a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna'r cyfan o'r Fenni a gweddill Cymru am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mawrth. 

 2. Cipolwg o Faes yr Eisteddfod

  Video content

  Video caption: Bore Llun y brifwyl
 3. Croesawu ffoaduriaid i'r Eisteddfod

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Bu Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn croesawu ffoaduriaid i faes yr Eisteddfod y prynhawn yma, mewn digwyddiad a drefnwyd gan Oxfam Cymru.

  Fel rhan o'r digwyddiad, bu Rakan o Syria yn canu cân. 

  Rakan
 4. Dai Dower wedi marw

  Bu farw Dai Dower un o focswyr mwyaf llwyddiannus Cymru yn 83 oed. 

  Yn ystod ei yrfa fe enillodd y teitl Prydeinig, yr Ymerodraeth ac Ewropeaidd yn y pwysau plu.

  Fe ymgeisiodd yn aflwyddiannus i fod yn bencampwr y byd yn 1957.

 5. 'Amser i arfer'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Dywedodd Elinor Gwynn, Bardd Coronog Eisteddfod y Fenni 2016, y bydd yn "cymryd amser i arfer efo'r teitl" ond ei bod yn hyfryd bod ynghanol y bwrlwm eisteddfodol heddiw wrth gael ei chyfweliad ar gyfer S4C

  Elinor Gwynn
 6. Beth yw eich enw barddol?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae cyfle i bawb fod yn aelod o'r Orsedd gyda pheiriant creu enw barddol Cymru Fyw.

  Beth fydd eich enw chi?

  bardd
 7. Ffigurau ymwelwyr

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Fe wnaeth 14,092 o bobl ymweld â Maes yr Eisteddfod ddydd Llun. 

  Mae hynny'n cymharu â 17,683 ar gyfer Meifod y llynedd a 16,285 yn Llanelli yn 2014. 

 8. Gwahanwyd yn y groth?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Wrth wylio Dewi Llwyd yn cyflwyno rhaglen yr Eisteddfod ar S4C ddaeth Cymru Fyw ar draws y llun cynnar yma o Dewi, ac o George Clooney yn 15 oed.

  Oes unrhywun erieod wedi gweld y ddau yn yr un 'stafell.

  dewi a george
 9. Coroni: Yr Osgordd yn gadael y llwyfan

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Osgordd yn gadael y llwyfan. 

  llwyfan
 10. Cyhuddo dyn o ladrata

  Heddlu Gwent

  Dywed Heddlu Gwent fod dyn 18 oed o Gasnewydd wedi ei gyhuddo gyda lladrad a bod a chyllell yn ei feddiant. 

  Cafodd y dyn ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos gerbron Llys y Goron ar ddyddiad sydd eto i'w benderfynu. 

  Mae wedi ei gyhuddo o ladrata ar dri achlysur gan gynnwys defnyddio cyllell a dwyn bag gyda £200 o arian ynddo. 

 11. Coroni: Hen wlad fy nhadau

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r seremoni yn cloi yn y dull traddodiadol. Mae'r gynulleidfa ar ei thraed yn canu'r anthem -  Hen wlad fy nhadau.  

 12. y Coroni: Y Flodeuged

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Rebecca Rhydderch-Price, Morwyn y Fro, cyn-ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gwynllyw sy'n cyflwyno'r Flodeuged.  

  Rebecca
 13. Coroni: Y Corn Hirlas

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mam y fro, Catrin Wood, Cynhorthwy-ydd Dysgu yn Ysgol Y Ffin sydd yn cyflwyno'r Corn Hirlas i'r bardd buddugol.

  catrin
 14. Coroni: Y Ddawns Flodau

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Ddawns Flodau yn un o uchafbwyntiau prif seremonïau’r Orsedd. Mae'r Corn Hirlas yn cael ei gyflwyno gan Catrin Wood o Gil-y-coed a Rebecca Rhydderch-Price o'r Fenni sy'n cyflwyno'r Flodeuged. Elinor Edwards ac Angharad Morley yw Morynion y Llys a'r Macwyiaid yw Alexander Hemington a Ieuan David Merchant.

  Daw y dawnswyr o Ysgolion Cynradd Cantref, Dewstow, Ifor Hael, Y Ffin ac Ysgol Gymraeg y Fenni

  blodau
 15. Coroni: Cyfarch y Bardd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Y Prifardd a'r Priflenor Manon Rhys sy'n cyfarch y bardd.  Fe enillodd hi'r Goron y llynedd ym Maldwyn am gerddi ar y thema 'Breuddwyd'.

  manon
 16. Coroni: Elinor yn ei Choron

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Elinor Gwynn yn gwisgo Coron Eisteddfod Genedlaethol y Fenni 2016. 

  elinor gwynn
 17. Coroni: Cân y Coroni

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Nia Tudur sy'n canu cân y Coroni. 

  Yn ogystâl â bod yn lais cyfarwydd yn y cylchoedd cerdd dant mae Nia hefyd yn un o ddarllenwyr newyddion rheolaidd gwasanaeth newyddion BBC Radio Cymru. 

  niat
 18. Coroni: Y Cynllunydd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Cafodd Coron Eisteddfod y Fenni ei chynllunio gan Deborah Edwards, artist lleol.

 19. Y Coroni: Y Goron

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Coron Eisteddfod Genedlaethol 2016 yn rhodd gan Gymreigyddion y Fenni. 

  Mae rhodd ariannol o £750 yn cael ei rhoi gan gwmni Alun Griffiths (Contractwyr) Cyf.

  y goron
 20. Coroni: Elinor Gwynn yn fuddugol

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Elinor Gwynn yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau eleni.

  Roedd y tri beirniad yn unfrydol mai gwaith 'Carreg Lefn' oedd yn fuddugol, gyda chanmoliaeth uchel i'r casgliad o gerddi a gafwyd gan y bardd.

  Magwyd Elinor Gwynn yng Nghaerdydd a Chaerfyrddin. Gwyddoniaeth, byd natur, a chrwydro yn yr awyr agored oedd ei diddordebau mawr, ac aeth ymlaen i astudio Swoleg a Botaneg ac yna arbenigo a chymhwyso ymhellach mewn Cyfraith Amgylcheddol.

  bardd1