a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mercher

 2. Brennan yn ymddiswyddo

  Mae AS Gorllewin Caerdydd Kevin Brennan newydd gyhoeddi ei fod o'n ymddiswyddo o fainc blaen Llafur.

  Ef oedd llefarydd y blaid ar ddiwydiant a masnach. 

  Kevin Brennan
 3. Toris 'di torri?

  Click on Wales

  Mae Nicolas Webb yn edrych ar effaith y bleidlais i adael yr Undeb  Ewropeaidd ar Geidwadwyr Cymru ar wefan Click on Wales heddiw.

 4. Corbyn am aros

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r arweinydd Llafur Jeremy Corbyn wedi dweud nad oes ganddo unrhyw fwriad i ymddiswyddo yn dilyn pleidlais o ddiffyg hyder ynddo gan aelodau seneddol Llafur.

  Fe wnaeth 172 o aelodau seneddol bleidleisio yn ei erbyn, gyda 40 yn ei gefnogi.

  Ond dywedodd Mr Corbyn "fe gefais fy'n ethol gan 60% o aelodau'r blaid Llafur, a dwi ddim am eu bradychu drwy ymddiswyddo." 

 5. Brexit: Arian yn uniongyrchol o Lundain?

  BBC Cymru Fyw

  Gall arian sydd â'r bwriad o gymryd lle nawdd o'r Undeb Ewropeaidd ddod yn uniongyrchol o San Steffan yn hytrach nag o Fae Caerdydd, yn ôl arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

  Fe gwestiynodd Andrew RT Davies - a ymgyrchodd dros adael yr UE - pam mai Llywodraeth Cymru ddylai ddelio â'r arian.

  Dywedodd Mr Davies hefyd nad oes angen Etholiad Cyffredinol.

  Mae Cymru'n derbyn £1.8bn o Nawdd Stwythurol Ewropeaidd yn rhaglen 2014-2020, tra bo ffermwyr yn derbyn £240m gan gynllun Polisi Amaethythol Cyffredin yn 2014 yn unig.

  ARTD
 6. Corbyn yn colli pleidlais

  BBC Cymru Fyw

  Mae aelodau seneddol Llafur wedi cefnogi cynnig o ddiffyg hyder yn yr arweinydd Jeremy Corbyn. Fe wnaeth 172 gefnogi'r cynnig, gyda 40 yn cefnogi Mr Corbyn.

  Jeremy Corbyn
 7. Brwydr arweinyddiaeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Blaid Geidwadol wedi penderfynu rhoi mwy o amser ar gyfer y frwydr i ddewis arweinydd newydd i olynu David Cameron. 

  Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 12:00 dydd Iau. 

  Fe fydd y cyhoeddiad ynglŷn â'r ymgeisydd buddugol yn cael ei wneud ar 9 Medi.

 8. Jalal i Wrecsam

  BBC Cymru Fyw

  Mae golwr rhyngwladol Irac, Shwan Jalal, wedi ymuno â Wrecsam o Macclesfield.

  Jalal
 9. Gunter yn amddiffyn dathliadau

  BBC Sport Wales

  Mae amddiffynnwr Cymru Chris Gunter wedi bod yn amddiffyn dathliadau tîm Cymru wrth i Wlad yr Iâ guro Lloegr. 

  Mae fideo o'r dathliadau wedi ei gyhoeddi ar wefannau cymdeithasol o'r chwaraewyr yn amlwg wrth eu bodd.

  Dywedodd Gunter fod y dathliadau yn ymwneud â'r ffaith mai Cymru yw'r wlad olaf o'r DU sy'n parhau yng nghystadleuaeth Euro 2016. 

  Chris Gunter
 10. Crabb i ymgeisio

  BBC Cymru Fyw

  Mae disgwyl cyhoeddiad cyn hir y bydd Stephen Crabb, AS  Preseli Penfro, yn ymgeisio am arweinyddiaeth y blaid Geidwadol.

  Fe wnaeth David Cameron gyhoeddi ei fod am roi'r gorau i'w swydd yn sgil canlyniad y refferendwm.

  Mr Crabb fyddai'r cyntaf i gyhoeddi ei fod yn ymgeisio am swydd y prif weinidog. 

  Stephen Crabb
 11. Pryfocio wedi canlyniad Lloegr

  Wales Online

  Mae gwefan WalesOnline wedi bod yn rhoi sylw i rai o'r sylwadau pryfoclyd sydd wedi ymddangos ar wefannau cymdeithasol wedi i Wlad yr Iâ guro Lloegr o 2-1 yn Euro 2016 neithiwr.

  Roedd digon o'r sylwadau hynny yn dod o gyfeiriad Cymru wedi'r gêm, gyda'r canlyniad yn gryn syndod i lawer oedd wedi gwylio.

 12. 'Busnes fel arfer' medd Cyllid Cymru

  Refferendwm UE

  Mae Cyllid Cymru wedi rhyddhau datganiad yn dilyn y bleidlais ar ddyfodol Prydain yn y DU wythnos ddiwethaf.

  Mae Cyllid Cymru yn buddsoddi'n fasnachol mewn busnesau bach a chanolig yng Nghymru neu sy'n fodlon adleoli i Gymru, ag yn dod o dan adain Llywodraeth Cymru.

  Dywedodd Giles Thorley, Prif Weithredwr Cyllid Cymru: "Yn dilyn pleidlais y refferendwm yr wythnos ddiwethaf yr wyf yn awyddus i sicrhau ein cwsmeriaid ei bod hi'n bendant yn 'busnes fel arfer' i Cyllid Cymru."

  Cyllid
 13. Brexit: Cymru'n rhwydo i'w gôl ei hun?

  Refferendwm UE

  Yn sgil penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae Sian Morgan Lloyd, Darlithydd Newyddiaduraeth gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn taro golwg ar y sefyllfa.

  Mae hi'n canolbwyntio ar y sylw a roddwyd i Gymru yn y wasg, cyn ac ar ôl y bleidlais, a beth sydd nesaf i Gymru wedi'r bleidlais.

  Brexit
 14. Cefnogaeth i Gymru o Lydaw

  Twitter

  Fe fydd Canolfan Lydewig Gwengamp yn Llydaw yn chwifio eu baneri mewn cefnogaeth i garfan Chris Coleman yn erbyn Gwlad Belg nos Wener:

  View more on twitter
 15. Diarddel gweithwraig gymdeithasol

  BBC Cymru Fyw

  Mae enw cyn reolwr cartref gofal yn Sir Ddinbych wedi ei gymryd oddi ar Cofrestr Gweithwyr Cymdeithasol yn dilyn gwrandawiad.

  Roedd Angela Hammons yn rheoli cartref oedd yn gofalu am oedolion â salwch meddwl. 

  Barnodd gwrandawiad fod tri honiad yn erbyn Ms Hammons wedi'u profi, gan ddod i'r casgliad bod ei haddasrwydd i ymarfer fel nyrs gofrestredig wedi ei gyfaddawdu gan ei hymddygiad.

 16. Lawrence yn ôl yn y brifddinas

  BBC Sport Wales

  Mae clwb pêl-droed Caerdydd wedi penodi Lennie Lawrence, oedd yn rheolwr Yr Adar Gleision rhwng 2002 i 2005, yn is-hyfforddwr i Paul Trollope.

  Lennie Lawrence
  Image caption: Lennie Lawrence
 17. Dod o hyd i esgidiau pêl-droed hanesyddol

  Cyngor Gwynedd

  Fel rhan o’r gwaith gwerth £1 miliwn i ddatblygu safle Llanelltyd sy’n rhan o gynllun ehangach o uwchraddio adeiladau ysgolion cyn sefydlu Ysgol Bro Idris yn ardal Dolgellau, mae hen bâr o esgidiau pêl-droed wedi eu darganfod yng nghroglofft yr ysgol yn ddiweddar.

  Meddai Jano Owen, Pennaeth Ysgol Bro Idris: “Wrth i bawb ymhyfrydu yn y ffaith fod tîm pêl-droed Cymru yn gwneud cystal yn Ewro 2016, roedd hi’n amserol iawn fod yr esgidiau pêl-droed yma sy’n dyddio nôl ddegawdau lawer wedi dod i’r fei wrth i’r gwaith datblygu ar safle Llanelltyd fwrw ymlaen.

  “Rydan ni i gyd, gan gynnwys disgyblion yr ysgol wedi bod yn meddwl beth ydi hanes yr esgidiau - efallai mai rhyw Gareth Bale ei ddydd oedd yn berchen arnyn nhw. Yn sicr, os oes unrhyw un yn lleol yn gwybod unrhyw beth am yr esgidiau, mi fyddai’r ysgol yn falch o glywed gennych.”

  Sgidiau
 18. UKIP i gadeirio Pwyllgor Newid Hinsawdd

  BBC Cymru Fyw

  Un o aelodau UKIP fydd yn cadeirio Pwyllgor Newid Hinsawdd y Cynulliad Cenedlaethol. 

  Daeth hyn ar ôl i'r pleidiau ym Mae Caerdydd ddod i gytundeb ynglŷn â chadeiryddion y gwahanol bwyllgorau.

  Fe fydd aelodau Llafur yn cadeirio chwech o bwyllgorau, gan gynnwys addysg, Plaid Cymru tri, gan gynnwys iechyd a'r Ceidwadwyr dau.   

  Senedd
 19. Marwolaeth ddamweiniol

  South Wales Argus

  Mae crwner Gwent wedi cofnodi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ar ddyn gafodd sioc drydanol mewn ysgol uwchradd, medd y South Wales Argus.

  Roedd James Paul, 26 oed o Abertyleri yn ceisio symud asbestos o do Ysgol Cwmcarn pan ddigwyddodd y ddamwain ar 19 Gorffennaf, 2013.