a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am heddiw. Fe fydd yn dychwelyd am 08:00 ddydd Mawrth, ond yn y cyfamser bydd y newyddion diweddaraf o Gymru ar gael ar wefan Cymru Fyw.

  Diolch am ddilyn y llif byw.

 2. Dechrau galaru

  Wales Online

  Mae gwraig dyn wnaeth farw wrth iddo groesi'r ffordd yn Nhonysguboriau wedi dweud y gallith hi nawr ddechrau'r broses o alaru.

  Cafodd Stuart Bates a'i fab saith oed, Fraser Bates, eu lladd ar ôl bod mewn parti Nadolig ar 6 Rhagfyr. 

  Mae gyrrwr y car, Joshua Staples, wedi ei garcharu am 16 mis. 

  Dywedodd Anna-Louise nad yw hi eisiau bod yn llawn casineb am yr hyn ddigwyddodd.

 3. Portread o Richard Burton i'w ddadorchuddio

  Prifysgol Abertawe

  Mae mosäig o'r actor Richard Burton wedi ei greu trwy ddefnyddio llechi 500 miliwn mlwydd oed. 

  Daw'r llechi o Gonwy a'r artist Ed Chapman wnaeth y portread ym mis Tachwedd 2015 i nodi pen-blwydd yr actor yn 90 oed. 

  Mae merch Richard Burton, Kate Burton, yn dadorchuddio'r gwaith celf yn ddiweddarach a bydd yn cael ei ddangos yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe. 

  Richard Burton
 4. Cefnogwr yn gorfod newid enw

  Wales Online

  Mae cefnogwr Abertawe wedi newid ei enw ar ôl iddo addo ar twitter y byddai yn gwneud pe byddai'r chwaraewr pêl droed Eder yn sgorio yn rownd derfynol pencampwriaeth Ewro 2016.

  Fe ddywedodd Lewys Prendergast y byddai yn newid ei enw i Robert Earnshaw, cyn ymosodwr Caerdydd a Chymru pe byddai Eder yn sgorio. 

  Ac mae Lewys, 21 oed o Aberdar wedi cadw at ei air! 

 5. Gwrthdrawiad ger Y Fenni

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r frigâd dân yn delio gyda gwrthdrawiad difrifol ar ffordd ger Y Fenni.

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad tua 16:40 ger cyffordd yr A465 a A4042 yn Llan-ffwys. 

  Bu dau gar yn rhan o'r gwrthdrawiad ac mae'r A4042 wedi cau i'r ddau gyfeiriad.

 6. Dau Gymro yn nhîm y twrnament

  Wales Online

  Mae dau aelod o dîm pêl-droed Cymru wedi eu henwi yn nhîm swyddogol twrnament Ewro 2016. 

  Mae gwefan Wales Online yn adrodd bod Joe Allen ac Aaron Ramsey wedi eu henwi, ymhlith sêr eraill fel Ronaldo, Pepe a Toni Kroos. 

 7. Cawodydd i ddod dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd ambell gawod yn parhau dros nos, a gallan nhw fod yn drwm mewn rhannau o’r gogledd a’r de ddwyrain yn ystod yr oriau mân. 

  Fydd hi ddim mor glos o'i chymharu â’r nosweithiau diwetha', ond dal yn gynnes, gyda'r tymheredd ddim is na 11C.

  Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.  

 8. Carcharu 10 o bobl

  BBC Cymru Fyw

  Mae gang o 10 o bobl wedi eu dedfrydu i 33 o flynyddoedd o garchar am gynllwynio i gyflenwi cyffuriau

  Cafodd gwerth bron i £500,000 o gocên ei ddarganfod yn Nhonyrefail yn y Rhondda mewn dau gyrch gwahanol ym mis Medi a Hydref 2015.

  Bydd un person arall yn cael ei ddedfrydu ar ddyddiad hwyrach.  

 9. Cytundeb newydd i Danny Ward

  Mae gôl-geidwad Cymru Danny Ward wedi arwyddo cytundeb newydd gyda Lerpwl, meddai BBC Wales Sport.

  View more on twitter
 10. Ymuno â’r Orsedd?

  Golwg 360

  Mae Gorsedd y Beirdd wedi awgrymu y gall fod gwahoddiad yn y post cyn hir i rai o bêl droedwyr Cymru yn eu gwahodd i ymuno â’r Orsedd, meddai Golwg360.

  Daw’r datganiad gan Gofiadur Orsedd yr Eisteddfod Genedlaethol, Penri Roberts, yn dilyn llwyddiant y tîm cenedlaethol ym mhencampwriaeth Ewro 2016..

  Er bod aelodau’r Orsedd wedi’u cyhoeddi’n barod ar gyfer y Brifwyl yn y Fenni eleni, mae Mr Roberts wedi awgrymu y bydd rhai o dîm Chris Coleman yn gallu dod yn aelodau erbyn 2017, pan fydd yr ŵyl ar Ynys Môn.

 11. Cymru'n 'agosach at ei gilydd'

  BBC Cymru Fyw

  Mae naw allan o bob 10 o bobl yng Nghymru yn credu bod perfformiad y tîm pêl-droed cenedlaethol wedi dod â'r wlad yn agosach at ei gilydd, yn ôl arolwg.

  Daw'r ymchwil gan Chwaraeon Cymru sy'n dweud eu bod yn gobeithio manteisio ar y llwyddiant.

  Maen nhw eisiau helpu i "ddatblygu cenedl o unigolion egnïol ac iach" wrth i chwarter (25%) pobl Cymru gyfaddef eu bod nhw eisiau gwneud mwy o ymarfer corff wedi'r perfformiadau gan dîm Chris Coleman.     

 12. Galw am ddathlu llwyddiant Cymru yn y gogledd

  BBC Cymru Fyw

  Mae nifer o gefnogwyr pêl-droed yn galw am ddigwyddiad i ddathlu llwyddiant tîm Cymru yng ngogledd Cymru, yn dilyn y dathliadau yng Nghaerdydd ddydd Gwener.   

  Ond mae'r Gymdeithas Bêl-droed wedi dweud nad oes trefniadau am ddathliad yno ar hyn o bryd gan bod y chwaraewyr ar eu gwyliau ac yna'n dychwelyd i'w clybiau i hyfforddi cyn y tymor pêl-droed newydd. 

  Cymru
 13. Cytundeb newydd i Kingsley

  BBC Sport Wales

  Mae amddiffynnwr Abertawe Stephen Kingsley wedi arwyddo cytundeb newydd gyda'r clwb sy'n ei gadw yn Stadiwm Liberty tan 2020.

  Fe chwaraeodd ei gêm gyntaf dros yr Elyrch yn eu buddugoliaeth o 2-1 yn erbyn Arsenal y tymor diwethaf.

  Wedi creu argraff ar y rheolwr Francesco Guidolin fe gafodd ei gap cyntaf dros Yr Alban mewn gêm gyfeillgar fis Mehefin yn erbyn Ffrainc.

  kingsley
 14. May yn gallu 'uno'r blaid'

  Ceidwadwyr Cymreig

  Mae Arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru wedi dweud ei fod yn "edrych ymlaen at weithio yn agos gyda Theresa May". 

  Yn ôl Andrew RT Davies mae ganddi brofiad ar y lefel uchaf ac y bydd yn gallu "uno'r blaid".  

  Fe ddywedodd hefyd bod angen talu teyrnged i David Cameron a'i fod yn parchu penderfyniad Andrea Leadsom i dynnu allan o'r ras gan roi'r wlad yn gyntaf. 

 15. Gwrthwynebiad i ‘dderbyniad brenhinol’

  Golwg 360

  Mae gwefan Golwg 360 yn adrodd sut bod rhai cefnogwyr tîm pêl-droed Cymru wedi ymateb i'r newyddion y gallai’r garfan gael gwahoddiad i dderbyniad i’w llongyfarch gan y teulu brenhinol.

  Yn ôl Golwg 360 mae deiseb ar-lein wedi’i lansio yn galw ar Gymdeithas Bêl-droed Cymru i wrthod unrhyw wahoddiad am dderbyniad Brenhinol.

 16. Ymchwilio i farwolaeth dyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i lofruddiaeth dyn 47 oed wedi ymosodiad difrifol yng Nghaerfyrddin.

  Bu farw Timothy John yn yr ysbyty ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf yn dilyn y digwyddiad ar 27 Mehefin. 

  Mae dyn 21 oed o Gaerfyrddin wedi ei gyhuddo o geisio llofruddio ac yn y ddalfa ar hyn o bryd.

 17. Prynhawn cymylog a gwyntog

  Tywydd, BBC Cymru

  Mi fydd hi’n brynhawn cymylog i’r rhan fwyaf efo cawodydd gwasgaredig. Mi fydd ‘na rai cyfnodau brafiach wrth i’r cymylau glirio rhywfaint. Bydd awel gref yn dal i chwythu o’r gorllewin yn enwedig ar hyd yr arfordir, a’r tymheredd heddiw yn 15C - 19C.

  Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

 18. Osian Roberts yn derbyn anrhydedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae is-hyfforddwr Cymru, Osian Roberts, ymysg y nifer o bobl fydd yn derbyn cymrodyr er anrhydedd gan brifysgolion yng Nghymru.

  Bydd Mr Roberts, yn derbyn yr anrhydedd gan Brifysgol De Cymru ynghŷd â Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales.

  Enwau eraill yw'r dyfarnwr rygbi Nigel Owens, y Capten Hannah Winterbourne - y milwr trawsrywiol sydd â'r swydd uchaf gyda'r Fyddin - a'r nofelydd Dr Sarah Waters. 

  BBC Sport