a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 ddydd Mercher.

 2. Sych i rannau helaeth o’r wlad

  Tywydd, BBC Cymru

  Mi fydd hi’n sych i rannau helaeth o’r wlad cyn iddi nosi, efo rhywfaint o awyr las ac ysbeidiau heulog mewn rhannau o’r gorllewin. 

  Ambell gawod ynysig yn bosib mewn rhannau o’r canolbarth yn bennaf, ond mi fyddan nhw yn clirio tua’r de-ddwyrain heno, ac mi fydd hi’n noson sych ar y cyfan. 

  Efo cyfnodau clir mi fydd y tymheredd yn syrthio i 5C mewn ardaloedd gwledig mewndirol, rhyw 10 neu 11C i weddill y wlad.

 3. Problemau traffig ar yr M4

  Teithio BBC Cymru

  Ar yr M4 tua’r gorllewin, mae ‘na un lon wedi ei chau a’r traffig yn symud yn araf iawn ger cyffordd 28, Parc Tredegar, wedi i gar fod ar dan - mae’r tagfeydd yn cyrraedd cyffordd 24, y Coldra.

   Ar yr M4 tua’r dwyrain yn yr un ardal mae ‘na ddwy lon ynghau a thipyn o dageydd yno hefyd wedi i’r ffordd fod ynghau am gyfnod.

 4. Cronfa gyffuriau newydd gwerth £80m i Gymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd y llywodraeth yn sefydlu cronfa newydd gwerth £80m fydd o gymorth i gleifion yng Nghymru sydd yn dioddef o salwch sydd yn bygwth neu gyfyngu ar hyd eu bywydau i dderbyn cyffuriau newydd yn gyflymach.  

  cyffuriau
 5. Cyfraniad y Girl Guides

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae cyfraniad y Girl Guides yn cael ei nodi mewn arddangosfa arbennig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. 

  Fe ddechreuodd Girlguiding Cymru yng Nghaerfyrddin yn 1910 ac mae Cymru Fyw wedi bod yn siarad â dwy sydd wedi ymwneud â'r mudiad ers yn ifanc iawn.

  Tapestri
  Image caption: Tapestri gan y Trefoil Guild of Wales sy'n adlewyrch hanes Girl guides yng Nghymru
 6. 'Dirmyg' i'r Gymraeg yng Ngharchar Wrecsam

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Aelod Seneddol Lis Saville Roberts wedi beirniadu'r Weinyddiaeth Gyfiawnder am beidio recriwtio staff dwyieithog ar gyfer y carchar newydd yn Wrecsam.

  Yn ôl Ms Saville Roberts, llefarydd Plaid Cymru ar y Swyddfa Gartref, mae hysbyseb swyddi diweddar ar gyfer carchar HMP Berwyn wedi "peidio â chysidro'r Gymraeg fel bod yn angenrheidiol."

  carchar
 7. Rhwygiadau Llafur am effeithio Cymru?

  Wales Online

  Mae un o newyddiadurwyr y Western Mail wedi ysgrifennu darn barn sydd yn awgrymu y gallai ffawd y blaid Lafur yng Nghymru ddibynnu ar ganlyniad y ras arweinyddiaeth

  Dywed Martin Shipton os byddai'r blaid yn gwahanu i ddwy blaid y byddai hyn yn newyddion drwg i Lafur yng Nghymru. 

 8. Owain Fôn Williams yn dychwelyd i'w hen ysgol

  Facebook

  Mae gôlgeidwad Cymru, Owain Fôn Williams wedi dychwelyd i'w hen ysgol yn Nyffryn Nantlle heddiw.

  Roedd disgyblion Ysgol Bro Lleu wrth eu boddau gweld eu harwr lleol wedi iddo ddychwelyd o Ffrainc.

  owain fon
 9. Posibilrwydd y bydd llai o ysgolion yng Ngwynedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cyngor Gwynedd wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad gyda ysgolion a llywodraethwyr ynglyn a chynlluniau allai olygu lleihau nifer yr ysgolion cynradd ac uwchradd yn y sir. 

  Er y byddai safleuoedd yr 14 o ysgolion uwchradd yn parhau, byddai rhai yn uno gyda un pennaeth.

  Bydd y mater yn cael ei drafod eto ym mis Tachwedd wedi i'r ymynghoriad gael ei gynnal. 

 10. Abertawe yn arwyddo Reid

  BBC Sport Wales

  Yn ôl gwefan chwaraeon y BBC mae Abertawe wedi arwyddo yr amddiffynwr Tyler Reid o Manchester United.

  Mae'r chwaraewr 18 oed wedi arwyddo cytundeb tair blynedd, a bydd yn ymuno â'r garfan datblygu yn Stadiwm Liberty. 

  tyler
 11. "Pawb yn Brexiteers bellach"

  BBC Cymru Fyw

  Mae angen i Brydain fwrw ymlaen â'r dasg o adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns. 

  Dywedodd yr AS fod "pawb yn Brexiteers bellach gan mai dyna oedd dymuniad y cyhoedd", a'i fod yn disgwyl i'r Prif Weinidog newydd, Theresa May "ymateb o ganlyniad i hynny". 

  Mae hefyd wedi rhybuddio na fydd yn gofyn i San Steffan ddarparu'r arian, fyddai bellach ddim yn dod o gyfeiriad Ewrop, er mwyn helpu i ddatrys problemau economaidd Cymru.

  Alun C
 12. Ieithoedd modern: galw am newidiadau

  BBC Wales News

  Mae Estyn wedi galw am newidiadau i'r ffordd mae ieithoedd modern yn cael eu dysgu er mwyn ceisio cynyddu nifer y disgyblion sydd yn dewis astudio'r pynciau. 

  Gofynnodd Llywodraeth Cymru i Estyn edrych ar y sefyllfa ar ôl i adroddiad llynedd ddangos fod yna gwymp yn y niferoedd. 

  Dywed yr adroddiad bod mwy o flaenoriaeth yn cael ei rhoi i ymarferion ysgrifennu a gramadeg yn hytrach na siarad a gwrando. 

  Mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei bod yn gweithio gyda sefydliadau a phrifysgolion er mwyn trio annog mwy o bobl i astudio iaith arall.  

  Iaith
 13. Heddlu Gwent yn chwilio am leidr arfog

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu Gwent wedi apelio am ragor o wybodaeth yn dilyn lladrad arfog yng Nghasnewydd pan gafodd arian ei ddwyn o siop fetio.

  Fe ddigwyddodd y lladrad yn siop Betfred ar Ffordd Caerleon tua 21.20 ddydd Sadwrn 18 Mehefin, ychydig cyn i'r siop gau.

 14. Pôl Piniwn: Ble ddylai tîm pêl-droed Cymru chwarae?

  Golwg 360

  Mae golwg360 yn adrodd fod llwyddiant ymgyrch Ewro 2016 tîm pêl-droed Cymru wedi arwain at drafodaeth ynglŷn â’r posibilrwydd o weld Cymru’n chwarae gemau rhagbrofol yn Stadiwm y Principality yn y dyfodol.

  Fe awgrymodd Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Jonathan Ford, y gallai’r tîm chwarae rhai o’u gemau rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd 2018 yn Stadiwm y Principality ond mae’r rheolwr Chris Coleman wedi wfftio’r syniad