a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Diolch am eich cwmni ar y llif byw heddiw, dewch yn ôl aton ni am fwy o 08:00 'fory.

 2. Enwebiad Emmy i Matthew Rhys

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r actor o Gymru, Matthew Rhys wedi ei enwebu am wobr Emmy yn yr Unol Daleithiau.

  Mae wedi ei enwebu am ei ran yn nrama The Americans.

 3. Gwinllan a roddwyd

  BBC Cymru Fyw

  Mae gwinoedd Cymru yn cymharu â'r gorau yn y byd. 

  Dyna un o'r casgliadau mewn erthygl yn adran gylchgrawn Cymru Fyw gan Dylan Rowlands, arbenigwr gwin a pherchennog bwyty 'Dylanwad' yn Nolgellau.

  Dylan Rowlands
 4. Apêl cyn grwner yn methu

  Wales Online

  Mae WalesOnline yn dweud bod cyn grwner wnaeth ddwyn £1.2m wrth ddelio gydag ewyllys ffermwr wedi methu yn ei apêl yn erbyn ei ddedfryd o garchar.

 5. Clir a sych

  Tywydd, BBC Cymru

  Noson glir a sych ar ei ffordd, fydd yn golygu gall y tymheredd ostwng i ffigyrau sengl mewn rhai ardaloedd gwledig, ond yn fwyn mewn gwyntoedd ysgafn yn y rhan fwyaf o lefydd.

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 6. Cyngor i drafod gwahardd cŵn

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cytuno i ymchwilio ymhellach ar ôl trafod cynlluniau i wahardd cŵn rhag rhai ardaloedd o'r sir, mewn ymdrech i fynd i'r afael a phroblem baw cŵn.

  Yn 2014-15, rhoddodd Sir Ddinbych fwy o gosbau o £75 nac unrhyw awdurdod arall yng Nghymru, ac mae 45 o hysbysiadau wedi eu rhoi eleni.

  Ci
 7. Ishe glaw!

  BBC Cymru Fyw

  Yr haf gwlyb sy'n destun trafod eleni, ond 40 mlynedd yn ôl, roedd hi'n stori dra gwahanol.

  Roedd y tywydd yn sicr yn bwnc trafod, ond am ei bod hi'n haf sych a chrasboeth. 

  Mae rhai o ddarlledwyr Cymru yn cofio'r dyddiau da yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

  Rhaglen 'Y Dydd' yn cael ei ddarlledu yn yr awyr agored, gan fod y stiwdios yn rhy boeth!
  Image caption: Rhaglen 'Y Dydd' yn cael ei ddarlledu yn yr awyr agored yn 1976, gan fod y stiwdios yn rhy boeth!
 8. Troseddau casineb: Apêl am wybodaeth

  Wales Online

  Yn ôl WalesOnline, mae Heddlu De Cymru wedi gwneud apêl o'r newydd i unrhyw un sydd wedi dioddef o droseddau casineb i adrodd hynny iddyn nhw.

  Daw'r rhybudd oherwydd pryder bod hiliaeth ar gynnydd yn sgil y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

 9. Ad-drefnu llywodraeth: Cyswllt Cymreig arall

  BBC Cymru Fyw

  Ar ôl i Stephen Crabb ymddiswyddo o'i rôl fel Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau, mae'r Prif Weinidog wedi penodi dyn arall sydd â chysylltiad Cymreig yn ei le.

  Cafodd Damian Green, AS Ashton, ei eni yn y Barri.

 10. 'Wele Cawsom'

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  Aelod Seneddol Llafur, Owen Smith, yw testun blogbost ddiweddaraf Vaughan Roderick.

  Cliciwch yma i ddarllen mwy.

 11. Siom i unig athletwraig Olympaidd Cymru

  BBC Sport Wales

  Mae'r athletwr Seren Bundy-Davies wedi dweud wrth BBC Sport Wales ei bod yn siomedig mai hi yw'r unig gynrychiolydd o Gymru yn Team GB ar gyfer athletau y Gemau Olympaidd yn Rio.

  Dyw Cymru ddim wedi cael cyn lleied o athletwyr yn y tîm Olympaidd ers 1953 yn Helsinki.

  seren bundy davies
 12. Dedfrydu meddyg wedi marwolaeth A470

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn feddyg wnaeth gyfaddef achosi marwolaeth dynes oedd yn teithio ar feic modur ger Betws-y-Coed y llynedd wedi cael dedfryd o garchar wedi ei ohirio.

  Cafodd Dr Eileen Horsman, 72 o Fanceinion, ei gwahardd rhag gyrru am ddwy flynedd am achosi marwolaeth Jennifer Taylor, hefyd yn 72.

  Bydd rhaid i Dr Horsman gymryd ei phrawf gyrru eto a thalu costau o £165.

 13. Galw badau achub ar Ynys Môn

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn dweud bod badau achub wedi eu galw ar ôl i long daro i mewn i greigiau oddi ar arfordir Ynys Môn.

 14. Arestio dyn wedi bygythiadau i ladd

  Wales Online

  Fe ddywed WalesOnline bod heddlu arfog wedi eu gyrru i eiddo yn y Rhondda neithiwr wedi adroddiadau bod dyn wedi bygwth lladd eraill.

  Fe ddywed y wefan bod cyllell wedi cael ei chipio yn ystod y cyrch a bod dyn wedi cael ei arestio.