a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Mae'r llif byw wedi dod i ben

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni - mae'r llif byw wedi dod i ben am y dydd. 

  Fe fydd ein llif byw arferol yn dychwelyd am 08:00 yfory, ond cofiwch am ein llif byw arbennig sydd ar fin cychwyn yn dilyn yr holl gyffro yn y gêm fawr rhwng Cymru a Rwsia heno - gyda sylwebaeth ychwanegol gan Wali Tomos, Mr Picton, George Huws a Tecwyn Pari.

  C'mon Cymru!!

 2. Ymgynghoriad barnwrol: Dadl Cyngor Sir Ddinbych

  BBC Cymru Fyw

  Mae adolygiad barnwrol i benderfyniad Cyngor Sir Ddinbych i gau dwy ysgol gynradd yn y sir wedi clywed tystiolaeth gan fargyfreithiwr y cyngor.

  Dywedodd Rhodri Williams QC, fod yr ymgynghoriad blaenorol wedi canolbwyntio ar gam cyntaf uno dwy ysgol gynradd, ac fe fyddai ymgynghoriad pellach yn dilyn yn y dyfodol ar y camau pellach.

  Y llynedd fe bleidleisiodd y cyngor i gau Ysgol Pentrecelyn (Categori 1 - cyfrwng Cymraeg) ag Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd (Categori 2 - dwy ffrwd) ym mis Awst 2016.

   Yn gynharach heddiw roedd bargyfreithiwr ar ran rhieni sydd am gadw bod ymgynghoriad y cyngor yn "llawn anghysonderau".  

 3. Y gêm yn fyw ar Radio Cymru heno

  BBC Radio Cymru

 4. Noson sych a chlos

  Tywydd, BBC Cymru

  Mi fydd hi'n parhau'n sych ond yn gymylog dros nos, ac mi fydd hi’n teimlo’n glos. Fydd y tymheredd ddim yn syrthio'n is na 11C. 

  Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

 5. Galw ar Gymru i groesawu ffoaduriaid

  Golwg 360

  Mae elusen Oxfam Cymru wedi galw ar bobol Cymru i groesawu ffoaduriaid drwy ysgrifennu llythyr o groeso atyn nhw, medd Golwg 360.

  A hithau’n Wythnos Ffoaduriaid, mae Oxfam Cymru yn dweud eu bod eisiau sicrhau bod Cymru’n chwarae ei rhan wrth ailgartrefu ffoaduriaid.

 6. Mwynhau awyrgylch Toulouse

  BBC Cymru Fyw

  Mae Aled Williams wedi anfon neges at Cymru Fyw o Toulouse:

  "Awyrgylch wych yn ganol Toulouse cyn y gêm. Cefnogwyr Cymru yn mwynhau yr heulwen a'r awyrgylch. Edrych ymlaen i'r gêm! Dim son am unrhyw drafferth gan hwliganiaid i Rwsia."

  Chwarae
  Image caption: Cefnogwyr Cymru a Rwsia'n mwynhau yn Toulouse
 7. Tirlithriad yn cau ffordd

  South Wales Evening Post

  Mae tirlithriad wedi cau ffordd yng Nghwm Tawe yn gynharach heddiw.

  Cafodd y ffordd rhwng Craig Cefn Parc a Rhydaman ei chau wedi i goed a mieri ddisgyn o nant serth ac mae peirianwyr sifil yn asesu'r difrod meddai'r South Wales Evening Post.

 8. Annog cefnogwyr i fod yn ofalus

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns wedi galw ar gefnogwyr Cymru i beidio â theithio i Tolouse heb docyn ar gyfer y gêm fawr heno yn erbyn Rwsia.

  Ychwanegodd fod ymddygiad cefnogwyr Cymru wedi bod yn wych drwy gydol y gystadleuaeth, ond bod angen iddyn nhw fod yn wyliadwrus o unrhyw drafferthion yn y ddinas.

 9. Y plant yn paratoi....

  Twitter

  Llun gan Carl Roberts, gohebydd BBC Cymru yn Tolouse, o rai o gefnogwyr ifanc Cymru'n edrych ymlaen at y gêm fawr heno:

  View more on twitter
 10. Darlledu dadl refferendwm BBC Cymru

  Refferendwm UE

  Bydd rhaglen drafod Dadl Refferendwm Ewrop BBC Cymru'n cael ei darlledu nos Fercher am 20:00 ar BBC 1 Wales.

  Cafodd y rhaglen ei gohirio'r wythnos diwethaf yn dilyn llofruddiaeth Jo Cox A.S.

 11. Achos llys dau athro: Cyngor yn ymateb

  Cyngor Gwynedd

  Wedi i ddau frawd oedd yn athrawon yng Ngwynedd bledio'n euog i gyhuddiadau o fod â lluniau anweddus o blant yn eu meddiant, mae Cyngor Gwynedd wedi rhyddhau datganiad.

  Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Mae dau cyn-aelod o staff dysgu'r awdurdod wedi pledio'n euog i droseddau yn ymwneud â meddiant a chreu delweddau anweddus o blant. 

  "Nid yw'r troseddau yn ymwneud â'u gwaith i'r awdurdod. Pan ddaethpwyd a'r honiadau i sylw'r Cyngor, dilynwyd holl weithdrefnau amddiffyn plant, a chafodd yr aelodau staff eu hatal o'u swyddi."

  Achos
  Image caption: Dyfan Wheldon-Williams a Robyn Wheldon-Williams mewn gwrandawiad cynharach
 12. Ymgynghori ar gau ysgol yn 'anghyson'

  BBC Cymru Fyw

  Mae adolygiad barnwrol i benderfyniad Cyngor Sir Ddinbych i gau dwy ysgol gynradd yn y sir wedi clywed bod ymgynghoriad y cyngor yn "llawn anghysonderau".

  Y llynedd fe bleidleisiodd y cyngor i gau Ysgol Pentrecelyn (Categori 1 - cyfrwng Cymraeg) ag Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd (Categori 2 - dwy ffrwd) ym mis Awst 2016.

  Byddai sefydlu ysgol newydd yn golygu addysgu'r plant yn Gymraeg neu'n Saesneg yn dibynnu ar ddewis y rhieni. Ond yn yr adolygiad barnwrol sydd yn cael ei gynnal gan yr Uchel Lys yn Llys y Goron yr Wyddgrug, dadleuodd y bargyfreithiwr ar ran rhieni sy'n gobeithio cadw Ysgol Pentrecelyn ar agor nad oedd y cyngor sir wedi ymgynghori'n gywir ar yr effaith o uno'r ddwy ysgol.

  Mae disgwyl i fargyfreithiwr ar ran y cyngor sir roi tystiolaeth yn ddiweddarach heddiw.

 13. Ateb y Galw

  BBC Cymru Fyw

  Yr awdur a'r darlledwr Mike Parker sy'n ateb cwestiynau busneslyd Cymru Fyw yr wythnos hon. 

  Mike Parker
 14. Dewi yng nghanol y dorf

  Twitter

  Mae Dewi Llwyd ymhlith cefnogwyr Cymru yn Toulouse, sy'n edrych ymlaen at y gêm!

 15. Cyfle i wrando eto ar berlau Nic Parry

  Facebook

  Os na gawsoch chi gyfle i wylio'n fyw, mae cyfle i weld sesiwn holi'r sylwebydd pêl-droed Nic Parry ar dudalen Facebook Cymru Fyw.  Ymhlith y pynciau trafod, bu Nic yn dewis ei XI Cymru gorau erioed - ydych chi'n cytuno â fo?

  Sesiwn holi Nic Parry nos Sul
 16. Cychwyn cynnar i rai

  Euro 2016

  Dim ond coch sydd i'w weld yn rhannau o ddinas Toulouse, yn ôl Elin Angharad o BBC Radio Cymru, anfonodd y llun yma at Cymru Fyw.

  Cefnogwyr Cymru yn Toulouse
 17. Cynghrair Europa: Gwrthwynebwyr timau Cymru

  BBC Sport

  Mae'r enwau i gyd wedi'u tynnu allan o'r het erbyn hyn ar gyfer rownd ragbrofol gynta' Cynghrair Europa.

  Bydd Llandudno'n wynebu IFK Göteborg o Sweden, gwrthwynebwyr o'r un wlad AIK Fotboll fydd gwrthwynebwyr Y Bala, tra fydd Gap Cei Conna'n cwrdd â Stabaek o Norwy.