a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni....

BBC Cymru Fyw

Cofiwch am ein llif byw arbennig ni heno fydd yn dechrau am 22:00 wrth i'r pleidleisiau yn y refferendwm gael eu cyfrif.

Hwyl am y tro. 

Adolygiad: Diwrnod Hyfryd Sali Mali

Mae Lowri Haf Cooke yn adolygu fersiwn Cwmni Arad Goch o sioe lwyfan Sali Mali yn ei blog diweddaraf.

Mwynhau'r sioe wnaeth Lowri a phlentyn ei ffrind, a hynny er gwaethaf absenoldeb Jac y Jwc! 

Mae'r sioe ar daith tan Orffennaf 8.

Sali Mali
Arad Goch

Croeso gan y Comisiynydd

Golwg 360

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi croesawu’r cadarnhad y bydd pwyllgor newydd yn cael ei sefydlu yn y Cynulliad i graffu ar faterion yn ymwneud â’r Gymraeg, meddai Golwg360.

Cyhoeddwyd yn y Senedd ddoe y bydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cael ei sefydlu.

Dywedodd Meri Huws bod sefydlu’r pwyllgor yn ateb un o’i phrif bryderon fel Comisiynydd, nad oedd digon o graffu ar faterion yn ymwneud â’r Gymraeg.

Pob lwc Cymru!

Mae'r Cynulliad Cenedlaethol wedi dymuno pob lwc i Gymru ddydd Sadwrn wrth i dîm Chris Coleman herio Gogledd Iwerddon ym Mharis yn rownd yr 16 olaf yn Euro 2016.

View more on youtube

Refferendwm: Y diweddara' ar Cymru Fyw

Refferendwm UE

Bydd llif byw arbennig Cymru Fyw yn dechrau am 22:00 heno wrth i'r pleidleisiau gael eu cyfrif.

Gallwch hefyd ddilyn y datblygiadau ar raglen dros nos y BBC ar S4C a Radio Cymru.

Noson sych?

Tywydd, BBC Cymru

Mae Rhian Haf yn obeithiol am y tywydd heno: "Dal yn sych, ac yn drymaidd eto, ond yn cymylu dros nos, pan fydd na gawodydd ysgafn yn cyrraedd y gogledd-orllewin. 

"Er fod disgwyl tipyn o dywydd sych bore Gwener, fydd na gawodydd eitha trwm yn datblygu yn ystod y dydd."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Ysbrydolaeth 'Y Llyfrgell'

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Fflur Dafydd yn esbonio lle'r oedd hi pan gafodd hi'r syniad ar gyfer ei nofel Y Llyfrgell.

Mae'r llyfr wedi'i addasu'n ffilm fydd yn cael ei ddangos am y tro cyntaf yng Ngŵyl Caeredin fis nesaf.

llyfrgell
Iestyn Hughes

Euro 2016: Cymru'n anelu curo

BBC Sport Wales

Mae Cymru'n anelu tuag at ennill pencampwriaeth Euro 2016, meddai Gareth Bale.

Er colli 2-1 i Loegr, tîm Chris Coleman wnaeth orffen ar frig y grŵp wedi buddugoliaeth o 3-0 yn erbyn Rwsia. 

Ond mynnodd Bale bod Cymru'n canolbwyntio ar y gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon ddydd Sadwrn ym Mharis ar hyn o bryd.

bale
huw

Pentref llechi ar werth

Daily Post

Mae cymuned lechi gyfan ar werth yn Aberllefenni ger Machynlleth, medd y Daily Post.

Felly os oes gennych chi £1.5 miliwn i'w sbario...

Coch dros Gymru

Mae O.M Edwards a'i fab, Syr Ifan ab Owen Edwards, yn gwisgo'r crysau coch i ddatgan eu cefnogaeth i dîm Chris Coleman...

View more on twitter

Euro 2016: Colli pasport

Daily Post

Mae'n bosib i gefnogwr brwd Cymru fethu cyrraedd Paris ddydd Sadwrn ar ôl colli ei fag, oedd yn cynnwys ei basbort a'i dalebau ar gyfer y gêm, meddai'r Daily Post. 

Fe all Tim Williams o'r Bala fethu'r ornest yn erbyn Gogledd Iwerddon wedi colli'r bag du Patagonia ar daith drên o Birmingham i'r Waun.

Roedd ef a'i deulu ar eu ffordd yn ôl o Ffrainc ar ôl gwylio tîm Chris Coleman yng ngemau'r grŵp.   

Dedfrydu Sean Buckley i oes o garchar

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wnaeth lofruddio bachgen 17 mis oed ac achosi creulondeb i blentyn wedi ei ddedfrydu i oes o garchar.

Bu farw Finley Thomas ar ôl cael ei ddarganfod ag anafiadau difrifol iawn yn ei gartre' yn Nhonypandy yn 2014.

Roedd Sean Buckley, 28, wedi gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth.

Dywedodd y barnwyr y bydd Buckley dan glo am o leia' 17 mlynedd cyn y bydd yr awdurdodau yn ystyried ei ryddhau.

finley thomas
bbc

Rhoi Castell Y Fflint ar y map

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd y bydd gwaith celf "o safon rhyngwladol" yn cael cartre' o fewn muriau Castell Y Fflint.

Fe fydd y darn o gelf cyhoeddus yn "rhan hanfodol" o'r ymgyrch i sefydlu 2017 fel "Blwyddyn y Chwedlau" yng Nghymru, medd y wefan.

Castell Y Fflint
Geograph/Mike Searle

Refferendwm: Y diweddara' ar wasanaethau'r BBC

Refferendwm UE

Yn ogystal â chael y cyfan ar ein llif byw arbennig ni sy'n dechrau am 22:00 heno, gallwch hefyd ddilyn y datblygiadau ar raglen dros nos y BBC ar S4C a Radio Cymru.

View more on twitter

O Felarws i Efrog Newydd...ac i Ffrainc

BBC Wales News

Mae un cefnogwr Cymru wedi gwario £2,000 yn teithio 3,500 milltir i wylio'r tîm yn Euro 2016 - er nad ydy o'n Gymro!

Mae BBC Wales News yn adrodd hanes Alex Zyl, 35, o Felarws ond sy'n byw yn Efrog Newydd erbyn hyn.

Mi ddechreuodd gefnogi Cymru ar ôl gwneud ffrindiau hefo Cymry yn y brifddinas Minsk 16 mlynedd yn ôl.

Dywedodd bod cefnogwyr Cymru "wastad yn gyfeillgar a wastad yn hwyl".

Alex Zyl
BBC

Bale: Braf gorffen uwchben y Saeson

BBC Camp Lawn

Bale yn atgyfnerthu teimladau sawl un mae'n debyg...

View more on twitter

Damwain A4232: Ffordd dal ynghau

Teithio BBC Cymru

Caerdydd: Mae'r A4232 yn dal wedi cau tua'r dwyrain (o'r M4 i Bae Caerdydd) ar ôl i gar droi drosodd rhwng Croes Cwrlwys a Lecwydd.

Bale yn obeithiol am Ogledd Iwerddon

BBC Camp Lawn

Mae Gareth Bale wrthi'n siarad hefo'r wasg yn Dinard ac mae Camp Lawn yn dilyn y gynhadledd ar eu cyfrif Twitter.

View more on twitter

Blwch o'r gorffennol

Twitter

Dyma sut oedd pobl yn arfer pleidleisio yn yr oes â fu.

View more on twitter

Pnawn braf

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â'r diweddaraf am dywydd y prynhawn:

"Fydd hi'n dal yn sych ac yn braf weddill y dydd," meddai, "tipyn o heulwen, yn enwedig yn y gogledd a'r gorllewin, a fydd hi'n eitha' cynnes efo gwynt ysgafn.

"Y tymheredd ar ei ucha' ymhellach i'r dwyrain, tua 21C yng Nghaerdydd a Phenarlâg, ac yn debyg o godi radd neu ddwy arall yn ystod y pnawn."

Am y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Cri cefnogwr ar ôl colli pasport

Facebook

Mae cefnogwr pêl-droed o'r Bala yn siomedig tu hwnt wedi ofnau bod ei fag wedi cael ei ddwyn ar drên wedi iddo ddychwelyd i Brydain o Ffrainc. 

Roedd Tim Williams - sylfaenydd y brand Spirit 58, sy'n cynhyrchu crysau a hetiau pêl-droed - yn gobeithio dychwelyd i Baris ar gyfer y gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon. Ond mae nawr wedi colli ei basport a'r talebau ar gyfer y gêm nos Sadwrn. 

Mae wedi gwneud apêl ar Facebook ar i unrhyw un allai fod wedi gweld ei rycsac ddu ar y trên Arriva rhwng Birmingham a'r Waun bnawn ddoe i gysylltu. Mae'n dweud bod Arriva hefyd yn ceisio dod o hyd i'r bag.

Damwain A42323: Dyn yn yr ysbyty

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn dweud fod dyn wedi'i gludo i'r ysbyty wedi i'w gar droi drosodd ar yr A4232 ger Croes Cwrlwys, Caerdydd, yn gynharach.

Bu'n rhaid i'r gwasanaethau brys ddefnyddio offer arbenigol i'w dynnu o'r cerbyd.

Does dim manylion yngylch ei gyflwr.

Bachgen ifanc â 'chywilydd'

Wales Online

Mae rhieni bachgen ifanc wnaeth ladd ei hun yn credu bod gan eu mab "gywilydd" ar ôl colli mwy na £5,000 drwy gamblo ar-lein, meddai Wales Online.

Cafodd corff Omair Abbas, o Gaerdydd, ei ddarganfod yn Afon Elai ar 13 Ebrill - bron i bythefnos ar ôl iddo fynd ar goll.

Yn yr wythnosau yn arwain at ei farwolaeth, roedd y cyn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Fitzalan wedi cyfaddef wrth ffrindiau ei fod yn teimlo'n isel ac wedi meddwl am ladd ei hun.

Euro 2016: Codi crocbris am docynnau

Daily Post

Mae rhai pobl yn ceisio manteisio ar un o'r gemau pêl-droed pwysica' i Gymru a Gogledd Iwerddon mewn degawdau, trwy godi 15 gwaith yn fwy am docynnau, medd y Daily Post.

Yn ôl y wefan, mae rhai tocynnau ar gyfer y gêm ym Mharis nos Sadwrn yn cael eu gwerthu ar-lein am hyd at £1,000.

Parc des Princes
BBC
Parc Des Princes fydd lleoliad y gêm rhwng Cymru a Gogledd Iwerddon nos Sadwrn

Oes o garchar i lofrudd landlord

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei ddedfrydu i oes o garchar am lofruddio ei landlord yn Abertawe'r haf diwethaf.

Fe wnaeth David Craig Ellis, 41, daro Alec Warburton, 59, yng nghefn ei ben gyda morthwyl yn ei gartre' yn Sgeti fis Gorffennaf 2015.

Roedd rheithgor yn Llys y Goron Abertawe wedi cael Ellis yn euog o'r llofruddiaeth ddoe.

Dywedodd y barnwr y bydd dan glo am o leia' 26 mlynedd cyn y bydd yr awdurdodau'n ystyried ei ryddhau. 

Alec Warburton a David Craig Ellis
BBC

Gwrthdrawiad yng Nghaerdydd

Heddlu De Cymru

Mae'r gwasanaethau brys wedi'u galw i wrthdrawiad ar yr A4232 yng Nghaerdydd.

View more on twitter

Dyn yn euog o ladd bachgen 17 mis oed

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi cael dyn yn euog o lofruddio bachgen 17 mis oed ac o achosi creulondeb i blentyn.

Bu farw Finley Thomas ar ôl cael ei ddarganfod ag anafiadau difrifol iawn yn ei gartre' yn Nhonypandy yn 2014. 

Roedd Sean Buckley, 28, wedi gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth.

Fe wnaeth mam Finley, Chloe Thomas, gyfadde' creulondeb i blentyn ar ôl newid ei phle yn ystod yr achos.

Finley Thomas
Wales News Service

Sais yn y canol

Camp Lawn sydd â'r diweddara' am y gêm fawr nos Sadwrn...

View more on twitter

Her yn wynebu Jade Jones

BBC Sport Wales

Mae'r pencampwr Olympaidd Taekwondo, Jade Jones, wedi dweud na fydd amddiffyn ei theitl yn hawdd yr haf hwn. 

Roedd Jones, o'r Fflint, yn 19 pan drechodd hi bencampwr y byd, Fuzhou Hou, i ennill aur yn y pwysau 57 cilogram yn Llundain bedair blynedd yn ôl.

Mae hi hefyd yng ngharfan Prydain ar gyfer Rio 2016.

jade
bbc

Damcaniaeth y mawrion

Twitter

Gogledd Iwerddon, gêm dda i Gymru, neu fwgan sy'n barod i godi?  Camp Lawn sy'n trafod.

View more on twitter

Cefnogwyr Cymru yn 'wych'

Wales Online

Mae Wales Online wedi cyfweld gohebydd chwaraeon papur newydd L'Equipe ynghylch Cymru yn Euro 2016.

Yn ôl Stephane Kholer, mae'r cefnogwyr sy'n dilyn tîm Chris Coleman wedi bod yn "wych" yn Bordeaux, Lens a Toulouse.

Ychwanegodd hefyd bod pob perchennog tafarn yn Bordeaux yn gweld eisiau dilynwyr Cymru!

ffans
Getty Images

Arwydd o lwc dda?

Twitter

Siŵr bydd nifer o gefnogwyr Cymru'n ymweld â'r bar yma ym Mharis dros y penwythnos.

View more on twitter

Euro 2016: 20,000 o Gymry ym Mharis

Euro 2016

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn amcangyfrif y bydd 20,000 o gefnogwyr Cymru ym Mharis ddydd Sadwrn ar gyfer y gêm rownd 16 olaf yn Euro 2016.

Bydd tîm Chris Coleman yn wynebu Gogledd Iwerddon yn y Parc des Princes am 17:00 ein hamser ni.

Arestio dyn wedi iddo daro yn erbyn plismon

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn dweud bod dyn o Gaerffili wedi cael ei arestio ar amheuaeth o yrru'n beryglus, ar ôl taro yn erbyn plismon neithiwr.

Roedd y dyn 41 oed yn gyrru beic lawr Stryd Fawr y dre' tua 20:00.

Dim ond mân anafiadau gafodd yr heddwas.

Cytundeb y llywodraeth a Kirsty Williams

BBC Cymru Fyw

Mae Carwyn Jones wedi cyhoeddi manylion y cytundeb gyda Kirsty Williams.

Cafodd yr unig aelod o'r Democratiaid Rhyddfrydol ei phenodi'n Ysgrifennydd Addysg wedi Etholiad y Cynulliad.

Ymhlith y blaenoriaethau mae 20,000 yn ychwanegol o dai fforddiadwy, lleihau maint dosbarthiadau a chyflwyno model newydd o brynu tai. 

Bydd Ms Williams yn chwarae "rhan lawn" yn y trafodaethau ynghylch dyfodol y llywodraeth, meddai'r Prif Weinidog.

Carwyn Jones a Kirsty Williams
BBC

Ymateb Coleman i Gogledd Iwerddon

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

"Oedd hi wastad yn mynd i fod yn gêm anodd...ond mae'n gêm dda i edrych 'mlaen ati a byddwn ni'n canolbwyntio ar ein hunain nawr," meddai Chris Coleman am eu gwrthwynebwyr nesa' yn Euro 2016.

"Dewch i ni gael 'chydig bach mwy o be' 'da ni wedi cael yn barod."

View more on twitter

Trafferthion teithio i griw o Sir y Fflint

Daily Post

Mae criw o Sir y Fflint wedi beirniadu cwmni hedfan easyJet wedi i'w taith adre' o wyliau ym Montenegro gael ei chanslo ar y funud ola', medd y Daily Post.

Yn ôl Aled Davies a'i ffrindiau, o Nannerch, mi fu'n rhaid iddyn nhw wario dros £1,500 ar dacsis, galwadau ffôn a gwestai o'r herwydd.

Mae easyJet yn dweud bod y penderfyniad i ganslo'r awyren y tu hwnt i'w rheolaeth ond eu bod yn ymddiheuro i'r grŵp ac yn bwriadu cysylltu â nhw i drafod y sefyllfa.

Cymru i wisgo coch

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Diolch am hynny!

View more on twitter

Aaron yn arwain y ffasiwn

The Guardian

Mae gwallt wedi'i gannu wedi bod yn eitha' amlwg yn Euro 2016 hyd yma - ond nid dyma'r tro cynta' i'r steil fod yn boblogaidd ym myd pêl-droed mae'n debyg.  Mae'r Guardian yn darogan y bydd Aaron Ramsey a'i debyg yn dechrau ffasiwn mewn gwallt gwyn.

Aaron Ramsey
Getty Images

Galw am ehangu addysg Gymraeg yn Wrecsam

BBC Cymru Fyw

Mae cangen Wrecsam o fudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg (RhAG) yn galw ar Gyngor Wrecsam i ystyried codi ysgol gynradd newydd yng ngogledd y sir, ac ail ysgol uwchradd Gymraeg yn y de

Yn ôl ymgyrchwyr, dyw'r awdurdod lleol ddim yn sylweddoli beth yw maint y galw am addysg Gymraeg yn y sir, ond mae'r cyngor yn dweud bod y ddarpariaeth wedi cynyddu'n sylweddol ers 2008.