a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna'r cyfan o'r llif byw am heddiw.

  Fe fyddwn ni nôl bore fory am 08:00 gyda'r diweddara' am Gymru ar y we.

 2. Apêl am wybodaeth

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth ynglŷn â Michael Anthony 38 oed o Gasnewydd sydd wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar.

  Cafodd Anthony ei garcharu am dair blynedd a hanner am ladrata. 

  Dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111.

 3. Ymateb cefnogwr i'r canlyniad neithiwr

  Euro 2016

  Geraint Roberts, un o gefnogwyr Cymru yn Toulouse, fu'n rhoi ei ymateb i'r gêm neithiwr i Cymru Fyw.

  Video content

  Video caption: Ymateb Geraint Roberts o Gaerfyrddin
 4. Copaca-Bari?

  BBC Cymru Fyw

  Roedd neithiwr yn noson fawr i Gôr Caerdydd, wrth iddyn nhw rannu llwyfan â Barry Manilow yn y CIA.

  Llio Rhys, aelod o'r côr, sy'n sôn mwy: "Roedden ni’n canu tair cân yn yr encore reit ar ddiwedd y cyngerdd, felly roedd y dorf yn eu hwyliau erbyn hynny.

  " Pan aethon ni ar y llwyfan, y cyfan oedd modd ei weld oedd môr o glowsticks gwyrdd, a phawb ar eu traed yn canu a dawnsio a mwynhau...

  "Ar ôl aros gefn llwyfan am cyhyd -a gwylio gêm Rwsia v Cymru ar ein ffôns -  aeth y profiad ar y llwyfan yn gyflym iawn, ac roedd o drosodd mewn dim. 

  "Yn anffodus, chawson ni ddim siarad â’r dyn ei hun... rydyn ni llawer rhy bwysig y dyddiau yma...!"

  Côr Caerdydd gefn llwyfan, gyda Frank, aelod o dîm Barry Manilow
  Image caption: Côr Caerdydd gefn llwyfan, gyda Frank, aelod o dîm Barry Manilow
 5. Cyngor am ddarlledu

  BBC Cymru Fyw

  Mae Alun Davies, Gweinidog sydd a chyfrfoldeb am y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi y bydd corff annibynnol yn cael ei ffurfio gan Lywodraeth Cymru i roi cyngor ar y cyfryngau a darlledu.

  "Bydd yn hollbwysig bod yr unigolyn sy'n gyfrifol am Gymru wedi'i leoli yng Nghymru, a bod penderfyniadau comisiynu am Gymru yn cael eu gwneud yng Nghymru," meddai. 

  "Mae angen gwneud mwy i sicrhau bod y gwaith cynhyrchu yn cael ei ddosrannu'n decach y tu allan i Lundain, yn y gwledydd a'r rhanbarthau."

 6. Diwrnod sych

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae heddiw’n ddiwrnod sych gyda rhai ysbeidiau heulog. 

  Bydd hi’n weddol gynnes gyda’r tymheredd uchaf yn 20°C. 

 7. Y Cymry'n gwneud eu marc

  Wales Online

  Golygydd chwaraeon Wales Online, Paul Abbandonato, sy'n gofyn a ydy Gareth Bale yn prysur cymryd lle Cristiano Ronaldo fel y chwaraewr gorau yn Ewrop, ac ai Aaron Ramsey y seren canol cae Euro 2016?

  Bale a Ramsey
 8. Lôn wedi cau

  Teithio BBC Cymru

  Ar yr A55 tua’r gorllewin, mae un lôn o ddwy wedi ei rhwystro rhwng cyffordd 32 Treffynnon a chyffordd 31 Caerwys.

  Ym Mro Morgannwg, mae’r B4265, sef yr hewl rhwng y Wig a Saint-y-Brid wedi ei rhwystro’n rhannol gan lori.

 9. Marwolaeth: Cyhuddo ail ddyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae ail ddyn wedi ei gyhuddo mewn cysylltiad â marwolaeth Lynford Brewster o Gaerdydd.

  Mae disgwyl i Robert Lainsbury, 22, ymddangos gerbron ynadon y ddinas ddydd Mawrth ar gyhuddiad o lofruddiaeth.  

  Bu farw Mr Brewster, 29 oed, ar ôl cael ei drywanu 

 10. Cynal Cwest

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest wedi ei agor a'i ohirio i farwolaeth dyn 42 oed o Fanceinion gafodd ei ddarganfod yn farw mewn car ar waelod clogwyn ger Aberteifi. 

  Fe gafodd corff Gary Christopher ei ddarganfod yn ei gar ddydd Gwener ddiwethaf ar waelod clogwyn ym mharc carafannau Tŷ Gwyn ym Mwnt.   

 11. Trysorau Sbardun

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Ar ôl i'r cerddor a'r cyfansoddwr Alun 'Sbardun' Huws farw ddiwedd 2014, roedd gan ei ewyllys gyfarwyddiadau pendant am beth i'w wneud gyda'i gasgliad helaeth o gitârs. 

  Rhoddodd y cyfrifoldeb i'w gyfaill a'i gyd-gerddor Emyr Huws Jones i ddethol cerddorion haeddiannol i dderbyn yr offerynnau.  

  Mae Cylchgrawn Cymru Fyw wedi cael sgwrs gydag Ems a Gwenno, gwraig Sbardun, am beth ddigwyddodd.

  Sbardun
 12. Ymchwiliad i farwolaeth

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i farwolaeth llanc 18 oed yn ardal Llanelli.

  Fe gafodd corff William Thomas ei ddarganfod mewn car gyda dryll wrth ei ochr 12:30 ddydd Llun yn ardal Pump Hewl.

  Mae'r heddlu wedi rhoi gwybod i Swyddfa'r Crwner ond nid yw'r awdurdodau yn amau unrhyw drosedd. 

 13. Au revoir Toulouse, bonjour Paris

  Euro 2016

  Tra fod atgofion neithiwr yn dal yn fyw yn y cof, mae gorsaf reilffordd Toulouse yn llawn o grysau coch heddiw, medd gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc, Rhodri Tomos.

  Wrth gasglu ei docynnau trên i Baris, dywedodd un cefnogwr wrth Rhodri: "Sai'n credu gewn ni brofiad fel yna fyth eto, ond wedyn pwy a ŵyr...falle aiff hi'n well yn y rownd nesa!"  

  Gorsaf reilffordd Toulouse
 14. Cyngor diogelwch i ACau

  Wales Online

  Mae Aelodau Cynulliad wedi cael eu cynghori ynglŷn â diogelwch yn dilyn marwolaeth yr AS Jo Cox, medd Wales Online

  Dywedodd aelod Gorllewin De Cymru Dai Lloyd roedd Heddlu'r De wedi bod yn rhoi arweiniad iddyn nhw.

  Yn ôl Dr Lloyd, fe fydd nawr yn rhannu ystafell ag aelod arall, er mwyn sicrhau nad oes neb yn gweithio ar ei ben ei hun.

  Y Siambr
 15. Coleman: 'Angerdd maint cyfandir'

  BBC Sport Wales

  Ar ôl gweld ei dîm yn gorffen ar frig Grŵp B trwy guro Rwsia neithiwr, mae rheolwr Cymru Chris Coleman yn dweud er bod y genedl yn fechan fod yr angerdd tuag at chwaraeon yr un maint â chyfandir.  Mae ei gyfweliad ar wefan BBC Sport Wales.

  Chris Coleman
 16. Y diwrnod wedi'r noson gynt

  BBC Camp Lawn

  Os oeddech chi'n dyfalu am gynlluniau Chris Coleman a'r hogiau heddiw, mae'r ateb gan Camp Lawn...

  View more on twitter
 17. Tres bien

  Wales Online

  Mae Wales Online wedi bod yn edrych ar ymateb y wasg ryngwladol i berfformiad Cymru neithiwr a'r ffaith eu bod wedi gorffen ar frig eu grŵp yn Euro 2016.

  Cymru