a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Ymchwilio ar ôl darganfod corff ym Mhenygroes, Gwynedd
  2. May yn dweud y bydd Cymru yn rhan o drafodaethau Brexit
  3. Dedfrydu mam am greulondeb wedi marwolaeth bachgen