a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Diolch am eich cwmni ar y llif byw heddiw, dewch yn ôl aton ni am fwy o 08:00 'fory.  

 2. Tîm o'r Unol Daleithiau yn y PRO12?

  Wales Online

  Yn ôl y WalesOnline mae trafodaethau wedi digwydd i ffurfio tîm rygbi yn yr Unol Daeleithiau i gystadlu yn y Pro12 gyda thimau Iwerddon, Cymru, Yr Alban a'r Eidal. 

  Mae timau o Uwchgynghrair Aviva Lloegr wedi chwarae yno eisioes, ac mae gobeithion i ledaenu rygbi dros yr Iwerydd drwy ffurfio tîm yno.

  RED BULL
  Image caption: Red Bull Arena, Efrog Newydd, sydd wedi cynal gemau rygbi yn y gorffenol
 3. 'Y farn yn bendant'

  Golwg 360

  Dyw’r rhan fwyaf o bobol ddim am weld gemau cartref pêl droed Cymru yn cael eu symud i Stadiwm y Principality, yn ôl pôl arolwg barn Golwg360.

  63% a bleidleisiodd i gadw’r gemau rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

  Roedd 11%, am weld y gemau’n symud i’r stadiwm mwy, sy’n gallu cynnal 74,500 o bobol, o gymharu â’r 30,000 o seddi sydd yn y stadiwm lai.

 4. Rhybudd parcio

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae awdurdodau'r Sioe wedi rhybuddio os fyddwch chi'n parcio'n anghyfrifol yn ystod pedwar diwrnod y Sioe, fydd eich car yn cael ei ddefnyddio fel rhan o'r adloniant yn y Prif Gylch.

  Sioe 'Monster Trucks' ar Faes y Sioe
  Image caption: Sioe 'Monster Trucks' ar Faes y Sioe
 5. Carcharu dyn am ymosod ar ei bartner

  Daily Post

  Mae dyn wnaeth ymosod ar ei bartner dro ar ôl tro gan hefyd geisio ei thagu wedi ei garcharu am 30 mis.

  Mae'r Daily Post yn dweud bod Dyfed Wyn Parry o Gaergybi wedi cyfaddef i bedwar cyhuddiad o drais yn erbyn y ddynes rhwng Rhagfyr 2015 a Chwefror 2016.

  Fe wnaeth y barnwr Niclas Parry hefyd orchymyn y dyn 39 oed rhag dod i gysylltiad gyda'r ddynes am bum mlynedd oni bai am drwy'r cyfreithwyr neu weithwyr cymdeithasol.

 6. 'Hanner ASau o Gymru' o blaid Smith

  David Cornock

  Gohebydd Seneddol BBC Cymru

  Mae dros hanner Aelodau Seneddol Llafur o Gymru yn cefnogi ymgais AS Pontypridd i arwain y blaid.

  Yn ei flog mae gohebydd Seneddol BBC Cymru, David Cornock, yn dweud bod 14 ohonyn nhw wedi datgan o blaid Owen Smith.

  Ar hyn o bryd mae pedwar aelod yn cefnogi Angela Eagle, gydag un heb benderfynu ac un arall ddim yn fodlon dweud.

 7. Enillydd gwobr goffa Syr Bryner Jones

  Sioe Frenhinol Cymru

  Tom Tudor o Llysun, Llanerfyl, yw enillydd gwobr goffa Syr Bryner Jones eleni yn y Sioe Frenhinol.

  Mae'r wobr yn cael ei chyflwyno i rywun yng Nghymru sydd wedi cael llwyddiant nodedig yn gyson wrth Reoli Tir Glas ac sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth i’w gyd-ffermwyr, ac i’r genhedlaeth iau.

  Tom Tudor
 8. Sbeastien Haller i Abertawe?

  South Wales Evening Post

  Mae'r South Wales Evening Post yn dweud fod ymosodwr Utrecht, Sebastien Haller, wedi cael ei gysylltu efo clwb Abertawe unwaith eto

  Symudodd y Ffrancwr o Auxerre i Utrecht yn 2012 ac fe sgoriodd 17 gôl mewn 33 ymddangosiad yn yr Eredivisie (prif adran yr Iseldiroedd) y llynedd.

  haller
 9. Rhybudd i bobl ifanc

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae heddlu'r gogledd wedi dweud wrth bobl ifanc i fod yn ymwybodol o'r hyn sydd o'u cwmpas tra'n chwarae'r gêm ddiweddaraf Pokemon Go.

  Daw'r rhybudd gan swyddogion wedi iddyn nhw dderbyn adroddiadau bod dau berson ifanc ar eu ffonau symudol ar yr A55 ger Caergybi ddydd Llun.

  Bwriad y gêm yw annog pobl i anturio o amgylch eu bro yn chwilio am y Pokémon prin rheini sydd ddim ar eu rhestr.  

 10. Newdd dorri: Darganfod corff ger Caernarfon

  BBC Cymru Fyw

  Mae heddlu'r gogledd wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i "farwolaeth amheus" dynes leol mewn eiddo ger Caernarfon.

  Cafodd swyddogion eu galw i Ffordd Llwyndu ym Mhenygroes tua 10:45 fore Llun ar ôl i'w chorff gael ei ddarganfod.

  Does neb wedi cael eu harestio hyd yma, meddai'r heddlu.

  penygroes
 11. Enw Bale yn yr het

  BBC Sport Wales

  Mae Gareth Bale ymysg yr enwau sydd ar rhestr fer UEFA i ennill gwobr Chwaraewr Gorau Ewrop, meddai BBC Wales Sport.

  Fe sgoriodd ymosodwr Cymru 24 gôl mewn 42 o gemau i'w glwb a'i wlad y tymor hwn wrth i'w dîm Real Madrid ennill Cynghrair y Pencampwyr.

  Mae 10 o enwau ar y rhestr a bydd enw'r enillydd yn cael ei gyhoeddi ar 5 Awst.

 12. 'Fel siarad â wal'

  Golwg 360

  Mae cynghorydd sir ger Aberystwyth yn dweud ei fod “fel siarad â wal” wrth geisio cael Llywodraeth Cymru i wella’r brif ffordd rhwng Aberteifi ac Aberystwyth.

  Yn ôl Alun Lloyd Jones, mae wedi bod yn ceisio cael gwelliannau i ffordd yr A487 ers 20 mlynedd gan nad yw’r ffordd yn ddiogel, meddai e.

  Daw ei sylwadau yn dilyn gwrthdrawiad ar y ffordd yr wythnos ddiwethaf, ar ôl i gar daro tŷ yn agos i’r ffordd.

 13. Spitfires dros faes y Sioe

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae ein gohebydd ar faes y Sioe Frehinol, Craig Duggan, wedi gyrru'r llun yma o ddwy awyren Spitfire yn hedfan dros faes y Sioe p'nawn yma.

  spitfires
 14. Anrhydeddu Chris Coleman

  Cyngor Abertawe

  Bydd rheolwr pêl-droed Cymru, Chris Coleman, yn cael cynnig anrhydedd Rhyddid Dinas Abertawe.

  Dyma Coleman, 46, yn arwain ei dîm i'w prif gystadleuaeth gyntaf mewn 58 o flynyddoedd ar ôl cyrraedd Euro 2016 yn Ffrainc.

  Bydd nawr yn cael ei anrhydeddu gan y bobl yn y lle cafodd ei fagu.

  coleman
 15. Apelio am dystion

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae heddlu'r gogledd wedi apelio unwaith eto am dystion yn dilyn marwolaeth mam i'r cyn seiclwr Olympaidd, Chris Boardman, mewn digwyddiad yn Sir y Fflint ddydd Sadwrn.

  Bu farw Carol Boardman, oedd ar feic, yn dilyn y gwrthdrawiad â fan Mitsubishi tua 14:00 ger cylchdro yng Nghei Connah.

  carol
 16. Cyfarfod 'adeiladol'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Prif Weinidog newydd y Deyrnas Unedig yn dweud y bydd yn cynnwys Llywodraeth Cymru mewn trafodaethau ynghylch 'Brexit'.

  Roedd Theresa May yng Nghaerdydd ddydd Llun er mwyn cwrdd â Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

  Bu'r cyfarfod yn un "adeiladol", meddai, gan ddweud eu bod wedi trafod nifer o faterion yn cynnwys gwaith dur a chanlyniad y refferendwm Ewropeaidd.

  carwyn a may
 17. Hughes y 4ydd - Y gystadleuaeth

  Sioe Frenhinol Cymru

  Chwarae teg i Aled, llwyddodd i gadw rheolaeth...y rhan fwyaf o'r amser
  Image caption: Chwarae teg i Aled, llwyddodd i gadw rheolaeth...y rhan fwyaf o'r amser
  Roedd hi'n waith caled a chwyslud iawn
  Image caption: Roedd hi'n waith caled a chwyslud iawn
  Cafodd y beirniad olwg ofalus iawn cyn dod i'w benderfyniad
  Image caption: Cafodd y beirniad olwg ofalus iawn cyn dod i'w benderfyniad
 18. Llongyfarchiadau i Max

  Prifysgol Abertawe

  Mae'r diddanwr Max Boyce wedi derbyn Gradd Meistr Er Anrhydedd ym Mhrifysgol Abertawe heddiw.

  max boyce
 19. Amrywiaeth o weithgareddau

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae amrywiaeth eang o arddangosfeydd yn y gwahanol stondinau o gwmpas y maes, gan gynnwys naddu darn o bren. 

  Roedd hwnna'n goeden pan ddechreuodd hi!

  Naddu pren