a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y cyfarfod llawn yn dechrau am 13.30 gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
  3. Dadl gan Aelodau Unigol: Yr Undeb Ewropeaidd
  4. Dadl Plaid Cymru: Mesur Cymru
  5. Dadl y Ceidwadwyr: Cyfranogiad mewn chwaraeon
  6. Dadl Fer: Ynni