a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni....

  BBC Cymru Fyw

  Cofiwch am ein llif byw arbennig ni heno fydd yn dechrau am 22:00 wrth i'r pleidleisiau yn y refferendwm gael eu cyfrif.

  Hwyl am y tro. 

 2. Adolygiad: Diwrnod Hyfryd Sali Mali

  Mae Lowri Haf Cooke yn adolygu fersiwn Cwmni Arad Goch o sioe lwyfan Sali Mali yn ei blog diweddaraf.

  Mwynhau'r sioe wnaeth Lowri a phlentyn ei ffrind, a hynny er gwaethaf absenoldeb Jac y Jwc! 

  Mae'r sioe ar daith tan Orffennaf 8.

  Sali Mali
 3. Croeso gan y Comisiynydd

  Golwg 360

  Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi croesawu’r cadarnhad y bydd pwyllgor newydd yn cael ei sefydlu yn y Cynulliad i graffu ar faterion yn ymwneud â’r Gymraeg, meddai Golwg360.

  Cyhoeddwyd yn y Senedd ddoe y bydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cael ei sefydlu.

  Dywedodd Meri Huws bod sefydlu’r pwyllgor yn ateb un o’i phrif bryderon fel Comisiynydd, nad oedd digon o graffu ar faterion yn ymwneud â’r Gymraeg.

 4. Pob lwc Cymru!

  Mae'r Cynulliad Cenedlaethol wedi dymuno pob lwc i Gymru ddydd Sadwrn wrth i dîm Chris Coleman herio Gogledd Iwerddon ym Mharis yn rownd yr 16 olaf yn Euro 2016.

  View more on youtube
 5. Refferendwm: Y diweddara' ar Cymru Fyw

  Refferendwm UE

  Bydd llif byw arbennig Cymru Fyw yn dechrau am 22:00 heno wrth i'r pleidleisiau gael eu cyfrif.

  Gallwch hefyd ddilyn y datblygiadau ar raglen dros nos y BBC ar S4C a Radio Cymru.

 6. Noson sych?

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae Rhian Haf yn obeithiol am y tywydd heno: "Dal yn sych, ac yn drymaidd eto, ond yn cymylu dros nos, pan fydd na gawodydd ysgafn yn cyrraedd y gogledd-orllewin. 

  "Er fod disgwyl tipyn o dywydd sych bore Gwener, fydd na gawodydd eitha trwm yn datblygu yn ystod y dydd."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 7. Ysbrydolaeth 'Y Llyfrgell'

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae Fflur Dafydd yn esbonio lle'r oedd hi pan gafodd hi'r syniad ar gyfer ei nofel Y Llyfrgell.

  Mae'r llyfr wedi'i addasu'n ffilm fydd yn cael ei ddangos am y tro cyntaf yng Ngŵyl Caeredin fis nesaf.

  llyfrgell
 8. Euro 2016: Cymru'n anelu curo

  BBC Sport Wales

  Mae Cymru'n anelu tuag at ennill pencampwriaeth Euro 2016, meddai Gareth Bale.

  Er colli 2-1 i Loegr, tîm Chris Coleman wnaeth orffen ar frig y grŵp wedi buddugoliaeth o 3-0 yn erbyn Rwsia. 

  Ond mynnodd Bale bod Cymru'n canolbwyntio ar y gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon ddydd Sadwrn ym Mharis ar hyn o bryd.

  bale
 9. Pentref llechi ar werth

  Daily Post

  Mae cymuned lechi gyfan ar werth yn Aberllefenni ger Machynlleth, medd y Daily Post.

  Felly os oes gennych chi £1.5 miliwn i'w sbario...

 10. Coch dros Gymru

  Mae O.M Edwards a'i fab, Syr Ifan ab Owen Edwards, yn gwisgo'r crysau coch i ddatgan eu cefnogaeth i dîm Chris Coleman...

  View more on twitter
 11. Euro 2016: Colli pasport

  Daily Post

  Mae'n bosib i gefnogwr brwd Cymru fethu cyrraedd Paris ddydd Sadwrn ar ôl colli ei fag, oedd yn cynnwys ei basbort a'i dalebau ar gyfer y gêm, meddai'r Daily Post. 

  Fe all Tim Williams o'r Bala fethu'r ornest yn erbyn Gogledd Iwerddon wedi colli'r bag du Patagonia ar daith drên o Birmingham i'r Waun.

  Roedd ef a'i deulu ar eu ffordd yn ôl o Ffrainc ar ôl gwylio tîm Chris Coleman yng ngemau'r grŵp.   

 12. Dedfrydu Sean Buckley i oes o garchar

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn wnaeth lofruddio bachgen 17 mis oed ac achosi creulondeb i blentyn wedi ei ddedfrydu i oes o garchar.

  Bu farw Finley Thomas ar ôl cael ei ddarganfod ag anafiadau difrifol iawn yn ei gartre' yn Nhonypandy yn 2014.

  Roedd Sean Buckley, 28, wedi gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth.

  Dywedodd y barnwyr y bydd Buckley dan glo am o leia' 17 mlynedd cyn y bydd yr awdurdodau yn ystyried ei ryddhau.

  finley thomas
 13. Rhoi Castell Y Fflint ar y map

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd y bydd gwaith celf "o safon rhyngwladol" yn cael cartre' o fewn muriau Castell Y Fflint.

  Fe fydd y darn o gelf cyhoeddus yn "rhan hanfodol" o'r ymgyrch i sefydlu 2017 fel "Blwyddyn y Chwedlau" yng Nghymru, medd y wefan.

  Castell Y Fflint
 14. Refferendwm: Y diweddara' ar wasanaethau'r BBC

  Refferendwm UE

  Yn ogystal â chael y cyfan ar ein llif byw arbennig ni sy'n dechrau am 22:00 heno, gallwch hefyd ddilyn y datblygiadau ar raglen dros nos y BBC ar S4C a Radio Cymru.

  View more on twitter
 15. O Felarws i Efrog Newydd...ac i Ffrainc

  BBC Wales News

  Mae un cefnogwr Cymru wedi gwario £2,000 yn teithio 3,500 milltir i wylio'r tîm yn Euro 2016 - er nad ydy o'n Gymro!

  Mae BBC Wales News yn adrodd hanes Alex Zyl, 35, o Felarws ond sy'n byw yn Efrog Newydd erbyn hyn.

  Mi ddechreuodd gefnogi Cymru ar ôl gwneud ffrindiau hefo Cymry yn y brifddinas Minsk 16 mlynedd yn ôl.

  Dywedodd bod cefnogwyr Cymru "wastad yn gyfeillgar a wastad yn hwyl".

  Alex Zyl
 16. Bale: Braf gorffen uwchben y Saeson

  BBC Camp Lawn

  Bale yn atgyfnerthu teimladau sawl un mae'n debyg...

  View more on twitter
 17. Damwain A4232: Ffordd dal ynghau

  Teithio BBC Cymru

  Caerdydd: Mae'r A4232 yn dal wedi cau tua'r dwyrain (o'r M4 i Bae Caerdydd) ar ôl i gar droi drosodd rhwng Croes Cwrlwys a Lecwydd.

 18. Bale yn obeithiol am Ogledd Iwerddon

  BBC Camp Lawn

  Mae Gareth Bale wrthi'n siarad hefo'r wasg yn Dinard ac mae Camp Lawn yn dilyn y gynhadledd ar eu cyfrif Twitter.

  View more on twitter
 19. Blwch o'r gorffennol

  Twitter

  Dyma sut oedd pobl yn arfer pleidleisio yn yr oes â fu.

  View more on twitter
 20. Pnawn braf

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd â'r diweddaraf am dywydd y prynhawn:

  "Fydd hi'n dal yn sych ac yn braf weddill y dydd," meddai, "tipyn o heulwen, yn enwedig yn y gogledd a'r gorllewin, a fydd hi'n eitha' cynnes efo gwynt ysgafn.

  "Y tymheredd ar ei ucha' ymhellach i'r dwyrain, tua 21C yng Nghaerdydd a Phenarlâg, ac yn debyg o godi radd neu ddwy arall yn ystod y pnawn."

  Am y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.