'r Chwe Gwlad, meddai'r South Wales Evening Post. Fe ymosododd Jack Martin, 27 oed, ar fyfyriwr, 18 oed, yng Nghaerdydd wedi gêm Cymru yn erbyn Yr Eidal fis Mawrth. 

  Mae Martin wedi ei wahardd rhag mynd i unrhyw gêm bêl-droed broffesiynol tan 2018.   

 12. Toiledau Gwynedd: Gofyn i gynghorau llai dalu

  BBC Cymru Fyw

  Mae cabinet Cyngor Gwynedd wedi cytuno i ofyn i gynghorau tref a chymunedol helpu i gyllido toiledau.Gobaith arweinyddiaeth yr awdurdod yw y bydden nhw'n gallu atal cynlluniau i gau 50 allan o'r 73 toilet yn y sir.Bydd cais i gynghorau llai ar draws Gwynedd ysgwyddo'r baich i'w cynnal ar gost o £4,000 y flwyddyn i'r rheiny sydd ar agor drwy'r flwyddyn - a £2,000 am doiledau sy'n agored yn ystod y tymhorau prysur o ran ymwelwyr.            

 13. Euro 2016: Llwyddiant Bale a King 'yn hwb'

  Y Cymro

  Bydd llwyddiant diweddar rhai o chwaraewyr Cymru dros eu clybiau - fel Gareth Bale ac Andy King -  yn hwb i hyder Cymru cyn Euro 2016, yn ôl Catrin Heledd, Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru, yn ei herthygl ar wefan Y Cymro.

  Gareth Bale, David Cotterill ac Andy King
 14. Mesur Cymru: Cadw 201 o bwerau'n ôl

  Mae'n Gohebydd Seneddol Elliw Gwawr yn ymhelaethu ar Fesur Cymru - dim cymaint o newid ag yr oedd hi'n disgwyl?

  View more on twitter
 15. Achub dyn oedd 'wedi dwyn cwch'

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn sôn fod yr RNLI wedi achub dyn o'r Rhyl, oedd wedi "dwyn cwch ac yna ceisio nofio'n ôl i'r lan".

  Mae'r dyn 22 oed wedi cael ei arestio wedi'r digwyddiad y bore 'ma.

 16. Un o'r Rooneys ar ei ffordd i'r Cae Ras

  Brawd Wayne Rooney, John Rooney, yw'r diweddara' i arwyddo gyda Chlwb Pêl-droed Wrecsam.

  View more on twitter