a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Diwrnod arall ar ben. Diolch i chi am ddilyn llif Cymru Fyw unwaith eto. Nôl bore fory!

 2. Nici Beech yn Ateb y Galw

  BBC Cymru Fyw

  Beth wnaeth achosi i Nici Beech ddechrau crio am chwarter i un ar Fai 14eg? 

  Y cynhyrchydd teledu, bardd a'r trefnydd digwyddiadau sy'n Ateb y Galw ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw yr wythnos hon. 

  Nici Beech
  Image caption: Nici Beech
 3. Hunlun o Bordeaux: Shane Williams

  BBC Cymru Fyw

  Fe lwyddodd Jamie Atherton o Drawsfynydd i gael hunlun gydag arwr y bêl hirgron Shane Williams yn Stade de Bordeaux ddydd Sadwrn.

  Mae Cymru Fyw yn eich gwahodd chi hefyd i anfon hunluniau o'ch hunain gydag enwogion yn ystod y bencampwriaeth. Gall hynny fod allan yn Ffrainc, neu'n agosach at adref.  

  Arwr
 4. Cawodydd a chyfnodau sych

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sy'n cadw llygad ar ragolygon y tywydd y prynhawn 'ma: "A bydd na rai cawodydd a phyliau o law, ond digon o dywydd sych hefyd weddill y dydd, er yn dal yn ddigon cymylog, ond ddim mor glos a ma'i di bod, efo gwynt rhywfaint yn gryfach. 

  "Mi gawn ni rai cawodydd o law tarannau fory, ond hefyd 'chydig o heulwen, a neith hi droi'n sychach gyda'r nos.."

 5. Agor cwest i farwolaeth cyn filwr

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest yn Rhuthun wedi clywed fod cyn filwr yn rhyfel y Falklands wedi marw ar ôl gwrthdrawiad â cherbyd ar ffordd gyswllt yr A534 yn Wrecsam. 

  Daeth yr heddlu o hyd i Gary MacDonald Graham, 57 oed, ag anafiadau difrifol i'w ben a'i goes, ar ôl cael eu galw yn dilyn adroddiadau fod dyn yn cerdded ar y ffordd.

  Cafodd gyrrwr lori 57 oed o Sir Gaerhirfryn ei arestio ar amheuaeth o achosi marowlaeth drwy yrru'n beryglus, ac mae e wedi ei ryddhau ar fechniaeth tra bo ymholiadau'n parhau. Mae'r cwest wedi ei ohirio am y tro. 

 6. "Byddwch yn gryf a balch"

  Twitter

  Mae'r dyfarnwr Nigel Owens wedi anfon neges yn dweud wrth bobl am fod "yn gryf a balch" wedi'r ymosodiad ar glwb nos hoyw yn Orlando dros y penwythnos, pan gafodd 50 o bobl eu lladd.

  View more on twitter
 7. Digwyddiad Bae Colwyn

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi rhagor o wybodaeth am ddigwyddiad ym Mae Colwyn yn gynharach.

  Fe gafodd plismyn eu galw tua 14:50 yn dilyn adroddiadau o ymosodiad ar ddyn ar Ffordd Penarlâg. 

  Aed ag e i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, ac mae'r heddlu'r parhau â'u hymchwiliad yn yr ardal.

  Maen nhw'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio 101, cysylltu â Taclo'r Tacle neu ffonio'n ddienw ar 0800 555 111

 8. Osian Candelas yn rhedeg i Baris?

  Twitter

  Mae lluniau'r dathlu'n dal i lifo fewn o'r gêm yn Bordeaux. Be mae Osian yn weiddi tybed? 

  View more on twitter
 9. Teyrnged Doughty yn dilyn Orlando

  BBC Cymru Fyw

  Mewn araith emosiynol ar lawr Ty'r Cyffredin, mae aelod seneddol De Caerdydd a Phenarth, Stephen Doughty, wedi dweud wrth yr Ysgrifennydd Cartref, Theresa May, ei bod hi'n ddealladwy fod llawer o bobl hoyw yn poeni am eu diogelwch yn dilyn y saethu yn Orlando. 

  "Ry' ni'n gwybod y gallai hyn fod wedi digwydd i ni," meddai. "Ry ni'n sefyll gyda chi yn y Tŷ hwn. Rwy'n sefyll gyda chi fel dyn hoyw, ac rwy'n gwybod bod miliynau ar draws y wlad o bob ffydd a heb ffydd yn gwneud yr un fath". 

  Dywedodd y dylem "sefyll yn erbyn y rhai sy'n casau, y lladdwyr a'r rhai rhagfarnllyd ac ddylen ni byth anghofio Orlando, na'r rhai sydd wedi sefyll mor ddewr yn enw cydraddoldeb a chariad drwy hanes."

  Stephen Doughty
 10. Cefnogwr cysglyd....

  Wales Online

  Roedd un cefnogwr o Gymru wedi dathlu ychydig bach gormod - a hynny cyn y gêm yn erbyn Slofacia ddydd Sadwrn. Cafodd lluniau o Gareth Tansey o Sir Benfro'n cysgu'n drwm yn Stade de Bordeaux eu rhannu ar wefannau cymdeithasol.

  Doedd hyd yn oed ymdrechion Shane Williams yr arwr rygbi i'w ddeffro yn ddigon, ac fe ddywedodd wrth WalesOnline fod ei fam a'i wraig ychydig yn anhapus gyda'i drwmgwsg anffodus.

 11. Arestio dau ar amheuaeth o lofruddio

  Heddlu De Cymru

  Mae dau ddyn wedi eu harestio ar amheuaeth o lofruddio dyn yn ardal Pentwyn o Gaerdydd. Mae'r ddau - un yn 29 oed a'r llall yn 25 oed - yn parhau yn y ddalfa.

  Cafodd swyddogion eu galw i'r digwyddiad ym Mryn Bedw am 19:00 ddoe ac fe fu farw'r dyn gafodd ei drywanu yn y lleoliad. Dyw'r dyn ddim wedi ei adnabod yn ffurfiol eto ac mae ymchwiliad yr heddlu'n parhau.

  Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 neu Taclo'r Taclau ar 0800 555 111 gan ddefnyddio'r cyfeirnod *218368.

 12. Pencampwriaeth golff merched yn dod i Gymru

  Llywodraeth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad yn dweud y bydd Pencampwriaeth golff Cwpan Curtis yn cael ei chynnal yng nghlwb golff Conwy ym Mehefin 2020. 

  Cystadleuaeth ar gyfer menywod amatur yw hi, a dyma fydd yr eildro iddi gael ei chynnal yng Nghymru. Porthcawl oedd y lleoliad y tro diwetha, ym 1964. 

  Mae'r bencampwriaeth eleni newydd ddod i ben gyda buddugoliaeth i dîm Prydain ac Iwerddon dros yr UDA.

  Cwpan Curtis
  Image caption: Tîm Prydain ac Iwerddon yn dathlu ar ôl ennill Cwpan Curtis.
 13. Pigion i ddysgwyr

  BBC Radio Cymru

  Mae Pigion yr wythnos i ddysgwyr ar wefan Radio Cymru, yn crynhoi geirfa'r rhaglenni a ddarlledwyd yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.  

 14. Cwestiwn Brys yn sgîl Orlando

  BBC Cymru Fyw

  Bydd Aelod Seneddol De Caerdydd a Phenarth, Stephen Doughty, yn gofyn Cwestiwn Brys yn Nhŷ'r Cyffredin tua 15:30 y prynhawn 'ma, ar y bygythiad terfysgol a'r mesurau diogelwch ym Mhrydain yn dilyn yr ymosodiad ar glwb nos yn Orlando. 

  Mae'r Swyddfa Gartref yn awgrymu mai'r Ysgrifennydd Cartref, Theresa May, fydd yn ymateb ar ran Llywodraeth Prydain er nad yw hyn wedi ei gadarnhau eto. 

  Orlando
 15. Ffilmio Y Llyfrgell: tu nôl y lens

  BBC Cymru Fyw

  Bydd ffilm 'Y Llyfrgell', addasiad o nofel Fflur Dafydd yn cael ei dangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf yr haf yma. Bydd hi i'w gweld yng Ngŵyl Ffilm Caeredin a bydd yna ddangosiad arbennig yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau yn y Fenni.    

  Mae oriel luniau o'r ffilmio gan y ffotograffydd Iestyn Hughes ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw.

  Ffilmio golygfa o Y Llyfrgell
  Image caption: Ffilmio golygfa o Y Llyfrgell
 16. Disgwyl i'r cawodydd glirio'n raddol

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd hi'n dal yn wlyb iawn mewn mannau yn y gogledd am gyfnod y prynhawn yma. Mae hi'n sychach ar Ynys Môn a Phen Llŷn erbyn hyn, er bod disgwyl cawodydd yma ac acw ar hyd y wlad weddill y dydd, cyn clirio'n raddol heno.

  Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

 17. Damweiniau yn cau ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Yn Hwlffordd, Sir Benfro mae rhan o ffordd Freemans Way wedi ei chau ar ôl damwain rhwng tri cherbyd.

  Yng Nghwmann, Sir Gaerfyrddin mae rhan o'r A485 wedi ei chau ar ôl damwain rhwng Cwmann a Llanybydder.

  Yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin mae Heol Goffa ar gau ar ôl damwain ger yr ysgol.  

 18. Dadansoddi'r fuddugoliaeth fawr

  BBC Radio Cymru

  Cyfle i chi wrando eto ar y pwyso a'r mesur fu ar raglen Dewi Llwyd ar berfformiad Cymru ddydd Sadwrn.

  View more on twitter
 19. Dyn wedi ei anafu mewn ymosodiad

  South Wales Evening Post

  Mae'r South Wales Evening Post yn adrodd fod dyn 40 oed wedi cael anafiadau i'w ben a'i gefn yn dilyn ymosodiad yng Nghaerfyrddin dros y penwythnos. 

  Dywedodd Heddlu Dyfed Powys iddyn nhw gael eu galw tua 19:35 nos Sadwrn 11 Mehefin, yn dilyn adroddiadau o ymosodiad ar ddyn ym Mrynmeurig, Llangynnwr.

  Maen nhw'n apelio ar i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu â nhw drwy ffonio 101.