a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mawrth  

 2. Rheithgor wedi eu hanfon adref

  Mae'r rheithgor mewn cwest i farwolaeth dyn ar gwrs golff y Celtic Manor yng Nghasnewydd yn 2014 wedi cael eu hanfon adref am y noson.

  Byddant yn ailymgynnull yfory i ystyried eu rheithfarn yn achos Oliver Floyd, 20 oed, o Rosan ar Wy, a fu farw ar ôl i gerbyd lithro i lyn.

  Clywodd y cwest mai tad Oliver, Nicholas Rawlings, oedd yn gyrru'r cerbyd oedd yn cael ei ddefnyddio i chwistrellu chwynladdwr ar y cwrs golff.  

  Oliver Floyd
 3. Criced: Sussex v Morgannwg

  Criced, BBC Cymru

  Fe wnaeth cricedwyr Sussex sgorio 552-5 cyn rhoi'r gorau i'w batiad cyntaf ar drydydd diwrnod y gêm bencampwriaeth yn erbyn Morgannwg yn Hove.

  Fe wnaeth anaf i'r capten Jaques Rudoph orfodi’r hyfforddwr Robert Croft i faesu dros yr ymwelwyr.

  Mae'n golygu mantais o 211 dros Forgannwg, sy'n 6-0 yn eu hail fatiad.

 4. Atgofion melys?

  Sianel Pump

  Mae Sianel Pump newydd gyhoeddi'r canllaw fideo yma fel cymorth i chi os chi'n trefnu gwyliau teulu eleni.

  Mae'r canllawiau wedi'u cymryd o brofiadau personol...poenus!

  View more on youtube
 5. Cymru v Portiwgal yn Stadwim Principality

  BBC Cymru Fyw

  Stadiwm Principality fydd yn cynnal ardal gefnogwyr Euro 2016 yng Nghaerdydd ar gyfer y gêm yn erbyn Portiwgal nos Fercher.

  Bydd tocynnau ar gael am ddim o wefan Stadiwm Principality o 10:00 ddydd Mawrth ar gyfer yr 20,000 o seddi fydd ar gael yn y stadiwm.

  Bydd ardaloedd cefnogwyr hefyd yn Ynys Môn, Casnewydd, Pontypridd, Abertawe, Aberystwyth, siroedd Conwy, Dinbych a Wrecsam, gyda rhai eto i gyhoeddi'r manylion yn llawn.

  stadiwm caerdydd
 6. Fer ar ei ffordd i'r Liberty

  BBC Sport

  Mae'n edrych yn debyg y bydd Abertawe yn arwyddo Leroy Fer o Queens Park Rangers ar ôl i'r ddau glwb ddod i gytundeb am y ffi, gyda'r son ei fod oddeutu £4.75m. 

  Mae Fer wedi bod ar fenthyg gyda'r Elyrch gan chwarae naw gem iddynt y tymor diwethaf. 

  Y disgwyl yw y bydd Fer yn arwyddo yn ffurfiol yfory. 

  Fer
 7. Rhagolygon heno

  Tywydd, BBC Cymru

  "Roedd hi'n sychach prynhawn 'ma ymhellach i'r dwyrain tua ardaloedd Wrecsam a Threfynwy, "Meddai Rhian Haf, "a mi neith unrhyw law glirio dros nos, gan adael noson eithaf sych a mwyn, gyda tymheredd o tua 15C"

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 8. Agor campws prifysgol

  BBC Wales News

  Mae campws y Bae Prifysgol Abertawe wedi ei agor yn swyddogol gan y Tywysog Charles sydd wedi dechrau ar ei daith haf o Gymru, medd BBC Wales News.

  Fe roedd Duges Cernyw gydag ef wrth iddynt gael cyfle i weld y safle newydd ar Ffordd Fabian ac i gwrdd â rhai o'r myfyrwyr. 

  Tywysog Charles
  Image caption: Tywysog Charles
 9. Coleg Cymraeg yn gwobrwyo dau fyfyriwr

  Mae dau fyfyriwr wedi eu henwebu i dderbyn gwobrau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er cof am ddau ysgolhaig chwaraeodd ran mor flaenllaw yn natblygiadau’r Coleg sef y Dr John Davies a’r Dr Meredydd Evans.

  Catrin Howells o Bonterwyd a Dan Rowbotham o Dregaron fydd yn eu derbyn, a hynny mewn digwyddiadau arbennig fydd yn cael eu cynnal ar stondin y Coleg Cymraeg ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

  Catrin Howells o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd fydd y cyntaf i dderbyn Gwobr John Davies a hynny am y traethawd estynedig israddedig gorau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg ym maes Hanes Cymru. 

  Catrin Howells
  Image caption: Catrin Howells
  Dan Rowbotham
  Image caption: Dan Rowbotham
 10. Nôl i'r America

  BBC Cymru Fyw

  Mae model o gwch bach gafodd ei ddarganfod ar draeth yng Ngheredigion yn cael ei dychwelyd i'r athrawon yn yr Unol Daleithiau wnaeth ei hanfon ar ei thaith ar draws yr Iwerydd dros flwyddyn yn ôl.

  Cafodd y Carolina Dreamer ei lansio fel rhan o brosiect gwyddoniaeth gan ddisgyblion Ysgol St Andrews, Charleston, De Carolina.

  Mae wedi cael ei drwsio gan blant Ysgol Gynradd Craig yr Wylfa yn Y Borth ger Aberystwyth, ac wedi ei roi ar fwrdd fferi ym mhorthladd Abergwaun er mwyn dechrau ar y siwrne yn ôl i'r America.

  Helen Hincks and her family who found the boat
  Image caption: Cafodd y cwch ei ddarganfod gan Helen Hincks a'i theulu
 11. Marwolaeth ddim yn amheus

  Heddlu Gogledd Cymru

  Dywed Heddlu'r Gogledd nad ydynt bellach yn trin marwolaeth dyn 60 oed ym Mangor fel un amheus. 

  Cafodd archwiliad post mortem ei gynnal ar Peter Jones heddiw.

  Cafwyd hyd i'w gorff mewn lôn fach oddi ar y Stryd Fawr yn oriau man fore Sadwrn.

 12. Wwps!

  BBC Cymru Fyw

  Gobeithio fydd y gwaith cyfieithu wedi gwella yn ardal cefnogwyr Caerdydd erbyn nos Fercher.

  arwydd
 13. £1 miliwn os fydd Cymru'n ennill

  North Wales News

  Mae cwmni betio sydd â siopau yn Llandudno, Rhyl a Bangor yn wynebu gorfod talu mas £1 miliwn os fydd Cymru'n ennill Euro 2016, yn ôl News North Wales.

 14. Celf merch ysgol wedi mynd yn feiral

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r darlun yma o Gareth Bale a'i ferch gafodd ei wneud gan ferch ysgol o Ynys Môn wedi ei weld miloedd o weithiau ar ôl cael ei rannu ar y we.

  Dywedodd Gwen Johnson o bentref Llanfechell: "Rydw i wedi bod yn gwylio Cymru'n gwneud yn dda, ac wedi gweld fideos o Bale a'i ferch yn chwarae a rhedeg o gwmpas ar y cae, ac roedd hynny mor ciwt."

  Llun Bale
 15. Gwrthwynebu cynllun Cyfnewidfa Lo

  BBC Wales News

  Mae grŵp cadwraeth yn "gwrthwynebu'n gryf" i gynlluniau i droi'r hen Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd yn westy.

  Mae'r Gymdeithas Fictoraidd yn dweud bod "diffyg gwybodaeth fanwl" am y cynllun, ond mae'r datblygwr, Signature Living yn gwrthod hynny.

  Cyfnewidfa Lo
 16. Pensiynwr yn euog o droseddau rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae pensiynwr 73 oed o Rhuddlan yn Sir Ddinbych wedi ei garcharu am wyth mis ar ôl pledio'n euog i lawrlwytho miloedd o luniau anweddus o blant yn cael eu cam-drin yn rhywiol.

  Fe fydd Raymond Parry yn gorfod cofrestru fel troseddwr rhyw am 10 mlynedd. 

 17. Canolfan siopa i gau yn gynnar

  BBC Cymru Fyw

  Mae canolfan siopa fwyaf Cymru yng Nghaerdydd wedi dweud y byddant yn caniatáu i siopau gau yn gynnar ddydd Mercher, er mwyn i staff wylio'r gêm rhwng Cymru a Portiwgal yn Euro 2016.

  Mae canolfan Dewi Sant yn cyflogi dros 4,000 o bobl bydd drysau yn cau am 19:00, y tro cyntaf i hynny ddigwydd ers i'r ganolfan agor yn 2009.

  Canolfan Siopa Dewi Sant
 18. Enillydd cadair yr Ŵyl Fawr

  Cynhaliwyd Gŵyl Fawr Aberteifi dros y penwythnos a dyma enillydd y gaidair sef Martin Huws o Ffynnon Taf, Caerdydd.

  View more on twitter