a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. 

  Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser. 

 2. Gobaith am fwy nag un fuddugoliaeth?

  Chwaraeon BBC Cymru

  Bydd cefnogwyr Cymru'n gobeithio am fwy nag un fuddugoliaeth ddydd Sadwrn.

  Efallai bod y gêm bêl-droed yn y pnawn, ond cyn hynny bydd tîm rygbi Cymru'n wynebu'r Crysau Duon.

  Dyma nhw wrthi'n hyfforddi yn Seland Newydd.

  Hyfforddi
  Hyfforddi
 3. Sych i'r rhan fwyaf

  Tywydd, BBC Cymru

  Gallai rhai cawodydd barhau fin nos ond bydd yn parhau'n sych i'r rhan fwyaf heno. Bydd niwl a tharth yn ffurfio mewn mannau yn ystod y nos a bydd yn cymylu erbyn y bore. 

  Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

 4. Newyddion 9: rhaglen estynedig o Ffrainc

  Rhaglen estynedig o Newyddion 9 heno o Ffrainc. 

  Mae'r bencampwriaeth ar fin dechrau! 

  Video content

  Video caption: Euro 2016
 5. Gill angen ymrwymo i un swydd medd Hamilton

  Mae arweinydd UKIP yn y Cynulliad wedi dweud na ddylai Nathan Gill wneud dwy swydd fel aelod y Cynulliad ag Aelod Seneddol Ewropeaidd os nad yw'n gallu ymrwymo'n llawn i'w swydd ym Mae Caerdydd.

  Mae ffrae wedi datblygu ar ôl i Nathan Gill feirniadu Neil Hamilton am gynnig cefnogaeth i gynlluniau i adeiladu rhan newydd o ffordd yr M4 ger Casnewydd.

  Gwleidyddion UKIP
 6. CPS yn penderfynu peidio erlyn gyrrwr car

  BBC Cymru Fyw

  Mae teulu menyw gafodd ei lladd ar ôl cael ei tharo gan gar wrth siopa yn 'siomedig' na fydd unrhyw un yn cael ei herlyn. 

   Roedd Celia Service gyda'i merch yn Llandrillo-yn-Rhos yn 2012 pan aeth gyrrwr y car dros y pafin ac yn gratsh i ffenestr siop. 

  Er bod Heddlu'r Gogledd yn 2015 wedi cytuno i adolygu'r achos mae'r CPS nawr wedi dweud nad oes yna ddigon o dystiolaeth i erlyn y gyrrwr. 

  Celia Service gyda'i gwr
  Image caption: Celia Service gyda'i gŵr
 7. Refferendwm: Y dewis yn fwy hanfodol na '97

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r dewis sydd rhaid i bobl wneud yn refferendwm yr UE yn "foment llawer mwy hanfodol" na'r bleidlaisfalsepan gafodd y Cynulliad Cenedlaethol ei sefydlu meddai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones. 

  Byddai pleidlais i adael yr undeb, meddai, yn dangos ein bod ni "ddim yn croesawu busnesau". 

  Mae Rod Richards, cyn weinidog yn y Llywodraeth yn cytuno bod y penderfyniad yn un "hynod bwysig".

  Ond mae'n credu y bydd dal cyfleoedd i fusnesau os bydd Prydain yn gadael yr undeb: "Does neb yn dweud na fydd y cwmnïau hyn yn gallu cario ymlaen i fasnachu gyda gwledydd Ewrop."   

  Carwyn a Rod
 8. Trafod dyfodol addysg yng Nghymru

  Y Cymro

  Mae'r Cymro yn manylu ar sylwadau'r Athro John Furlong a'r Athro Graham Donaldson ar ddyfodol addysg yng Nghymru.  

  Roedd 'na tua 250 o bobl yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, yr wythnos yma i wrando ar y ddau arbenigwr yn y digwyddiad, gafodd ei drefnu gan y Gweithlu Addysg a'r Brifysgol Agored.

 9. UE: Pa mor bwysig ydy'r cofrestrwyr hwyr?

  The Guardian

  Pa mor dyngedfennol ydy'r bobl sydd rwan wedi dewis cofrestru i bleidleisio yn refferendwm yr UE? 

  Fydd y pleidleisiau yma yn newid y canlyniad?

  Papur newydd y Guardian sydd wedi bod yn holi ymchwilwyr

 10. Apêl am ddyn sydd ar goll

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys wedi apelio o'r newydd am wybodaeth am ddyn o Glydach ger Abertawe sydd ar goll. 

  Cafodd Darren Coffey, 31 oed, ei weld ddiwetha ddydd Llun, 6 Mehefin yn ardal Llangatwg ger Crughywel ym Mhowys.

  Mae Darren yn 5' 9", mae ganddo wallt brown tywyll a llygaid brown. 

  Roedd yn gwisgo jeans a chrys polo glas golau. Dylai unrhyw un sy'n ei weld neu sydd â gwybodaeth amdano gysylltu â'r heddlu ar 101.

  Darren Coffey
 11. Cam i garfan Cymru yn 1976?

  Chwaraeon BBC Cymru

  A gafodd carfan bêl-droed Cymru 1976 gam? Dyna fydd John Hardy yn ei honni yn y rhaglen Ffwtbol a Fflêrs: Cofio Arwyr `76 ar S4C heno sy'n cynnwys cyfweliadau gyda Terry Yorath, John Mahoney ac Arfon Griffiths.

  Mae erthygl gan Cymru Fyw yn archwilio pam fod drwgdeimlad ar y cae ar y diwrnod hwnnw yn 1976. 

  Tîm Cymru yn 1976
 12. Cau twneli Brynglas yn y nos

  Llywodraeth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd gwaith cynnal a chadw'n dechrau ar Dwneli Brynglas ger Casnewydd ar 20 Mehefin, fel rhan o waith diogelwch a gwelliannau ehangach i'r M4.  

  Yn ystod y nos fydd y gwaith yn cael ei wneud yn bennaf a hynny tan fis Chwefror 2018. Bydd y rhan o'r M4 rhwng cyffyrdd 25A a 26 ar gau rhwng 8 y nos a 6 y bore am hyd at 5 noson yr wythnos.

 13. Bale "100% yn holliach"

  Mae Gareth Bale wedi dweud ei fod "100% yn holliach ac yn barod i wynebu Slofacia." false

  Ond yn ôl ein gohebydd ni yn Ffrainc, Rhodri Tomos mi oedd o ychydig yn llai cyffyrddus wrth drafod y diogelwch yn Ffrainc. 

  Gareth Bale
 14. Cyfle i astudio un o athronwyr mawr Cymru

  Coleg Cymraeg Cenedlaethol

  Mae cyfle i astudio bywyd a gwaith "un o ffigurau mwyaf arwyddocaol yn hanes athroniaeth yng Nghymru" yn cael ei gynnig gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Caerdydd.

  Mae ysgoloriaeth wedi ei harianu'n llawn yn cael ei chynnig ar gyfer y cwrs tair blynedd dan oruchwyliaeth Dr Huw L Williams a'r Athro Richard Wyn Jones.

 15. Pêl droed: Dadansoddiad Owain Llŷr

  Euro 2016

  Dyma ddadansoddiad Owain Llŷr o'r gynhadledd newyddion amser cinio. Gareth Bale oedd yn ateb cwestiynau'r newyddiadurwyr.

  Video content

  Video caption: Dadansoddiad Owain Llyr
 16. Gwylan gyri

  BBC Cymru Fyw

  Cafodd wylan fwy nag oedd hi'n anelu amdano pan blymiodd mewn i sosban o gyri cyw iâr tikka masala ddydd Llun. Bu'n rhaid i wirfoddolwyr ar y safle - rhywle yng Nghymru - lanhau'r aderyn gyda hylif golchi llestri. Er iddyn nhw lwyddo i gael gwared â'r rhan fwya' o'r lliw oren, mae'n debyg fod yr arogl cyri'n fwy 'styfnig! 

  gwylan
 17. Marwolaethau tad a mab: Gyrrwr yn y llys

  BBC Cymru Fyw

  Mae gyrrwr ifanc wedi bod o flaen Llys y Goron Caerdydd wedi'i gyhuddo o achosi marwolaeth tad a mab wrth iddyn nhw groesi'r ffordd ar ôl gadael parti adeg y Nadolig y llynedd.

  Mae Joshua Staples, 22, yn wynebu dau gyhuddiad o achosi marwolaethau Stuart Bates, 43, a'i fab Fraser drwy yrru'n beryglus tra'n gyrru ei gar Alfa Romeo yn Nhonysguboriau ar 6 Rhagfyr 2015.

  Stuart a Fraser Bates