a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni o faes yr Eisteddfod am ddiwrnod arall ond cofiwch bod y cystadlu yn y Pafiliwn yn parhau heno a bydd modd dilyn y cyfan ar y wefan.

  Bydd mwy o straeon o'r maes ar ein gwefan drwy'r dydd yfory hefyd, ond am y tro, hwyl fawr.

 2. 'Steddfod i Lundain'

  Golwg 360

  Ar ôl treulio wythnos yn Y Fenni yn ymweld ac yn gohebu o’r Eisteddfod Genedlaethol, mae Prif Olygydd Celfyddydau’r BBC am weld y Brifwyl yn mynd i Lundain, meddai Golwg 360.

  Will Gompertz yn trafod gyda Huw Edwrads yn gynharach yn yr wythnos
  Image caption: Will Gompertz yn trafod gyda Huw Edwards yn gynharach yn yr wythnos
 3. Ymlacio yn yr haul

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Yr haul wedi disgleirio ar y Maes y prynhawn 'ma, a Miriam o Drefor a Dafydd o Fryncir wedi mwynhau'n fawr yn ôl yr olwg.

  Eisteddfod
 4. Chis yn paratoi

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Huw Chiswell yw'r prif atyniad ar lwyfan y Maes heno, bydd 'Y Cwm' a'i glasuron eraill i gyd i'w clywed o 20:00 ymlaen.

  Huw Chiswell
  Image caption: Huw Chiswell (dde) yn gynharach
 5. 'Noson braf'

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae yna noson braf o'n blaenau er y bydd yn troi'n oerach dros nos. 

  Bydd yn ddiwrnod hyfryd 'fory ac yn sych i ni gyd. Nos sadwrn fe fydd yna ychydig o law ond bydd yn troi'n sych ac yn braf ddydd Sul, er yn fwy gwyntog.

  Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

 6. Clipiau'r enillwyr

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Pwy enillodd yr Unawd Mezzo-Soprano/Contralto/Gwrth-denor dros 25, y Parti Alaw Werin a'r Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed? 

  Gyda'r cystadlu am y dydd wedi dod i ben gallwch weld canlyniadau a chlipiau enillwyr heddiw i gyd cyn diwedd y dydd ar ein tudalen ganlyniadau.

  Mae holl ganlyniadau'r wythnos i'w gweld yma.

  Parti Alaw Werin
 7. Llongyfarch y Prifardd Aneirin Karadog

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Gadawodd Aneirin Karadog y Pafiliwn i gymeradwyaeth eisteddfodwyr gyda rhai yn gweiddi "hen bryd!" i ddileit y bardd buddugol.

  Aneirin Karadog
 8. 'Dyfodol yn saff'

  "Beth sy'n gyffredin rhwng pob un o enillwyr yr Eistedfod Genedlaethol eleni?" gofynnodd yr Archdderwydd Geraint Llifon o lwyfan y Pafiliwn.

  "Pobl ifanc ydyn nhw i gyd" meddai "ac mae'n dyfodol ni'n saff yn eu dwylo nhw".

  Aneirin
 9. Cyflwyniadau i'r bardd buddugol

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Daw Merched y Ddawns Flodau yn Seremoni'r Cadeirio yn Eisteddfod o ysgolion cynradd Cantref, Dewstow, Ifor Hael, Y Ffin ac Ysgol Gymraeg Y Fenni.

  Rebeca Rhydderch-Price, cyn-ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gwynllyw, yw Morwyn y Fro yn Seremoni Cadeirio'r Bardd yn yr Eisteddfod. Hi sy'n cyflwyno'r Flodeuged i'r Bardd Cadeiriol, sef ysgub fach o "flodau tir a daear Cymru".  

  Catrin Wood, Mam y Fro, sy'n cludo'r Corn Hirlas a Morynion y Llys yw Elinor Edwards ac Angharad Morley. Alexander Hemington a Ieuan David Merchant yw Macwyaid y Llys.

  Y Ddawns Flodau
 10. Aneirin Karadog yw enillydd y Gadair

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Aneirin Karadog o Bontyberem yw enillydd Cadair Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016.

  Cafodd y gadair ei chyflwyno am ddilyniant o gerddi mewn cynghanedd gyflawn hyd at 250 o linellau dan y teitl 'Ffiniau'.

  Aneirin Karadog
 11. Bardd y Gadair

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r bardd buddugol ar ei draed.

  bard dy gadair
 12. 'Tad Diymadferth?' yw enillydd y Gadair

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  'Tad Diymadferth?' yw enillydd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy.

  Er mai Siac oedd "cynganeddwr gorau'r gystadleuaeth" am ei gerdd am daith lenyddol i Mwmbai roedd cerdd Tad Diymadferth? yn rhoi "llwyfan i rai o ofnau dyfnaf unrhyw riant. Cerdd sy'n gnweud inni feddwl a'n hannog i gyd i beidio a bod yn ddiymadferth," meddai Tudur Dylan Jones o'r llwyfan.  

 13. Naw wedi ymgeisio

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Naw bardd wedi ymgeisio am y Gadair eleni meddai Tudur Dylan Jones, a'r beirniaid "yn rhyfeddol agos at ei gilydd o ran trefn y naw".

  Mae dau wedi eu diystyru am "fethu a llwyddo i greu cerddi mewn cynghanedd gyflawn". 

  Tudur Dylan yn traddodi
 14. Beirniadaeth Tudur Dylan Jones

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Y Prifardd a'r Athro Tudur Dylan Jones sy'n traddodi'r feirniadaeth ar ran ei gyd-feirniaid Meirion MacIntyre Hughes a Cathryn A Charnell-White.

  Fe enillodd Tudur Dylan y Gadair ddwywaith, yn 1995 a 2005, a'r Goron yn 2007.

 15. Cadair er cof

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Gadair yn cael ei rhoi eleni er cof am y Prifardd a'r Cyn Archdderwydd Dic Jones a enillodd y Gadair yn Eisteddfod Aberafan am ei awdl ‘Y Cynhaeaf’ 50 mlynedd yn ôl.

  Mae wedi ei chreu gan Emyr Garnon James a oedd yn ymweld yn gyson â chartref Dic Jones. 

  Cadair 2016 a 1966
  Image caption: Cadair 2016 a'r gadair enillodd Dic Jones yn 1966
 16. Gweddi'r Orsedd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Ffion Hâf sy'n canu Gweddi'r Orsedd a'r gynulleidfa yn cyd-ganu gyda hi am y tro olaf yr wythnos hon wrth i'r Orsedd gynnal ei seremoni olaf yn Eistedfod y Fenni 2016.

 17. Ciwio i'r Pafiliwn

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae ciwiau hirfaith  i fynd i mewn i'r Pafiliwn ar gyfer prif seremoni'r dydd heddiw.

  ciw
  ciw