a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw. Bydd y llif byw yn ol am 08:00 bore fory, gyda'r newyddion diweddara. Am y tro felly, noswaith dda i chi.

 2. Noson sych

  Tywydd, BBC Cymru

  Fe fydd hi'n noson sych heno gyda rhywfaint o gymylau a chyfnodau sych i'r mwyafrir.

  Fydd hi ddim yn teimlo mor drymaidd â neithiwr gan roi noson fwy cyfforddus o gwsg i'r rhan fwyaf ohonon ni.

  Am y rhagolygon dros y dyddiau nesaf ewch i'r wefan dywydd.

 3. Dau yn yr ysbyty wedi gwrthrawiad yn y Ffôr

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae'r heddlu'n apelio am dystion i wrthdrawiad difrifol ar gyrion Pwllheli y prynhawn 'ma. 

  Cafodd dau o bobl eu cludo i ysbyty Gwynedd ym Mangor wedi'r gwrthdrawiad ar ffordd yr A499 yn y Ffôr rhwng Volkswagen Polo arian a fan Ford Transit wen. 

  Y gred yw bod eu hanafiadau'n ddifrifol.

 4. Dechrau ymgyrch 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Stadiwm Dinas Caerdydd fydd cartref tîm pêl-droed Cymru ar gyfer eu tair gêm gyntaf yn ngemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018.

  Mae'r Gymdeithas Bêl-droed wedi cadarnhau na fydd y tîm cenedlaethol yn symud o'r stadiwm am y tro.

  Roedd y rheolwr, Chris Coleman, wedi wfftio'r syniad o symud i Stadiwm y Principality yn dilyn awgrym y gallai hynny ddigwydd gan Brif Weithredwr y gymdeithas.

  Stadiwm Caerdydd
 5. J O Roberts yn 'feistr ar ein clasuron'

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Ar y Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru, sy'n dechrau am 17:00, bydd cyfle i glywed rhagor o deyrngedau i'r actor J O Roberts, fu farw'n 84 oed. 

  Un sydd ag atgofion melus o fod yn ei gwmni yw'r actor John Pierce Jones: "Roedd o'n gwmnïwr ardderchog, dudwr stori heb ei ail, ond hefyd, roedd o'n actor da safonol - un o'r ychydig ar ôl efo'r iaith goeth, goeth 'ma. 

  "Roedd o'n feistr ar ein clasuron ni, ac mi wnaeth gyfraniad aruthrol."

 6. Cyhuddo'r Llywodraeth o amddifadu plant o'r Gymraeg

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn dweud fod Llywodraeth Cymru a Chymwysterau Cymru wedi cael eu cyhuddo o “amddifadu cenhedlaeth arall o blant o’r Gymraeg” ar ôl penderfynu parhau â Chymraeg Ail Iaith i blant, yn hytrach na chreu cymhwyster newydd i bob disgybl.

 7. Sioned James 'yn llawn bwrlwm ac asbri'

  BBC Cymru Fyw

  Wrth roi teyrnged i Sioned James, dywedodd Islwyn Evans, a'i hyfforddodd ar ddechrau ei gyrfa: "Fues i'n ffodus iawn o gael y pleser o adnabod Sioned ers iddi fod yn ddisgybl ifanc yn Ysgol Dyffryn Teifi. Roedd yn llawn bwrlwm ac asbri, yn alluog, yn hynod gerddorol a siaradus! 

  "Roedd yn destun llawenydd i mi ddilyn ei llwyddiant ac yn arbennig wrth iddi gyflawni ei nod a sefydlu côr cymysg newydd yng Nghaerdydd.

  "Byddaf yn gweld eisiau ei chwmni a'i siarad ffraeth. Roedd yn ffrind annwyl a oedd yn barod iawn ei chyngor ac yn hynod gefnogol. Cydymdeimlaf yn fawr gyda Gareth, Nest a'r teulu."

 8. Y 'Tour of Britain' yng Nghymru

  Daily Post

  Bydd enillydd Tour de France Syr Bradley Wiggins ymysg y seiclwyr a fydd yn gwibio drwy Gymru yn ystod y Tour of Britain fis Medi.

  Mae'r Daily Post yn dangos y daith y bydd y pedwerydd cam yn ei dilyn o Ddinbych, drwy Sir y Fflint cyn pasio drwy Gorwen, i mewn i Bowys a chan orffen ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd. 

 9. 'Presenoldeb arbennig' J O Roberts

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Ar raglen Taro'r Post, dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas iddo gael cwmni J O Roberts a'i ferch Nia yn ddiweddar: "Ges i ei gwmni o nos Fawrth, wythnos yn ôl, mewn swper hwyliog iawn, a Nia hefyd, achos...roedden ni'n rhoi cymrodoriaeth er anrhydedd i'r ddau ohonyn nhw. 

  "Dwi'n dal i gofio ei bortread o Llywelyn Fawr yn nrama Siwan. Mae'n sioc fawr i ni gyd, yn amlwg, ond yn sydyn reit, mae rhywun sylweddoli, nid jyst bod bywyd yn beth brau, ond diolch byth ein bod ni wedi gallu anrhydeddu J O fel y dylen ni fod wedi gwneud flynyddoedd yn ol. 

  "Roedd o'n fwy na lleiswr, roedd ganddo fo bresenoldeb arbennig iawn."

  J O Roberts a Nia Roberts
 10. 'Cymaint i hyrwyddo'r Gymraeg'

  Yr Awr Gymraeg yn talu teyrnged i Sioned James am ei chyfraniad dros y Gymraeg.

 11. Eisteddle'r werin

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae'r banc o dir ar un ochr o'r prif gylch yn orlawn gyda phobl yn bachu eu lle yn yr haul ar gyfer pared y cobiau a holl weithgareddau eraill y prynhawn.

  banc
 12. Teg edrych tuag Iwerddon?

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cylchgrawn Cymru Fyw wedi bod yn siarad gyda dwy sy'n gobeithio y gall pasbort Gwyddelig roi mwy o gyfle iddyn nhw yn Ewrop yn y dyfodol.

  Yn ôl Google roedd 'na gynnydd dramatig yn nifer y bobl oedd yn chwilio am sut i wneud cais am basbort Gwyddelig yn y dyddiau wedi'r refferendwm. Roedd Llysgenhadaeth Iwerddon yn Llundain hefyd yn brysur yn delio gyda ymholiadau am basborts Gwyddelig.  

  Jennifer Hanlon a'i phlant
 13. Beryl Vaughan ar J O: 'Y fo oedd fy arwr i'

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd yn gynharach, rhoddodd y beirniad llefaru Beryl Vaughan y deyrnged hon i J O Roberts: "Y fo oedd fy arwr i. Roedd llais J O - ar hyd y blynyddoedd, bob tro roeddech chi'n ei glywed o neu gyfraniad o unrhyw dro - roedd dwr oer yn mynd i lawr y cefn. 

  "Mae colli J O yn golled aruthrol i'r genedl yma, a sgena i'm ond meddwl am y teulu bach i gyd."