a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Diolch am ddarllen, fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

 2. Theresa May yn Brif Weinidog

  BBC Cymru Fyw

  Mae yna gadarnhad swyddogol fod Theresa May wedi derbyn gwahoddiad gan y Frenhines i ffurfio llywodraeth newydd.  

  Prif Weinidog
 3. Cwmni trac rasio yn hyderus

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r cwmni sydd y tu cefn i gynllun trac rasio yng Nglyn Ebwy wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru, nad yw'r cynlluniau presennol yn darparu "gwerth am arian."

  Dywed Cylchdaith Cymru eu bod yn parhau yn hyderus.

  "Mae Ysgrifennydd yr Economi wedi gofyn ein bod yn gwarantu llai na 50% o gostau'r prosiect ac rydym yn hyderus y gallwn wneud hyn," meddai llefarydd.

 4. Adolygiad: 'Perfformiad disglair' mewn sioe dafarn

  Mae Lowri Haf Cooke wedi bod i weld y cynhyrchiad ‘Dau’, sef addasiad Cymraeg o’r ddrama 'Two' gan Jim Cartwright, mewn tafarn yng Nghaerdydd.  

  Wrth ganmol yr actorion Catrin Morgan a Carwyn Jones, meddai: "Roedd y cemeg rhwng y ddau fel y tafarnwr a’i wraig yn tasgu oddi wrth y llwyfan, yn arbennig tua’r diweddglo dirdynnol."  

  Carwyn Jones a Catrin Morgan
  Image caption: Carwyn Jones a Catrin Morgan
 5. Ymddiswyddiad Cameron yn swyddogol

  BBC Cymru Fyw

  Mae datganiad gan Palas Buckingham yn dweud fod David Cameron wedi cyflwyno ei neges ymddiswyddo i'r Frenhines, a bod hyn wedi ei dderbyn. 

 6. Pont newydd: Galw am gyflymu'r broses

  Daily Post

  Mae Ysgrifennydd  yr Economi, Ken Skates, wedi gaddo cyflymu'r broses o astudiaeth dichonoldeb ar godi trydedd bont ar draws y Fenai, meddai'r Daily Post.

  Mae yna alw am bont arall er mwyn lleihau tagfeydd ar bont Menai a phont Britannia yn ystod yr oriau brig. 

  Pont
 7. Lle i Bundy-Davies yn Rio 2016

  BBC Cymru Fyw

  Seren Bundy-Davies yw'r unig athletwraig o Gymru i sicrhau lle yng ngharfan athletau Team GB ar gyfer Gemau Olympaidd Rio 2016 meddai WalesOnline.

  Doedd dim lle i'r rhedwr dros y clwydi Rhys Williams, er bod cyfanswm o 21 o Gymru yn teithio i Rio gyda charfan lawn Team GB.

  Bundy Davies
 8. Gwahardd cyfreithiwr

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyfreithiwr gafodd ei feirniadu gan farnwr yn Llys y Goron Caerdydd wedi ei wahardd rhag dilyn y proffesiwn

  Mae Alan Blacker hefyd wedi cael dirwy o £86,000.

  Penderfynodd tribiwnlys nad oedd wedi cadw manylion cyfrifon manwl, a bod wedi camarwain pobl ynglŷn â'i gymwysterau. 

  Yn Awst 2014 cafodd ei feirniadu gan farnwr am wisgo fel "cymeriad o ffilm Harry Potter."

 9. Ffoaduriaid yn diolch

  BBC Cymru Fyw

  Mae ffoaduriaid o Syria sydd wedi ymgartrefu yn Aberystwyth wedi diolch i bobl leol am eu croeso.

  Fe wnaethant roi blodau i bobl leol a rhoi diolch personol. 

  Ahmad Al Najjar, sy wedi bod yng Ngheredigion am bedwar mis, feddyliodd am y syniad, gan ddweud eu bod mor falch o'r croeso. 

  Ffoaduraid
  Ffoaduriaid
 10. Bachgen 16 oed wedi marw ar ôl gwrthdrawiad

  Heddlu De Cymru

  Dywed Heddlu'r De fod bachgen 16 oed wedi marw ar ôl gwrthdrawiad ar yr A48 ym Mhen-y-bont ar Ogwr tua 17:15 ddydd Mawrth.

  Yn ôl llefarydd bu farw Rhys Rubery yn yr Ysbyty Athrofaol, Caerdydd, o'i anafiadau bore heddiw gyda'i deulu wrth ei ochr. 

  Maen nhw wedi rhoi'r deyrnged ganlynol. "Fe wnaeth Rhys gyflawni gymaint mewn amser byr ar y ddaear a byddwn o hyd yn falch ohono.

  "Rydym wedi ein chwalu gan y newyddion. Roedd gymaint o bobl yn meddwl y byd ohono." 

  Rhys Rubery
  Image caption: Rhys Rubery
 11. Cosb yn annigonol medd Comisiynydd

  Daily Post

  Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi beirniadu ynadon am beidio â rhoi cosb digon llym i yrrwr wnaeth 120 mya ar yr A5 rhwng Tŷ Nant a Dinmael yn sir Conwy, meddai'r Daily Post.

  Cafodd Robert Paul Smith o Telford ei wahardd am 28 diwrnod a dirwy o £500.

  Ond yn ôl y Comisiynydd Arfon Jones fydd y gost ddim yn gwneud i yrwyr eraill ailfeddwl.     

 12. Trac rasio "ddim yn cynnig gwerth am arian"

  BBC Cymru Fyw

  Dyw'r prosiect i godi trac rasio ger Glyn Ebwy ar gost o £375miliwn ar hyn o bryd "ddim yn cynnig gwerth am arian" yn ôl Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.

  Dywedodd y byddai'r cynnig diweddara gan y datblygwyr yn golygu y byddai'n rhaid i Lywodraeth Cymru warantu 75% o gost y prosiect, a bod hynny yn risg rhy uchel i'r trethdalwyr.

  Dywedodd fod angen gwneud mwy o waith ar y cynllun gan godi amheuon a fydd y prosiect gweld golau dydd.

  "Mae angen o leiaf 50% wedi ei ariannu, a 50% yn cael ei warantu gan y sector preifat er mwyn sicrhau gwerth am arian i Lywodraeth Cymru," meddai Mr Skates. 

  trac Glyn Ebwy
 13. Caniatau datblygu'r Gyfnewidfa Lo

  BBC Cymru Fyw

  Mae aelodau o bwyllgor cynllunio Cyngor Caerdydd wedi rhoi caniatad cynllunio i ddatblygwyr i droi'r Gyfnewidfa Lo yn y brifddinas i mewn i westy.

  Bwriad cwmni Signature Living yw troi'r adeilad rhestredig yn westy gyda 200 o ystafelloedd.

  Ond mae rhai wedi beirniadu'r cynllun £40m, gan gynnwys yr AS Stephen Doughty sydd wedi galw am ymchwiliad, a'r Gymdeithas Fictoraidd sy'n dweud ei fod yn "annerbyniol".

  Yn ôl y datblygwyr byddai'r cynllun yn creu 100 o swyddi wrth adeiladu, ac yna 60 arall ar ôl agor.

 14. Ymateb i ymadawiad Cameron

  BBC Cymru Fyw

  Wrth i David Cameron annerch Tŷ'r Cyffredin fel Prif Weinidog am y tro olaf, mae nifer o wleidyddion Cymreig wedi ymateb i'w ymadawiad o'r swydd.

  Bu Mr Cameron yn ateb cwestiynau'r Prif Weinidog yn San Steffan cyn ildio'r awenau i Theresa May.

  Bu Aelodau Seneddol yn cymeradwyo wrth iddo adael y siambr.

  Cameron
 15. Apêl wedi lladrad

  Heddlu Trafnidiaeth Prydain

  Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn apelio am wybodaeth ar ôl i weithiwr diogelwch gael ei anafu yn ystod lladrad mewn depo rheilffordd yn Sblot, Caerdydd. 

  Digwyddodd yr ymosodiad tua 07:15 ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf. 

  Fe wnaeth y lleidr daflu cerrig at fan y swyddog diogelwch, a chafodd anafiadau i'w gefn, ei glun a'i goesau.

 16. Dur: Angen 'cadw at reolau'r UE'

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Gweinidog Busnes, Anna Soubry, wedi atgoffa aelodau seneddol fod y DU yn parhau yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd am y tro ac felly yn gorfod cydymffurfio â'r rheolau.

  Daeth ei sylwadau yn ystod trafodaeth am y diwydiant dur yn San Steffan.

  Roedd Nia Griffith, AS Llanelli, wedi galw am weithredu ar frys gan gynnwys lleihau cost ynni gan wneud hynny beth bynnag yw rheolau'r UE.

  Port Talbot