a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni am wythnos arall.

  Diolch am ddilyn, a dewch yn ôl o 08:00 fore Llun.

 2. Sych ond cymylog

  Tywydd, BBC Cymru

  Sych ac eithaf braf i lawer ohona ni, ond fydd na rai cawodydd yn y gogledd a'r gorllewin tan yn hwyrach heno, cyn troi'n sych i ni gyd, a fydd hi'n noson digon trymaidd eto.

  Diwrnod sych arall 'fory er bod disgwyl mymryn o law yn y gorllewin ddiwedd y pnawn.

  Am fwy o fanylion ewch i'r wefan dywydd.

 3. Llywodraeth yn ymateb i sylwadau Rhodri Glyn

  Llywodraeth Cymru

  Wrth ymateb i alwad Rhodri Glyn Thomas i roi rôl fwy blaenllaw i sefydliadau cenedlaethol, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod yn deall y "rôl bwysig y mae'r Llyfrgell Genedlaethol a chyrff eraill yn ei chwarae ym mywyd cyhoeddus Cymru" ac yn cydnabod cefnogaeth ac ymroddiad y cyrff i gynlluniau Llywodraeth Cymru.

 4. Froome ar y blaen, diolch i Thomas

  BBC Sport

  Mae Chris Froome wedi cadw'r crys melyn yn y Tour de France heddiw, ond yn sicr bydd rhaid iddo ddiolch i'r Cymro Geraint Thomas yn rhannol am hynny.

  Ar ôl i Froome ddisgyn oddi ar ei feic o fewn 10km i ddiwedd y cymal, fe wnaeth Thomas roi ei feic o i arweinydd tîm Sky i alluogi iddo barhau yn y cymal.

  Froome Thomas
 5. Pokemon yn denu ymwelwyr newydd

  Daily Post

  Yn ôl y Daily Post mae'r gêm boblogaidd Pokemon Go wedi denu nifer o ymwelwyr ychwanegol drwy giatiau Portmeirion, oherwydd bod Pokemon prin yno.

  Nod y gêm yw casglu'r creaduriaid dychmygol sydd wedi eu cuddio dros y byd, ac sy'n cael eu darganfod drwy chwarae'r gêm ar ffon symudol.

  Pokemon Go
 6. 'Sefydliadau Cymru angen rôl fwy blaenllaw'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywydd y Llyfrgell Genedlaethol wedi galw am roi rôl fwy blaenllaw i sefydliadau cenedlaethol yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

  Yn ôl Rhodri Glyn Thomas mae yna berygl y gallai Cymru fod yn "atodiad i Loegr" heb ymgais i gynnal a chryfhau hunaniaeth Gymreig.

  Mae BBC Cymru wedi gofyn am ymateb gan lywodraeth Cymru i sylwadau'r Llywydd.

 7. Gwrthdrawiad difrifol ger Llandeilo

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud bod dyn wedi ei gludo i'r ysbyty mewn ambiwlans awyr yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ger Llandeilo.

  Mae dau ddyn arall hefyd yn yr ysbyty.

  Nid oes mwy o wybodaeth am anafiadau ar hyn o bryd, wedi'r gwrthdrawiad ar y B4302 am 13:50.

 8. Galw heddlu arfog i Gaerdydd

  Wales Online

  Mae WalesOnline yn dweud bod heddlu arfog wedi eu galw i stryd yng Nghaerdydd.

  Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau eu bod yn delio gyda digwyddiad.

 9. IPCC i ymchwilio wedi marwolaeth Penygroes

  BBC Cymru Fyw

  Bydd Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn ymchwilio i ymateb Heddlu Gogledd Cymru ynglŷn â marwolaeth Emma Baum ym Mhenygroes.

  Dywedodd yr IPCC bod yr ymchwiliad yn dod ar ôl i Heddlu'r Gogledd gyfeirio'r mater atyn nhw, ond nid oedden nhw am wneud sylw pellach.

  Cafodd corff Emma Baum ei ddarganfod yn y pentref ar 18 Gorffennaf. Mae dyn wedi ei gyhuddo o'i llofruddio.

 10. Dadorchuddio cofeb Penmaen

  BBC Cymru Fyw

  Mae cofeb i 15 o bobl a fu farw ar ôl i gwch suddo ym Mhwll Penmaen ger Dolgellau wedi ei dadorchuddio ddydd Gwener.

  Fe wnaeth cwch The Prince of Wales suddo ar 22 Gorffennaf 1966.

  Cofeb Penmaen
 11. Enwi disgybl fu farw yn Sbaen

  BBC Cymru Fyw

  Michael Cura, 16 oed, yw'r disgybl o Ysgol Gatholig Esgob Vaughan yn Abertawe fu farw yn Sbaen. Roedd criw o'r ysgol ar daith feicio i Santiago de Compostela.

  Michael Cura
 12. Penodi Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd y Gogledd

  Mae Cynghorydd Plaid Cymru ar Ynys Môn, Ann Griffith, wedi cael ei phenodi yn Ddirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

  Bydd Panel Heddlu a Throsedd y Gogledd yn ystyried cadarnhau'r penodiad yn eu cyfarfod ddydd Iau nesa'.

  arfon joens ac ann griffith
  Image caption: Ann Griffith gyda'r Comisiynydd Arfon Jones
 13. Marwolaeth Sbaen: Bachgen yn 16

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ysgol Gatholig Esgob Vaughan wedi cadarnhau bod y bachgen fu farw ar drip ysgol yn Sbaen yn 16 oed.

  Nid oes mwy o fanylion amdano ar hyn o bryd.