a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

 2. Holi Owain Tudur cyn y gêm fawr...

  Facebook

  Cofiwch am ein sesiwn holi ac ateb efo cyn-chwaraewr Cymru a'r sylwebydd, Owain Tudur Jones heno. 

  Fe fydd gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc, Rhodri Tomos yn holi Owain mewn sesiwn arbennig ar safle Facebook Cymru Fyw am 20:00 heno.

  otj
 3. Rhagolygon heno

  Tywydd, BBC Cymru

  *Tywydd nes mlaen*

  Bydd y cawodydd yn gostegu i nifer heno ond rhai yn parhau drwy'r nos yn enwedig yn y gogledd ddwyrain.

  Mae'r rhybudd o law trwm yn parhau bore fory gyda diwrnod digon tebyg i heddiw. Cadwch lygad ar y rhagolygon ar y wefan dywydd.

 4. Landlord wedi 'gofyn am ffafrau rhywiol'

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei landlord wedi dweud wrth lys barn fod gofyn iddo "wneud pethau o natur rywiol" pe na bai'n gallu talu rhent.

  Mae David Ellis yn cyfadde' dynladdiad Alec Warburton ond mae'n gwadu ei lofruddio.

 5. Bygythiad o Loegr i'r 'enw hiraf yn Ewrop'?

  Daily Post

  Yn ôl y Daily Post mae statws enw Llanfairpwllgwyngyll fel yr enw hiraf yn Ewrop dan fygythiad.

  Mae'n debyg fod safle betio Paddy Power wedi ailenwi Dagenham yn HartRoseWalkerSmallingCahillDierAlliWilshereRooneyVardyKane er mwyn disodli statws y pentref Cymreig fel hwb i dîm pêl-droed Lloegr ... 

 6. Guto'n anghydweld â'i gyn gyflogwr

  Wales Online

  Mae cyn ohebydd gwleidyddol y BBC, a chyn gyfarwyddwr cysylltiadau cyhoeddus Boris Johnson, wedi ysgrifennu colofn i'r Western Mail, yn dadlau bod pleidlais i aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd yn "hanfodol i Gymru".

  Gan ddweud nad oedd am weld "Wexit" o bencampwriaeth Euro 2016 'fory, ychwanegodd y byddai gadael yr UE "hyd yn oed yn fwy niweidiol i hunaniaeth a balchder Cymru".

  Guto Harri
 7. Sgwrs fyw gyda John Hartson

  Facebook

  Mae cyn flaenwr Cymru John Hartson wedi bod yn cynnal sgwrs fyw i Match of The Day ar Facebook cyn gêm Euro 2016 fory gan ddweud fod pwysau ar Loegr i ennill.  

  John Harston ar Facebook
 8. Heddlu'n paratoi ar gyfer y digwyddiad mawr...

  Euro 2016

  Mae cerbydau diogelwch yr heddlu wedi dechrau cyrraedd stadiwm Lens ar gyfer y gêm yfory.

  heddlu
 9. Mam yn cyfaddef achosi creulondeb i'w mab 17 mis oed

  BBC Cymru Fyw

  Mae mam o Rhondda Cynon Taf wedi cyfaddef achosi creulondeb neu caniatáu creulondeb i'w mab 17 mis oed.

  Roedd Chloe Thomas, 25 oed yn gynharach wedi gwadu iddi esgeuluso Finley yn ei chartref ger Tonypandy fis Medi 2014. Newidiodd ei phle ddydd Mercher yn Llys y Goron Caerdydd.

  Daethpwyd o hyd i Finley ag anafiadau 'trychinebus'.

  finley
 10. 'Capsiwl amser' siop y teiliwr

  Amgueddfa Cymru

  Mae Blog Agueddfa Cymru yn tynnu sylw at y "capsiwl amser" y gwnaethon nhw ei etifeddu yn 1988 pan ddaeth siop teiliwr traddodiadol David Thomas yn Cross Inn ger Cei Newydd i'w meddiant.

  Roedd yn cynnwys dillad 'utility' cyfnod y rhyfel a hetiau, esgidiau a ffrogiau wedi eu cadw ers i'r siop gau yn 1967. 

 11. Holi Owain Tudur cyn y gêm fawr...

  Facebook

  Oes gennych chi gwestiwn i gyn-chwaraewr Cymru a'r sylwebydd, Owain Tudur Jones? 

  Fe fydd gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc, Rhodri Tomos yn holi Owain mewn sesiwn arbennig ar safle Facebook Cymru Fyw am 20:00 heno.

  owain
 12. Osborne yn ‘bygwth’ pleidleiswyr i aros yn Ewrop

  Golwg 360

  Mae Aelod Seneddol Ceidwadol Gorllewin Clwyd, David Jones wedi dweud wrth golwg360 fod y Canghellor, George Osborne yn “bygwth” pleidleiswyr i aros yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd.

  Mae cyn-Ysgrifennydd Cymru’n un o 57 o Aelodau Seneddol Ceidwadol sydd wedi llofnodi llythyr sy’n gwrthwynebu cynlluniau Osborne i gyflwyno cyllideb frys pe bai Prydain yn penderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd ar Fehefin 23.

 13. Uchelfannau bywyd priodasol

  BBC News Scotland

  Mae cwpl o Abertawe wedi gwireddu eu breuddwyd o ddathlu eu priodas ar ben un o greigiau enwocaf yr Alban ar ôl dringo i ben Cioch yn Skye.

  Fe wnaeth Mel Morrell a Steve Hill ail-greu golygfa o'r ffilm Highlander ar y graig enwog ar ôl dringo yn eu dillad priodas meddai gwasanaeth BBC yr Alban. 

  Mel Morrell a Steve Hill
 14. Rwsia 1-2 Slofacia

  Euro 2016

  Mae Slofacia wedi ennill o ddwy gôl i un yn eu gêm grŵp B yn erbyn Rwsia.

  Fe fydd Cymru'n chwarae Lloegr 'fory, ac mae Cymru'n parhau i fod ar frig y grŵp, yn gyfartal â Slofacia ar dri phwynt.

 15. Noson gymharol dawel yn Lille

  Euro 2016

  Er gwaetha'r darogan roedd hi'n noson gymharol ddistaw yn Lille nos Fawrth.

  Bu ychydig o wrthdaro rhwng cefnogwyr Cymru, Lloegr a Rwsia, ond roedd hynny mewn un safle ac roedd yr heddlu yno yn syth i dawelu pethau.

  Gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc sydd a'r hanes...

  cefnogwyr
 16. 'Y trên nesaf ar blatfform 1....'

  BBC Cymru Fyw

  ....ydi'r enwog Flying Scotsman, ac mae'r dyrfa wedi heidio i Gyffordd Llandudno heddiw i dynnu lluniau ohono.

  tren
 17. Antur ddiweddaraf dwy Gymraes

  Chwaraeon BBC Cymru

  Mae'r ddwy Gymraes, Lowri Morgan ac Elin Haf Davies, yn aelodau o'r tîm cyntaf i groesi llinell derfyn Ras Hwylio'r Tri Chopa rhwng Bermo a Fort William bore 'ma.

  Ond ail ydy eu tîm, Aparito Digital Health, yn y safleoedd terfynol ar hyn o bryd, gyda'r ras yn dal i fynd yn ei blaen. Mae'r hwylwyr a'r rhedwyr wedi bod yn rasio dros bedwar diwrnod ar y môr rhwng Bermo, Caernarfon, Whitehaven a Fort William ac i ben copa'r Wyddfa, Scafell Pike a Ben Nevis. 

  Lowri MOrgan
 18. Mwy o amser i ysgol gydymffurfio

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cabinet Cyngor Powys wedi caniatau dwy flynedd arall i Ysgol Llanfyllin gydymffurfio a rheol sy'n atal yr ysgol rhag cyfrannu tuag at gostau cludiant i ddisgyblion o'r tu allan i'w dalgylch.

  Roedd y cyngor wedi dweud yn wreiddiol y byddai'n rhaid i'r ysgol ddod a'r arfer i ben erbyn mis Medi eleni

  Dros gyfnod o bum mlynedd mae'r ysgol wedi gwario bron i £500,000 o'i chyllideb addysg ar gludo disgyblion yno o Sir Amwythig.

  Mae tua 200 o blant yn dod o tu allan i ddalgylch Llanfyllin - 150 ohonyn nhw'n dod i'r ysgol o ardal Croesoswallt yn Sir Amwythig.

  ysgol
 19. Rwsia 0-2 Slofacia

  Euro 2016

  Mae Slofacia wedi ymestyn ei mantais yn erbyn Rwsia gyda gôl gan Hamsik funudau cyn hanner amser.

  Mae'r timau yn yr un grŵp a Chymru a Lloegr yn Euro 2016.

 20. Sut mae'r tywydd?

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae rhybudd o law trwm a tharanau yn ystod y p'nawn mewn mannau, yn enwedig yn y de a'r canolbarth gyda'r gogledd ychydig yn sychach.

  Bydd y cawodydd yn gostegu i nifer heno ond rhai yn parhau drwy'r nos yn enwedig yn y gogledd ddwyrain.

  Mae'r rhybudd o law trwm yn parhau bore fory. Cadwch lygad ar y rhagolygon ar y wefan dywydd.