a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Mae'r llif byw wedi dod i ben

BBC Cymru Fyw

A dyna ni - mae'r llif byw wedi dod i ben am y dydd. 

Fe fydd ein llif byw arferol yn dychwelyd am 08:00 yfory, ond cofiwch am ein llif byw arbennig sydd ar fin cychwyn yn dilyn yr holl gyffro yn y gêm fawr rhwng Cymru a Rwsia heno - gyda sylwebaeth ychwanegol gan Wali Tomos, Mr Picton, George Huws a Tecwyn Pari.

C'mon Cymru!!

Ymgynghoriad barnwrol: Dadl Cyngor Sir Ddinbych

BBC Cymru Fyw

Mae adolygiad barnwrol i benderfyniad Cyngor Sir Ddinbych i gau dwy ysgol gynradd yn y sir wedi clywed tystiolaeth gan fargyfreithiwr y cyngor.

Dywedodd Rhodri Williams QC, fod yr ymgynghoriad blaenorol wedi canolbwyntio ar gam cyntaf uno dwy ysgol gynradd, ac fe fyddai ymgynghoriad pellach yn dilyn yn y dyfodol ar y camau pellach.

Y llynedd fe bleidleisiodd y cyngor i gau Ysgol Pentrecelyn (Categori 1 - cyfrwng Cymraeg) ag Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd (Categori 2 - dwy ffrwd) ym mis Awst 2016.

 Yn gynharach heddiw roedd bargyfreithiwr ar ran rhieni sydd am gadw bod ymgynghoriad y cyngor yn "llawn anghysonderau".  

Y gêm yn fyw ar Radio Cymru heno

BBC Radio Cymru

Sylwebaeth fyw o Toulouse heno yng ngêm olaf Grŵp B yn #Ewro2016 @bbccamplawn bbc.in/28IPnfC

Sylwebaeth fyw o Toulouse heno yng ngêm olaf Grŵp B yn #Ewro2016 @bbccamplawn bbc.in/28IPnfC

Noson sych a chlos

Tywydd, BBC Cymru

Mi fydd hi'n parhau'n sych ond yn gymylog dros nos, ac mi fydd hi’n teimlo’n glos. Fydd y tymheredd ddim yn syrthio'n is na 11C. 

Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Galw ar Gymru i groesawu ffoaduriaid

Golwg 360

Mae elusen Oxfam Cymru wedi galw ar bobol Cymru i groesawu ffoaduriaid drwy ysgrifennu llythyr o groeso atyn nhw, medd Golwg 360.

A hithau’n Wythnos Ffoaduriaid, mae Oxfam Cymru yn dweud eu bod eisiau sicrhau bod Cymru’n chwarae ei rhan wrth ailgartrefu ffoaduriaid.

Mwynhau awyrgylch Toulouse

BBC Cymru Fyw

Mae Aled Williams wedi anfon neges at Cymru Fyw o Toulouse:

"Awyrgylch wych yn ganol Toulouse cyn y gêm. Cefnogwyr Cymru yn mwynhau yr heulwen a'r awyrgylch. Edrych ymlaen i'r gêm! Dim son am unrhyw drafferth gan hwliganiaid i Rwsia."

Chwarae
BBC
Cefnogwyr Cymru a Rwsia'n mwynhau yn Toulouse

Tirlithriad yn cau ffordd

South Wales Evening Post

Mae tirlithriad wedi cau ffordd yng Nghwm Tawe yn gynharach heddiw.

Cafodd y ffordd rhwng Craig Cefn Parc a Rhydaman ei chau wedi i goed a mieri ddisgyn o nant serth ac mae peirianwyr sifil yn asesu'r difrod meddai'r South Wales Evening Post.

Annog cefnogwyr i fod yn ofalus

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns wedi galw ar gefnogwyr Cymru i beidio â theithio i Tolouse heb docyn ar gyfer y gêm fawr heno yn erbyn Rwsia.

Ychwanegodd fod ymddygiad cefnogwyr Cymru wedi bod yn wych drwy gydol y gystadleuaeth, ond bod angen iddyn nhw fod yn wyliadwrus o unrhyw drafferthion yn y ddinas.

Y plant yn paratoi....

Twitter

Llun gan Carl Roberts, gohebydd BBC Cymru yn Tolouse, o rai o gefnogwyr ifanc Cymru'n edrych ymlaen at y gêm fawr heno:

View more on twitter

Darlledu dadl refferendwm BBC Cymru

Refferendwm UE

Bydd rhaglen drafod Dadl Refferendwm Ewrop BBC Cymru'n cael ei darlledu nos Fercher am 20:00 ar BBC 1 Wales.

Cafodd y rhaglen ei gohirio'r wythnos diwethaf yn dilyn llofruddiaeth Jo Cox A.S.

Euro 2016: Be' mae llwyddiant yn ei olygu?

BBC Sport Wales

Mae BBC Wales News yn ystyried beth mae llwyddiant Cymru yn Euro 2016 yn ei olygu i'r tîm, y cefnogwyr a'r genedl.

Mae'r rheolwr Chris Coleman eisoes wedi dweud fod gan y garfan "y potensial i fydn 'mlaen a 'mlaen" a bod "ganddyn nhw bopeth i edrych mlaen ato".

Chris Coleman
BBC

Achos llys dau athro: Cyngor yn ymateb

Cyngor Gwynedd

Wedi i ddau frawd oedd yn athrawon yng Ngwynedd bledio'n euog i gyhuddiadau o fod â lluniau anweddus o blant yn eu meddiant, mae Cyngor Gwynedd wedi rhyddhau datganiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Mae dau cyn-aelod o staff dysgu'r awdurdod wedi pledio'n euog i droseddau yn ymwneud â meddiant a chreu delweddau anweddus o blant. 

"Nid yw'r troseddau yn ymwneud â'u gwaith i'r awdurdod. Pan ddaethpwyd a'r honiadau i sylw'r Cyngor, dilynwyd holl weithdrefnau amddiffyn plant, a chafodd yr aelodau staff eu hatal o'u swyddi."

Achos
BBC
Dyfan Wheldon-Williams a Robyn Wheldon-Williams mewn gwrandawiad cynharach

Ymgynghori ar gau ysgol yn 'anghyson'

BBC Cymru Fyw

Mae adolygiad barnwrol i benderfyniad Cyngor Sir Ddinbych i gau dwy ysgol gynradd yn y sir wedi clywed bod ymgynghoriad y cyngor yn "llawn anghysonderau".

Y llynedd fe bleidleisiodd y cyngor i gau Ysgol Pentrecelyn (Categori 1 - cyfrwng Cymraeg) ag Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd (Categori 2 - dwy ffrwd) ym mis Awst 2016.

Byddai sefydlu ysgol newydd yn golygu addysgu'r plant yn Gymraeg neu'n Saesneg yn dibynnu ar ddewis y rhieni. Ond yn yr adolygiad barnwrol sydd yn cael ei gynnal gan yr Uchel Lys yn Llys y Goron yr Wyddgrug, dadleuodd y bargyfreithiwr ar ran rhieni sy'n gobeithio cadw Ysgol Pentrecelyn ar agor nad oedd y cyngor sir wedi ymgynghori'n gywir ar yr effaith o uno'r ddwy ysgol.

Mae disgwyl i fargyfreithiwr ar ran y cyngor sir roi tystiolaeth yn ddiweddarach heddiw.

Ateb y Galw

BBC Cymru Fyw

Yr awdur a'r darlledwr Mike Parker sy'n ateb cwestiynau busneslyd Cymru Fyw yr wythnos hon. 

Mike Parker
BBC

Dewi yng nghanol y dorf

Twitter

Mae Dewi Llwyd ymhlith cefnogwyr Cymru yn Toulouse, sy'n edrych ymlaen at y gêm!

Wedi cyrraedd Toulouse! Ac fel y criw yma o Gaerdydd a'r Felinheli, edrych ymlaen yn aruthrol at y gêm! #Ewro2016

Wedi cyrraedd Toulouse! Ac fel y criw yma o Gaerdydd a'r Felinheli, edrych ymlaen yn aruthrol at y gêm! #Ewro2016

Cyfle i wrando eto ar berlau Nic Parry

Facebook

Os na gawsoch chi gyfle i wylio'n fyw, mae cyfle i weld sesiwn holi'r sylwebydd pêl-droed Nic Parry ar dudalen Facebook Cymru Fyw.  Ymhlith y pynciau trafod, bu Nic yn dewis ei XI Cymru gorau erioed - ydych chi'n cytuno â fo?

Sesiwn holi Nic Parry nos Sul
BBC

Cychwyn cynnar i rai

Euro 2016

Dim ond coch sydd i'w weld yn rhannau o ddinas Toulouse, yn ôl Elin Angharad o BBC Radio Cymru, anfonodd y llun yma at Cymru Fyw.

Cefnogwyr Cymru yn Toulouse
BBC

Cynghrair Europa: Gwrthwynebwyr timau Cymru

BBC Sport

Mae'r enwau i gyd wedi'u tynnu allan o'r het erbyn hyn ar gyfer rownd ragbrofol gynta' Cynghrair Europa.

Bydd Llandudno'n wynebu IFK Göteborg o Sweden, gwrthwynebwyr o'r un wlad AIK Fotboll fydd gwrthwynebwyr Y Bala, tra fydd Gap Cei Conna'n cwrdd â Stabaek o Norwy.

Cefnogwyr Rwsia'n edrych 'mlaen!

Euro 2016

Mae Lowri Roberts, gohebydd BBC Cymru yn Toulouse, wedi anfon y llun yma at Cymru Fyw, o gefnogwyr Rwsia yn eu gwisg draddodiadol.

Cefnogwyr Rwsia mewn gwisg draddodiadol
BBC

Cymraeg: 'Digwyddiad perffaith' ar fws

Wales Online

Mae Wales Online yn cyfeirio at "ddigwyddiad perffaith" ar fws rhwng Casnewydd a Chwmbrân.  Mae'n ymddangos fod teithiwr wedi dweud wrth ddynes mewn gwisg niqab i "siarad Saesneg a hithau ym Mhrydain".  Ond mae'n debyg fod teithiwr arall wedi troi at y dyn gan ddweud "na, mae'n siarad Cymraeg am ei bod hi yng Nghymru".

Ched Evans i arwyddo â Chesterfield

BBC Sport

Mae'r BBC ar ddeall y bydd Ched Evans, sy'n wynebu ail achos ar gyhuddiadau o dreisio merch, yn arwyddo gyda chlwb Chesterfield ar gytundeb blwyddyn.

Cafodd cyn ymosodwr Cymru ei garcharu yn 2012 am dreisio merch 19 oed ond cafodd ei euogfarn ei diddymu yn y Llys Apêl fis Ebrill.

Ched Evans
BBC

Oedi gyda ffordd osgoi Bontnewydd?

Daily Post

Gallai gwaith ar ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd gael ei ohirio am hyd at flwyddyn oherwydd pryderon am ystlumod a dyfrgwn, medd y Daily Post.

Roedd y gwaith i fod i ddechrau'n nes 'mlaen eleni, gyda'r nod o'i gwblhau erbyn diwedd 2018.

Fe fydd y ffordd newydd yn gorffen yma, wrth gylchfan Plas Menai ger ffordd osgoi'r Felinheli
Google
Fe fydd y ffordd newydd yn gorffen yma, wrth gylchfan Plas Menai ger ffordd osgoi'r Felinheli

Achos landlord: Y rheithgor allan

BBC Cymru Fyw

Mae rheithgor yn Llys y Goron Abertawe wedi dechrau ystyried eu dyfarniad yn achos dyn sydd wedi'i gyhuddo o lofruddio'i landlord.

Mae David Ellis yn cyfadde' dynladdiad Alec Warburton ond mae'n gwadu ei lofruddio.

Cafodd corff Mr Warburton ei ddarganfod mewn hen chwarel ger Dolwyddelan ym mis Medi'r llynedd.

Alec Warburton (chwith); David Ellis (dde)
BBC
Alec Warburton (chwith); David Ellis (dde)

Pnawn sych a chynnes

Tywydd, BBC Cymru

Mi fydd hi’n sych i’r rhan fwya' dros yr oriau nesa' - rhywfaint o heulwen, ond ambell gawod ynysig yn bosib. Bydd y tymheredd yn cyrraedd 18C a bydd lefel y paill yn uchel.

Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

Ymgynghori ar doriadau i wasanaeth tân

BBC Cymru Fyw

Mae Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi pleidleisio o blaid cynnal ymgynghoriad ar gynlluniau i gael gwared ar hyd at 24 o swyddi ymladdwyr tân ac un injan dân yn y gogledd.

Gallai'r cynlluniau arbed £1m o'r gyllideb ar gyfer 2019-2020. Ymysg y cynlluniau mae cael gwared ag un injan dân o orsaf Wrecsam.

Ond mae Undeb y Frigâd Dân wedi rhybuddio yn erbyn unrhyw doriadau, gan ddweud y bydden nhw'n "niweidiol" i'r gwasanaeth.

Rush ar Bale

Twitter

Mae un o ohebwyr BBC Cymru yn Ffrainc wedi bod yn darllen y papurau lleol...

View more on twitter

Celfyddyd byd y bêl

Cyngor Celfyddydau Cymru

Mellt yn atal taith cefnogwyr

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post yn adrodd fod nifer o gefnogwyr Cymru wedi cael trafferth cyrraedd Toulouse ar gyfer gêm grŵp ola' Cymru yn Euro 2016, wedi i awyren easyJet gael ei tharo gan fellten.

Roedden nhw i fod i hedfan allan fore ddoe ond cawson nhw wybod nos Sadwrn fod y daith wedi'i chanslo.  Mae'n debyg fod rhai cefnogwyr wedi llwyddo i ddal awyrennau eraill ond bu'n rhaid i rai dderbyn na fyddai modd teithio i Ffrainc.

Tywydd gwell i gefnogwyr yng Nghaerdydd?

Wales Online

Ar waetha'r glaw mawr dros yr oriau diwetha', mae Wales Online yn darogan bod gwell tywydd ar ei ffordd i Gymru dros y dyddiau nesa'.  Mae hi hefyd yn argoeli'n gynnes a braf yng Nghaerdydd heno, meddai'r wefan, wrth i gefnogwyr heidio i'r parth cefnogwyr yn y brifddinas.

Cefnogwyr yn fanzone Caerdydd yn dathlu gôl Bale yn erbyn Lloegr
BBC
Cefnogwyr yn fanzone Caerdydd yn dathlu gôl Bale yn erbyn Lloegr

Morgannwg v Caint i ddechrau am 14:00

Criced, BBC Cymru

Ar ôl ymchwiliad o'r llain yn Stadiwm Swalec, bydd y chwarae'n dechrau am 14:00 ar ail ddiwrnod y gêm bencampwriaeth rhwng Morgannwg a Chaint.  Roedd 'na oedi'r bore 'ma oherwydd y glaw.

Bydd y tîm cartre' yn ailddechrau 93/2.

Bala v AIK Solna

Uwch Gynghrair Cymru

AIK Solna o Sweden fydd gwrthwynebwyr Bala yn rownd rhagbrofol gynta' Cynghrair Europa.

View more on twitter

Y cefnogwyr a'r camgymeriad drud

BBC Wales News

Mae BBC Wales News yn adrodd hanes dau gefnogwr Cymru, wnaeth gamgymeriad wrth archebu 'stafell gwesty ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Lloegr yn Euro 2016.  Doedden nhw - fel sawl un arall - ddim yn sylweddoli bod 'na Lens yn Y Swistir yn ogystal â Ffrainc!

Mae'n debyg bod y pâr o Bontypridd wedi gwastraffu 300 ewro - camgymeriad digon drud!

DywedFfederasiwn Cefnogwyr Pêl-droed Cymru eu bod wedi gorfod helpu nifer o gefnogwyr sy'n dilyn y tîm yn Ffrainc.

Vince Alm a Paul Corkrey yn cynnig cyngor a chymorth i gefnogwyr Cymru yn Toulouse
BBC
Vince Alm a Paul Corkrey yn cynnig cyngor a chymorth i gefnogwyr Cymru yn Toulouse

Cymru mewn coch

Euro 2016

Bydd chwaraewyr Cymru'n chwarae yn eu cit coch heno, yn hytrach na'r cit llwyd a du yr oedd y chwaraewyr yn ei wisgo yn erbyn Slofacia a Lloegr.

Mae'n debyg fod cytundeb wedi bod rhwng UEFA a Chymdeithas Bêl-droed Cymru sydd yn galluogi'r Cymry i wisgo coch. Roedd na amheuaeth y byddai'r chwaraewyr mewn llwyd a du gan fod coch yn rhy debyg i liw piws chwaraewyr Rwsia.

Cymru
BBC

Apêl wedi gwrthdrawiad Blaenau

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad ym Mlaenau Ffestiniog neithiwr pan gafodd cerddwr anafiadau difrifol.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar ffordd yr A496 Tanygrisiau, rhwng car VW Golf du a'r cerddwr am ychydig wedi 23:00.

Cafodd y cerddwr ei gludo mewn Ambiwlans i Ysbyty Gwynedd ym Mangor, cyn cael ei symud i Ysbyty Stoke.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod U090300.

Pos pêl-droed

Beth am rhoi cais ar y pos yma cyn gêm Cymru yn erbyn Rwsia heno...?

#posydydd 20/06 Chwaraewyr tîm Cymru rhifau 1 a 3-11 yn ymarfer mewn parau. Lluoswm rhifau un o’r parau = lluoswm rhifau pâr arall. Sef?

Talu'r pwyth 'nôl?

Newyddion 9

Mae Newyddion 9 wedi bod yn holi rhai  o gefnogwyr Cymru yn Toulouse, a'r neges yw bod hi'n bryd talu'n ôl am y golled dorcalonnus i Rwsia yng ngemau rhagbrofol Euro 2004.

View more on twitter

Colli cyflenwad trydan yn Wrecsam

BBC Cymru Fyw

Roedd tua 100 eiddo yn Wrecsam heb drydan am gyfnod yn gynharach heddiw. Mae cwmni Scottish Power wedi ymddiheuro i'w cwsmeriaid gan ddweud fod nam ar un o'u ceblau tanddaearol ger Heol y Brenin yn y dref.

Cafodd y cyflenwad ei adfer erbyn 08:30.

Diolch i CHI!

S4C

Ar dudalen S4C, mae 'na fideo o chwaraewyr a thîm rheoli Cymru'n diolch i'r cefnogwyr am eu cefnogaeth, eu hamynedd a'u brwdfrydedd yn ystod yr ymgyrch Euro 2016...iddyn nhw mae'r diolch!

Cymru
Huw Evans Picture Agency