a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr am heno

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  A dyna'r cyfan gan dîm y llif byw ar ail ddiwrnod Eisteddfod Genedlaethol 2016. 

  Diolch am ddilyn. 

  Dewch 'nôl yfory am 08:00 am y diweddaraf o'r Maes a mwy. Bydd y fideo o'r Pafiliwn yn dechrau am 10:00.

 2. Wrecsam yn ddiguro

  Daily Post

  Gorffennodd Clwb Pêl-droed Wrecsam eu partoadau ar gyfer y tymor newydd yn ddiguro wedi naw gêm gyfeillgar dros yr haf (ennill wyth ac un gem gyfartal).

  Enillodd tîm Gary Mills oddi cartref yn erbyn Hyde ddoe 2-1. Mae tymor Wrecsam yn dechrau ddydd Sadwrn nesaf gartref yn erbyn Dover. 

  Mills
  Image caption: Rheolwr Wrecsam, Gary Mills
 3. Llaw agored i'r Gymraeg

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Dafydd Morse a'i fab Hedd wedi bod yn cynnal gweithdy Karate ym mhabell Maes D ar y Maes heddiw.

  (Ystyr y term Karate yw llaw agored)

  karate
 4. Y Lle Celf

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae pobl yn crwydro'r Lle Celf i geisio penderfynu beth yw eu hoff ddarn nhw ar gyfer gwobr y bobl.

  Mae'n ddewis anodd eleni.

  lle celf
 5. Beth yw 'belly dancing' yn Gymraeg?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae criw Topaz Tribal yn perfformio ar faes y Steddfod eleni - grŵp o ardal Y Fenni sy'n perfformio math arbennig o folddawnsio.

  Topaz Tribal
 6. Caffi Maes B

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Yn ogystal â chynnal dosbarthiadau iwcalili, mae Caffi Maes B yn cynnig rhaglen o gerddoriaeth fyw ar faes y Steddfod yr wythnos hon, gyda Hyll ac Uumar yn perfformio yna heddiw.

  Uumar
  Image caption: Uumar yn Caffi Maes B
 7. Selby eisiau herio Frampton

  BBC Sport Wales

  Roedd y bocsiwr pwysau-plu o Gymru, Lee Selby yn Efrog Newydd neithiwr i weld buddugoliaeth y gŵr o Ogledd Iwerddon, Carl Frampton, yn erbyn Leo Santa Cruz. Yn dilyn yr ornest mae Selby yn awyddus iawn i wynebu Frampton yng Nghaerdydd neu yn Belfast.

  frampton
  Image caption: Carl Frampton, gornest nesaf Lee Selby?
 8. 'Y Llyfrgell' yn cael ei dangos

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Bydd ffilm Y Llyfrgell yn cael ei dangos yn y Fenni nos yfory. Addasiad o nofel Fflur Dafydd yw’r ffilm a’r awdures sydd hefyd wedi ysgrifennu’r sgript. 

  Roedd ei dangos hi yn Sir Fynwy yn bwysig iddi: “O'n i eisiau cyrraedd at y gynulleidfa graidd ac o'n i yn meddwl taw yma yn y Steddfod oedd y lle i wneud hynny. 

  "Byddai lot o bobl wedi darllen y nofel ac yn ymwybodol ohoni fel enillydd Gwobr Daniel Owen a byddai'n gyfle gwych i gael hi yn rhan o ŵyl ac i gynnig rhywbeth gwahanol i'r arlwy hefyd."

  Fflur Dafydd
  Image caption: Fflur Dafydd
 9. Sioe Cyw yn plesio

  Bu Catrin, Huw, Ben Dant a Dona Direidi o griw Cyw (S4C) yn diddanu'r plant lleiaf ar Lwyfan y Maes heddiw. 

  Cyw
  Image caption: Natalie a Macsen o Gasnewydd, ffans mawr Cyw!
 10. Pinc neu Wyn?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae criw Llais y Maes wedi bod yn casglu ymateb i'r Pafiliwn newydd. Pa un sy'n well gan bobl, yr un gwyn newydd (heb bileri) neu'r un pinc eiconig?

  View more on twitter
 11. Y corau yn ei morio hi!

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r gystadleuaeth 'Cyflwyno Rhaglen o Adloniant' i gorau heb fod yn llai nag 20 mewn nifer wedi cychwyn ym mhafiliwn y Steddfod. Mae 'na saith côr yn cystadlu. Mwynhewch y cyfan yn fyw ar Cymru Fyw

  Côr Bro Meirion
  Image caption: Côr Bro Meirion oedd y cyntaf i gystadlu
 12. Urddo bardd o Lydaw

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Yn ei ddarlith ar Sir Fynwy a'r Llydäwyr yn y Babell Lên, mae'r bardd Aneirin Karadog wedi bod yn sôn am Eisteddfod y Fenni 1838. 

   Mae'r Eisteddfod yn arwyddocaol yn niwylliant Llydaw oherwydd dyma pryd derbyniwyd y bardd Llydaweg Théodore Hersart de la Villemarqué, (Hersart Kervarker oedd ei enw barddol) i Orsedd y Beirdd. 

   Ef oedd y bardd Llydaweg cyntaf yn yr Orsedd, ac wedi'r ymweliad aeth yn ôl i Lydaw i ddatblygu a hybu'r Lydaweg. Yr anrhydedd hon oedd y cam cyntaf tuag at ffurfio Gorsedd Beirdd Llydaw.

  Aneirin Karadog
 13. Neges Dr Rowan Williams

  Mae cyn Archesgob Caergaint a Chymru, Dr Rowan Williams, wedi bod yn pregethu ar stepen drws yr Eisteddfod bore 'ma. 

  Yn ôl gwefan Priordy'r Santes Fair yn Y Fenni, bu'n trafod themâu gan gynnwys iaith, treftadaeth a diwylliant yn ogystal â hanes personol a chorfforaethol yn ystod y gwasanaeth.

  Y Cyn Archesgob, Dr Rowan Williams
 14. Taro'r nodyn cywir

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  drymio
  Image caption: Cynhaliwyd sesiwn anffurfiol ar y bongos heddiw tu fas i babell Sir Fynwy ar y Maes
 15. Mwy o bobl ifanc ar y Maes?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mewn cyfweliad arbennig gyda Chymru Fyw, mae trefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol Elen Elis yn dweud bod y newidiadau diweddar sydd wedi eu cyflwyno er mwyn ei moderneiddio'r Brifwyl wedi gweithio a bod "lot mwy o bobl ifanc yn dod i'r maes" o ganlyniad. 

  Ychwanegodd fod Y Tŷ Gwerin yn dod â mwy o bobl sydd yn ymddiddori yn y byd gwerin i'r Eisteddfod hefyd.

  Elen Elis
 16. From our Home Correspondent

  BBC Radio 4

  Mae cyflwynydd Taro'r Post Garry Owen wedi bod yn gohebu o Gastell Aberteifi ar gyfer rhaglen From our Home Correspondent ar Radio 4 heddiw. Mae'n olrhain y traddodiad eisteddfodol ac yn sôn am ei brofiadau yntau yng Ngŵyl Fawr Aberteifi.

  Os golloch chi'r rhaglen gallwch wrando nôl ar wefan yr orsaf.

  Castell Aberteifi
 17. Y Cymry sy'n symud

  Wales Online

  Mae gwefan WalesOnline yn trafod beth yw symudiadau rhai o chwaraewyr rygbi Cymru yn Uwchgynghrair Lloegr dros yr haf. Ymysg yr enwau mawr sy'n debyg o symud medden nhw mae Taulupe Faletau, sydd ar ei ffordd i Gaerfaddon o'r Dreigiau.

  Faletau
  Image caption: Taulupe Faletau
 18. Arweinyddiaeth Llafur

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn arweinydd Llafur cyngor Caerdydd, Russell Goodway wedi dweud wrth Radio Wales nad yw'n rhagweld y bydd 'na lywodraeth Lafur arall yn San Steffan yn ystod ei oes.

  Wrth siarad ar raglen Sunday Supplement, dywedodd na all Owen Smith na Jeremy Corbyn - y ddau sy'n ymgeisio ar gyfer arweinyddiaeth y Blaid Lafur ennill etholiad cyffredinol gyda'u hagenda ar hyn o bryd.

  Anghytunodd yr AC Llafur Mike Hedges gan ddadlau bod y "tir canol" wedi achosi i'r blaid golli pleidleiswyr.

  Jeremy Corbyn ac Owen Smith