a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan o Faes yr Eisteddfod ac o Gymru am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Gwener.

 2. Bandiau i gyfeiliand cerddorfa

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Bydd set o ganeuon cyfarwydd gan rai o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru yn cael eu perfformio i gyfeiliant cerddorfa ym Mhafiliwn yr Eisteddfod heno. 

  Huw Stephens o Radio 1 fydd yn cyflwyno'r dehongliad newydd o ganeuon Candelas, Yr Ods a Sŵnami gan y Welsh Pops Orchestra dan arweiniad y cerddor Owain Llwyd.

  Fe wnaeth cyfrif Maes B drydar rhagflas yn gynharach yn yr wythnos:

  View more on twitter
 3. Tlws Alun Sbardun Huws

  Llywelyn Elidyr Glyn o Lanllyfni, Caernarfon, yw enillydd Tlws Alun Sbardun Huws, a gyflwynir am y tro cyntaf eleni am gân wreiddiol ac acwstig ei naws. 

  Wrth draddodi'r feirniadaeth dywedodd Emyr Huws Jones ar ran ei hun a Bryn Fôn, "Mae geiriau gwych yma ac mae'r alaw yn ychwanegu atynt yn arbennig iawn.

  "Yr ymateb cyntaf oedd, efallai fod y gân angen 'middle 8', mynd i rwla arall, yn gerddorol. 

  "Ond o wrando eto mae'r cyfansoddwr wedi bod yn ddewr ac yn gelfydd i adael i'r alaw orwedd yn ei symlrwydd. 

  "Y math o beth y byddai Alun Sbardun Huws wedi ei wneud."

  Alun Sbardun Huws
 4. Y Fedal Ddrama

  'Ffresni beiddgar'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Dywed y beirniaid: "Mae yma ffresni beiddgar gan ysgrifennwr arbrofol, hyderus, nad yw'n ofni torri'r 'rheolau'.

  "Mae'n rhannol o ddifrif, rhannol tafod yn y boch, chwareus, prydferth, ond drwy'r cyfan yn llawn dychymyg. 

  "Dyma rywun sy'n gwybod sut i ddefnyddio'r gwagle theatrig a hefyd ei ddadstrwythuro. Gallwn weld ei photensial cyffrous o'i llwyfannu."

  Hefin Robinson
 5. Hefin Robinson yn cipio'r Fedal Ddrama

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Hefin Robinson sydd wedi ennill y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016 am ei ddrama 'Estron'. 

  Roedd yn drydydd yn y gystadleuaeth ddwy flynedd yn ôl, ac yn ail y llynedd, ond daeth i'r brig yn y gystadleuaeth eleni. 

  Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, derbyniodd ei addysg gynnar yn Ysgol y Dderwen ac Ysgol Bro Myrddin, cyn astudio Drama ym Mhrifysgol Aberystwyth. Caiff y Fedal Ddrama ei chyflwyno am ddrama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd. 

  Hefin Robinson
 6. Y Fedal Ddrama: Safon uchel

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Dywedodd Catrin Jones Hughes fod yna safon uchel i'r gystadleuaeth a bod o leiaf tair o'r dramâu yn cael eu hystyried i gipio'r Fedal.

  Catrin Jones Hughes
 7. Y Fedal Ddrama: Beirniaid

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Catrin Jones Hughes, Ffion Hâf, Aled Jones Williams yw'r beirniaid. Catrin Jones Hughes sy'n traddodi'r feirniadaeth.

 8. Medal Er Cof

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Fedal Ddrama yn cael ei rhoi er cof am Urien Wiliam gan ei deulu am ddrama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd. 

  Mae'n cael ei rhoi am ddrama sy'n dangos "yr addewid mwyaf" ac sydd â "photensial i’w datblygu ymhellach o gael cydweithio gyda chwmni proffesiynol". 

  Wyn Mason o Lanfarian ger Aberystwyth oedd enillydd y Fedal llynedd. 

  Wyn Mason gyda'r Fedal yn 2915
  Image caption: Wyn Mason - enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Meifod 2015
 9. Seremoni Llys yr Eisteddfod

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae seremoni'r Fedal Ddrama yn cael ei chynnal gan Lys yr Eisteddfod yn hytrach na Gorsedd y Beirdd ac mae'n cael ei hagor gan Gôr Plant y Sir sydd wedi ei ffurfio yn arbennig ar gyfer yr ŵyl. 

  Mae'n cynnwys plant o wyth o ysgolion yr ardal a Chôr Gospel Canolfan Gerddoriaeth Torfaen.

  Y Fedal Ddrama
 10. Seremoni'r Fedal Ddrama

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae prif seremoni wobrwyo dydd Iau newydd ddechrau yn y Pafiliwn - cystadleuaeth i ddewis enillydd y Fedal Ddrama.

 11. Enillydd y Rhuban Glas

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Steffan Lloyd Owen sydd wedi ennill un o brif wobrau canu yr Eisteddfod sef Gwobr Goffa Osborne Roberts - Y Rhuban Glas.

  Y tri arall a ddaeth i’r llwyfan oedd John Ieuan Jones, Huw Ynyr a Gethin Lewis.

  Dywedodd y beirniaid mai “trwch blewyn” oedd rhwng y cyntaf, yr ail a'r trydydd

  Mae clipiau a chanlyniadau'r cystadlu yn ein hadran Eisteddfod.

 12. Comedi yn y Llannerch

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Cyfle am ychydig o himwor, a Beth Jones yn perfformio ei set 'stand up' yn y Llannerch Gudd .

  stand up
 13. Hofrennydd yn cludo dynes i'r ysbyty

  BBC Cymru Fyw

  Cafodd dynes ei chludo i'r ysbyty mewn hofrennydd ar ôl iddi anafu ei choes ar draeth yn Sir Benfro. 

  Cred fod y ddynes wedi torri ei choes ar draeth Abereiddi, ger Tyddewi. 

  Cafodd hofrennydd gwylwyr y glannau ei anfon o Gaernarfon ynghyd â  chriwiau gwylwyr y glannau o Dyddewi ac Abergwaun. 

 14. Funk Alun Gaffey ar Y Maes

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Yn chwarae ar y Maes ar hyn o bryd mae yr artist Alun Gaffey

  bbc
 15. Llorente i gael prawf meddygol

  BBC Cymru Fyw

  Mae ymosodwr Sbaen Fernando Llorente ar ei ffordd i Abertawe. 

  Mae disgwyl i'r clwb roi prawf meddygol i Llorente fory cyn i'r chwaraewr 31 oed ymuno â'r Elyrch o Sevilla.

  Fernando Llorente
 16. Un ffordd o osgoi dirwy

  BBC Cymru Fyw

  Cafodd dyn 60 oed oedd ar ei wyliau yn Llandudno 'chydig bach o syndod wrth ddychwelyd i'w westy a gweld fod llinellau melyn wedi eu peintio naill ochr i'w gar.

  Dywedodd David Carroll o ardal Manceinion: "Pan wnes i barcio doedd yna ddim llinellau o gwbl, yna wrth ddychwelyd ddydd Mercher roedd yna linellau... Roedd o'n ddoniol ond 'chydig yn bizarre." 

  Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Conwy: "Pe bai ceir wedi eu parcio ac nad oes modd dod o hyd i'r perchnogion er mwyn symud y ceir, yna bydd y contractwyr yn cwblhau beth sy'n bosib, a dychwelyd yn ddiweddarach i gwblhau’r gwaith."

  car
 17. Cyw yn diddanu ar y Maes

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Yn y cyfamser, mae cyflwynwyr Cyw wedi bod yn diddanu ar Lwyfan y Maes y prynhawn 'ma. 

  bbc
 18. Y Rhuban Glas

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae cystadleuaeth Gwobr Goffa Osborne Roberts, Y Rhuban Glas, newydd ddechrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

  Gallwch ddilyn y cystadlu yn fyw drwy glicio ar dop tudalen ein llif byw.

  Y pedwar sydd wedi cyrraedd y llwyfan ydy John Ieuan Jones, Huw Ynyr, Steffan Lloyd Owen a Gethin Lewis. 

  Bydd yr enillydd yn derbyn y wobr goffa a £150 ac yn derbyn ysgoloriaeth.