a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni gan y llif byw am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan trwy gydol y penwythnos.

 2. Oes tywydd gwell ar y gorwel?

  Tywydd, BBC Cymru

  Diwrnod ansefydlog heddiw ond fe ddylai barhau'n weddol sych pnawn 'ma gyda rhai cyfnodau heulog ac fe fydd yn teimlo'n drymaidd. 

  Bydd yn parhau'n noson drymaidd heno gyda chawodydd ysgafn ar ddechrau'r noson yn mynd yn drymach yn y gogledd erbyn y bore.

  Mae disgwyl glaw eto fory ond yn fe fydd yn sych ddydd Sul a dydd Llun ac yn cynhesu'r wythnos nesaf.

  Mwy ar y wefan dywydd.

 3. Cyngor Môn i drafod safloedd i deithwyr a sipsiwn

  BBC Cymru Fyw

  Mae swyddogion Cyngor Môn wedi cymeradwyo dwy ardal bosib ar gyfer sefydlu un safle aros dros dro i deithwyr a sipsiwn.

  Mae un safle yn y Gaerwen a'r llall ar dir rhwng A55/A5 rhwng Llanfairpwll a chroesffordd y Star.

  Ond yn ôl adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno i bwyllgor craffu, mae'r chwilio yn parhau am safle aros dros dro yng Nghaergybi, gan fod y safleoedd a oedd dan ystyriaeth bellach yn 'anaddas'.

  Teithwyr
 4. Y dafarn 'fwyaf Cymreig'?

  Daily Post

  Mae tafarn y Black Boy yng Nghaernarfon wedi ei henwi yn dafarn 'fwyaf Cymreig' y byd yn ôl y Daily Post. 

  Tafarn y Black Boy
 5. Diwrnod da i Geraint Thomas

  Seiclo, BBC Cymru

  Roedd hi'n ddiwrnod da i'r Cymro, Geraint Thomas yn y Tour de France heddiw.

  Llwyddodd i orffen yn y seithfed safle yn y prawf amser, gan ei godi i'r 15fed safle yn y Tour. Ond yn bwysicach iddo ef, mae ei gyd-feiciwr Team Sky, Chris Froome yn aros mewn melyn ar ôl ymestyn ei fantais.

  Geraint Thomas
 6. 'Gofal' yn Ras yr Wyddfa

  Golwg 360

  Dywed Golwg 360 fod trefnwyr Ras yr Wyddfa sy'n cael ei chynnal yfory yn gofyn i’r cystadleuwyr gymryd gofal am ei bod hi'n addo glaw.

  Mae disgwyl i 650 o redwyr gymryd rhan yn y ras 10 milltir i fyny a lawr mynydd uchaf Cymru, sy'n cael ei hystyried yn un o rai caletaf y byd.

  Ras yr Wyddfa
 7. Dyn o Abertawe wedi helpu plant yn Nice

  South Wales Evening Post

  Mae South Wales Evening Post yn dweud fod dyn o Abertawe wedi helpu criw o blant oedd ar goll ac wedi dychryn wedi'r ymosodiad yn Nice.

  Roedd Martin Vandenbogerd gyda'i wraig Sian a'i rieni mewn caffi yn Nice un stryd i ffwrdd o'r Promenade des Anglais lle gyrrwyd lori drwy'r tyrfaoedd oedd wedi casglu yno i ddathlu Diwrnod Bastille.

 8. Byth rhy hen

  Twitter

  Mae Aelod Seneddol Ceidwadol Maldwyn, Glyn Davies, wedi dweud ei fod yn falch o glywed y newyddion fod Mick Jagger yn mynd i ddod yn dad eto am yr wythfed gwaith, ac yntau'n 72 oed: sef yr un oed â Mr Davies.

  View more on twitter
 9. Athletwr yn methu yn ei apêl Olympaidd

  Athletau, BBC Cymru

  Mae'r athletwr Rhys Williams wedi methu yn ei apêl i gael ei gynnwys yng ngharfan Prydain ar gyfer y gemau Olympaidd yn Rio fis nesaf.

  Rhys Williams
 10. Cwt ieir yn cystadlu am wobr Eisteddfod

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwt ieir oedd wedi dadfeiliom, gafodd ei drawsnewid yn gartref gwyliau pedair ystafell wely wedi ei enwebu ar gyfer gwobr pensaernïaeth.

  Fe aeth Martin Hall ati i adnewyddu'r sied yn Nhrefynwy, ar ôl gweld ei botensial oherwydd y golygfeydd dros y Mynydd Du.

  Mae'r gwaith adnewyddu gwerth £275,000, wedi ei enwebu ar gyfer y fedal aur am bensaernïaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

  cwt ieir
 11. Dim Pobol y Cwm heno

  Mae'r ymosodiadau yn Ffrainc neithiwr wedi golygu newid munud olaf i amserlen nos Wener S4C.

  View more on twitter
 12. Depo dosbarthu bara: Swyddi mewn peryg

  BBC Cymru Fyw

  Mae swyddfa AS Alun a Glannau Dyfrdwy, Mark Tami wedi cadarnhau eu bod wedi cael eu hysbysu bod cwmni Allied Bakeries wedi dechrau proses ymgynghori dros gynlluniau i gau depo dosbarthu'r cwmni yn Saltney, Sir y Fflint.

  Mae swyddfa Mr Tami yn deall bod y staff ar y safle wedi cael gwybod dydd Iau mai bwriad y cwmni yw cau'r depo ym mis Tachwedd.

  Mae'r cwmni wedi dweud eu bod eisiau sicrhau fod y diswyddiadau yn cael ei gadw i gyn-lleied ac sydd bosib, ac mae disgwyl y bydd cynnig i rai aelodau o'r gweithlu symud i swyddi gwag ar safleoedd eraill y cwmni.

 13. Carcharu cyn heddwas am dreisio

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn dditectif gyda Heddlu'r De wedi cael ei garcharu am 18 mlynedd yn Llys y Goron Caerdydd ar ôl ei gael yn euog o dreisio dwy ddynes.

  Roedd Jeffrey Davies, 45 oed, yn gweithio yn ardal y Rhondda pan dreisiodd y ddwy ddynes yn 2002 a 2003.

  Cafodd ei wahardd o'i swydd yn 2013 ar ôl ei gael yn euog o ymosodiadau rhyw eraill.

  Jeffrey Davies
 14. Baneri castell ar hanner mast

  Twitter

  Mae newyddiadurwr BBC Cymru Stephen Hughes wedi trydar llun o faneri Cymru wedi eu gostwng ar Gastell Caerdydd wedi'r ymosodiad yn Ffrainc.

  View more on twitter
 15. Lle mae Pokémon?

  Wales Online

  Mae un o chwaraewyr y gêm Pokémon Go wedi creu map o'r lleoliadau lle gallwch ddod o hyd i'r creaduriaid bach rhithiol yng Nghaerdydd er mwyn helpu chwaraewyr eraill. 

  'Dyw Chris Murphy ddim wedi gorffen ei fap eto ond hyd yma dywed mai'r lleoliadau mwyaf poblogaidd meddai yw gorsaf reilffordd Caerdydd Canolog, Llyfrgell Caerdydd, Neuadd Dewi Sant, Eglwys Sant Ioan a chofeb Aneurin Bevan ar Heol y Frenhines.

  Gêm Pokemon ar ffôn
 16. Gatland 'mewn sefyllfa dda' i arwain y Llewod

  BBC Sport Wales

  Mae rheolwr Cymru Warren Gatland mewn sefyllfa dda i arwain tîm y Llewod unwaith eto meddai Gareth Davies o Undeb Rygbi Cymru, sydd ar y panel dethol.

  Fe arweiniodd Gatland y Llewod i fuddugoliaeth yn Awstralia yn 2013 ac mae hynny o fantais iddo meddai Davies wrth BBC Sport wrth iddyn nhw drafod pwy fydd yn arwain y tîm i Seland Newydd yn haf 2017.

  Gareth Davies a Warren Gatland
 17. Y 50 bwyty gorau yng Nghymru

  Wales Online

  Mae WalesOnline wedi gwneud casgliad o'u 50 bwyty gorau yng Nghymru ar hyn o bryd.

  Ydi eich ffefryn chi wedi llwyddo i gyraedd y rhestr?

  Bull