a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Gwener. 

 2. Heddlu yn ymchwilio wedi ymosodiad

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio ar ôl i dri dyn geisio ymosod a dwyn oddi wrth ddyn arall yn Aberystwyth nos Fercher.

  Roedd y dyn 53 oed yn ceisio cymryd arian o dwll yn y wal yn Cambrian Place pan ddigwyddodd yr ymosodiad tua 23:30.

  Tua'r un adeg fe wnaeth y tri dyn ymosod ar ddyn 29 oed, hefyd yn Cambrian Place.

 3. Y coed sy'n cofio

  BBC Cymru Fyw

  Mae'n bosib nad oes neb yn adnabod coedwig Mametz, lle lladdwyd 4,000 o filwyr Cymru yn y Rhyfel Mawr, gystal â'r ffotograffydd Aled Rhys Hughes.

  Mae o wedi ymweld â'r safle sawl gwaith mewn ymgais i gofnodi awyrgylch a theimlad y goedwig gyda'i gamera. 

  Mae'n trafod yr awyrgylch yn Mametz. ar wefan Cymru Fyw.  

  Y goedwig
 4. Gwenwch!

  BBC Cymru Fyw

  Efallai gall cartŵn Huw Aaron roi rheswm ichi wenu ar ôl neithiwr.

 5. Galw am ganolfan hyfforddi yn y gogledd

  BBC Cymru Fyw

  Yn ôl cyn ymosodwr Cymru, Dean Saunders, mae angen gwario'r arian y mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi ei ennill yn Euro 2016 ar adeiladu canolfan hyfforddi o safon yn y gogledd.

  Bydd y Gymdeithas yn derbyn dros £14m gan UEFA am gyrraedd rownd gynderfynol y gystadleuaeth. 

  Dean Saunders
 6. Noson gymylog

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd heno’n noson gymylog gyda pheth glaw yn y de ond dylai fod yn gliriach yn y gogledd. 

  Erbyn yr oriau mân, bydd y glaw’n lledu tua’r gogledd gan adael bore llwyd a llaith i bawb. 

  Bydd hi’n noson glos. 

  Y tymheredd ar ei isaf yn 14°C.

  Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

 7. Darllediadau byw o ddathliadau Cymru

  Dywed BBC Cymru y bydd yna ddarllediadau byw ddydd Gwener o'r dathliadau i groesawu tîm pêl droed Cymru yn ôl o Euro 2016. 

  Dywedodd llefarydd: "Bydd darllediadau helaeth o'r tîm yn cyrraedd yn ôl i Gymru, yn ogystal â digwyddiad Croeso'r Cefnogwyr, ar gael ar deledu, radio ac ar-lein yn Gymraeg ac yn Saesneg."

  Bydd yr holl gyffro ar gael ar BBC One Wales a bydd ffrwd fyw ar wefan BBC Cymru Fyw a gwefan BBC Wales News.

  Bydd darllediadau radio o'r holl ddigwyddiadau ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales, a darlledu byw hefyd yn Gymraeg ar S4C.

  Cymru
 8. Chwe gêm, chwe llun

  Newsround

  Mae BBC Newsround yn dweud stori Cymru yn Euro 2016 mewn chwe llun. 

  Gareth Bale a Chris Gunter yn dathlu 2-1 dros Slofacia
  Image caption: Mae'r gêm gyntaf yma'n teimlo mor bell yn ôl rŵan - 2-1 yn erbyn Slofacia
 9. Is-ganghellor newydd i brifysgol

  BBC Cymru Fyw

  Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi penodi Is-Ganghellor newydd.

  Fe fydd yr Athro Cara Carmichael Aitchison, Is-Ganghellor presennol Prifysgol St Mark & St John, Plymouth, yn olynu'r athro Antony Chapman.

  Bydd yn dechrau ei swydd newydd ar 1 Hydref.

 10. May i wynebu Leadsom

  BBC Cymru Fyw

  Yr Ysgrifennydd Cartef Theresa May neu Andrea Leadsom, y Gweinidog Ynni, fydd prif weinidog nesaf Prydain. 

  Daw hyn ar ôl i aelodau seneddol Ceidwadol bleidleisio ddydd Iau i ddewis y ddau ymgeisydd fydd â'r hawl i gystadlu yn y bleidlais fydd yn cael ei chynnal ymhlith holl aelodau'r blaid i ddewis arweinydd newydd erbyn 9 Medi.    

  Daeth Michael Gove, yr Ysgrifennydd Cyfiawnder, yn drydydd.

  Canlyniad y bleidlais oedd Theresa May (199), Andrea Leadsom (84) a Michael Gove (46).

  Gove, May a Leadsom
 11. Eisteddfod sy'n fôr o liw

  BBC Cymru Fyw

  Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen wedi ei chynnal wythnos yma. 

  Ac mae'r ŵyl wedi bod yn fôr o liw fel gwelwch chi o luniau Dewi Glyn Jones.

  Llangollen
 12. Arian i brosiectau cymunedol

  BBC Cymru Fyw

  Bydd 148 o brosiectau cymunedol ledled Cymru'n derbyn cyfran o £608,427 gan y Gronfa Loteri Fawr.

  Yn eu plith mae Aberconwy Mind yng Nghonwy a fydd yn defnyddio £4,828 i gynnal cyfres o gyrsiau a gweithdai i helpu pobl ifanc sy'n profi anawsterau gyda phryder.

 13. Cytundeb newydd i Barrow yn Abertawe

  BBC Sport

  Mae'r asgellwr o Gambia, Modou Barrow, wedi arwyddo cytundeb tair blynedd newydd gydag Abertawe meddai BBC Sport. 

  Roedd gan y chwaraewr 23 oed ddwy flynedd ar ôl ar ei hen gytundeb ond mae bellach wedi cytuno i aros gyda'r clwb tan Mehefin 2019.

  Modou Barrow
  Image caption: Daeth Modou Barrow (chwith) i Abertawe o glwb Ostersunds yn Sweden yn 2014
 14. Carchar am ymosod gyda chyllell

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Ruthun wedi ei garcharu am bum mlynedd ar ôl ymosod ar ddyn arall a'i fygwth yn ei wddw gyda chyllell. 

  Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod Lance Thomas 21 wedi bod yn yfed cyn iddo ymosod ar ei ffrind Chad Clemson a ddioddefodd anafiadau i'w wyneb, gwddw a'i gefn. 

 15. Mametz: cofio'r Cymry

  Llun o'r gwasanaeth coffa i gofio'r cannoedd o filwyr o Gymru a gafodd eu lladd yn ystod y Rhyfel Mawr.

  View more on twitter
 16. Geiriau Jo Cox mewn neges heddwch

  Daily Post

  Dywed y Daily Post fod geiriau'r Aelod Seneddol Jo Cox a lofruddiwyd y mis diwethaf wedi ei ddyfynnu mewn neges heddwch gan bobl ifanc o Rosllannerchrugog yn Eisteddfod Llangollen.

  Wrth gyflwyno eu neges heddwch o'r llwyfan ddydd Mercher, atgoffodd Berwyn Jones o Theatr yr Ifanc Rhos y gynulleidfa o eiriau Ms Cox: "Mae gennym lawer mwy yn gyffredin rhyngom na'r pethau sy'n ein gwahanu".

  Yr Aelod Seneddol Jo Cox
 17. Mae pawb yn Gymry nawr!

  BBC Cymru Fyw

  Mae hi wedi bod yn dair wythnos ryfeddol yn hanes pêl-droed Cymru. 

  Ian Edwards, cyn-ohebydd Chwaraeon ITN a chyn-gyfarwyddwr marchnata Teledu Wimbledon, sy'n dyfalu beth fydd goblygiadau'r llwyddiant i ddyfodol pêl droed yng Nghymru.

  Clawr papur newydd
 18. Cogydd Michelin mewn gwesty ger y Bala

  Daily Post

  Mae gwesty crand yn Llandderfel ger y Bala ar fin ailagor ar ei newydd wedd meddai'r Daily Post.

  Mae'r cogydd Michael Caines, sydd â dwy seren Michelin, yn gysylltiedig â'r busnes newydd yn Palé Hall Hotel. 

  Michael Caines
 19. Elis yn emosiynol

  Euro 2016

  Mae Elis James eisiau dechrau o'r dechrau eto ar ôl Euro 2016.

 20. Ad-drefnu addysg: Edrych o'r newydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynghorwyr Sir Benfro wedi pleidleisio o blaid gwelliant i'r cynnig ynglŷn ag ad-drefnu addysg uwchradd yn y sir.

  Mae hyn yn golygu y byddan nhw yn edrych ar y sefyllfa o'r newydd. 

  Ond mae'r cyngor wedi penderfynu yn barod na fydd yna chweched dosbarth yn Ysgol Abergwaun ac Ysgol Tyddewi yn y dyfodol.