a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae'n amser ni ar ben ar y Llif Byw am ddiwrnod arall. Fe gewch chi'r newyddion diweddara' ar ein hafan, ac fe fyddwn ni yn ôl yn y bore gyda'r diweddara, gan gynnwys yr holl gyffro cyn gêm Cymru yn erbyn Portiwgal. Tan hynny, hwyl i chi.

 2. Charles yn dymuno pob lwc i Gymru

  BBC Cymru Fyw

  Ar ei daith flynyddol drwy Gymru, mae'r Tywysog Charles wedi dymuno pob lwc i dîm pêl-droed Cymru.

  Dywedodd ei fod yn credu fod gan y tîm gyfle da iawn i guro Portiwgal.

  Y Tywysog Charles
 3. Colofn Owain Tudur Jones

  South Wales Evening Post

  Ar wefan y South Wales Evening Post mae Owain Tudur Jones wedi bod yn trafod y gêm yn erbyn Gwlad Belg nos Wener, ac yn ceisio rhagweld yr hyn fydd yn digwydd yn erbyn Portiwgal yn Lyon nos yfory. 

  Mae Owain yn rhagdybio mai Jonny Williams fydd yn chwarae yng nghanol cae gan fod Aaron Ramsey wedi ei wahardd, ac bydd James Collins neu Jazz Richards yn dod fewn lle Ben Davies yn yr amddiffyn.

  OTJ
 4. Noson braf o'n blaenau

  Tywydd, BBC Cymru

  Cipolwg ar y tywydd, ac mae disgwyl noson braf gyda digon o heulwen a gwyntoedd ysgafn, ond oherwydd yr awyr glir, fe allai deimlo chydig yn oerach dros nos, gyda'r tymheredd yn gostwng i 7 selsiws ar ei isaf. 

  Yfory'n dechrau'n braf yn y dwyrain, ond mae disgwyl iddi gymylu erbyn amser cinio gyda ambell gawod yn bosib yn y gogledd yn ddiweddarach - y tymheredd yn codi i 19 selsiws. 

 5. 36,500 o ymwelwyr yn Tafwyl 2016

  Mae trefnwyr gŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd yn dweud iddyn nhw gael penwythnos llwyddiannus eto eleni gyda mwy nag erioed yn ymweld. 

  Fe aeth 36,500 drwy gatiau'r Castell rhwng y dydd Sadwrn a'r dydd Sul. 

  Yn yr agoriad swyddogol, cyhoeddodd Menter Caerdydd y byddai'r ŵyl yn parhau flwyddyn nesa mewn lleoliad gwahanol dros dro, oherwydd cystadleuaeth Cynghrair y Pencampwyr, cyn dychwelyd i erddi'r castell yn 2018.

  Tafwyl
 6. 'Ydy'r tîm yn nerfus?'

  BBC Cymru Fyw

  Holi Osian Roberts, is-reolwr tîm pêl-droed Cymru, yn y gynhadledd i'r wasg ddydd Mawrth.

  Video content

  Video caption: 'Ydi'r tîm yn nerfus?' - Holi Osian Roberts yn y gynhadledd i'r wasg ddydd Mawrth
 7. Tasglu i'r cymoedd

  Llywodraeth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn sefydlu tasglu i fynd i'r afael â "heriau economaidd" cymoedd y de.

  Dywedodd Alun Davies AC, fydd yn cadeirio'r pwyllgor, y bydd y corff yn un "gweithgar a heini a ddim yn gwango biwrocrataidd." 

  Mae'r gwrthbleidiau wedi pwysleisio pwysigrwydd annibyniaeth y pwyllgor o Lywodraeth Cymru. 

  cymoedd
 8. Ble fyddwch chi'n gwylio'r gêm?

  Mae'r Daily Post yn dweud fod ganddyn nhw'n canllaw hanfodol ar gyfer gwylio'r gêm nos 'fory.

  View more on twitter
 9. Sylwadau tafod yn y foch

  BBC Cymru Fyw

  Mae llefarydd newydd y Blaid Lafur ar Gymru wedi gwneud sylwadau tafod yn y foch ynglŷn â'i rôl newydd. 

  Dywedodd Paul Flynn AS ei fod yn gwneud swydd "cytundeb dim oriau allai orffen unrhyw foment." 

  Cafodd ei benodi wedi i nifer o gabinet cysgodol Llafur ymddiswyddo mewn protest ynglŷn â'r arweinydd, Jeremy Corbyn.

 10. 'Stori Cymru yn ffantastig'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Alex Ferguson wedi dweud mai llwyddiant Cymru a Gwlad yr Iâ yw straeon mawr Euro 2016.

  Dywedodd cyn hyfforddwr Manchester United: "Mae stori Cymru yn ffantastig. Fyddai neb wedi gallu dychmygu, allai'r cyfarwyddwr ffilm gorau yn y byd ddim bod wedi llunio'r hyn sydd wedi digwydd."

  Dywedodd hefyd y gallai Cymru drechu Portiwgal ond bod Nani a Ronaldo yn fygythiad i'r tîm gan nad ydyn nhw wedi gwireddu eu potensial eto.

  Alex Ferguson
 11. Ymweliad Brenhinol â Chricieth

  BBC Cymru Fyw

  Mae Tywysog Cymru a Duges Cernyw wedi bod ar ymweliad â gorsaf bad achub yr RNLI yng Nghricieth.

  Roedd yn rhan o'u taith flynyddol drwy Gymru. 

  Dywedodd Peter Williams, un o reolwyr yr orsaf: "Mae'r ymweliad brenhinol heddiw yn ddiwrnod arbennig i nifer o wirfoddolwyr yr orsaf, gan fod y Dduges wedi cydnabod gwaith yr elusen yng Nghricieth." 

  Ymweliad Brenhinol
 12. Addysg Cymru 'dal yna' i'r UE

  BBC Cymru Fyw

  Ar ôl i Carwyn Jones ddweud bod croeso i ddinasyddion yr UE yng Nghymru, mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams hefyd wedi dweud bod croeso ym mhrifysgolion Cymru.

  Dywedodd Ms Williams bod y refferendwm wedi "creu ansicrwydd a phryder" ond pwysleisiodd bod "ein llefydd dysgu dal yna i chi".

 13. Gwrthdrawiad: Teyrnged teulu

  Heddlu De Cymru

  Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dynes 25 oed fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A4067 rhwng Glais a Phontardawe nos Lun.

  Roedd Kelly Kennedy yn dod o Glydach, Abertawe.

  Mae ei theulu wedi dweud ei bod yn ffrind gorau iddyn nhw ac yn "graig i'w brawd".

  "Roedd hi eisiau mynd i deithio a dydyn ni ddim yn gwybod beth fyddwn ni yn gwneud hebddi."

  Kelly Kennedy
 14. 'Croeso i ddinasyddion yr UE yng Nghymru'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud na ddylai dinasyddion yr UE fod yn "wystlon" mewn unrhyw drafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd. 

  Dywedodd wrth y Senedd bod croeso iddyn nhw yng Nghymru a'i fod wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cartref, Theresa May ynglŷn â'r mater. 

  Mae hi wedi awgrymu y gallai statws dinasyddion o'r UE sydd yn byw ym Mhrydain fod yn rhan o drafodaethau ynglŷn â gadael.