a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw. Dewch yn ôl aton ni o 08:00 yfory.

 2. Eric Jones yn gwerthu ei gaffi

  Daily Post

  Mae'r dringwr Eric Jones o Wynedd yn gwerthu ei gaffi a maes gwersylla yn Nhremadog wedi 37 o flynyddoedd, yn ôl y Daily Post.

  Mae Eric yn adnabyddus yn y byd dringo, ac mae ei gaffi wedi dod yn fan cyfarfod i ddringwyr a cherddwyr yn yr ardal.

 3. Penderfyniad Gemau'r Gymanwlad yn un 'pathetig'

  BBC Cymru Fyw

  Wrth ymateb i'r cyhoeddiad na fydd Llywodraeth Cymru yn gwneud cais i gynnal Gemau'r Gymanwlad yn 2026, mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud ei fod yn benderfyniad "pathetig".

  Dywedodd Andrew RT Davies: "Mae hyn yn hynod o siomedig ac mae'n eithaf pathetig fod Llywodraeth Cymru unwaith eto yn ceisio defnyddio Brexit fel esgus i guddio diffyg uchelgais a dychymyg."

  Usain Bolt
 4. Oedi wedi gwrthdrawiad Caerffili

  Teithio BBC Cymru

  Mae'r A468 wedi rhwystro'n rhannol yng Nghaerffili yn dilyn gwrthdrawiad ar gylchfan yr A469.

  Mae'r digwyddiad hefyd yn achosi oedi ar yr A470 a'r B4600.

 5. Cawodydd a chymylau heno

  Tywydd, BBC Cymru

  Y rhagolygon gan Llyr Griffiths-Davies: "Heno'r cawodydd yn para, yn bennaf ar draws y gogledd. Noson gymylog.

  "Dros nos bydd glaw'n symud dros y wlad o'r gorllewin. Y tymheredd isa'n rhyw 11C."

  Am fwy ewch i'r wefan dywydd

 6. Cyn heddwas yn cyfaddef bod â lluniau anweddus

  Wales Online

  Mae WalesOnline yn adrodd bod cyn heddwas wnaeth gyfaddef bod â lluniau anweddus o blant yn ei feddiant wedi dweud bod ei ddiddordeb yn y fath ddeunydd wedi dechrau drwy ei waith.

 7. Cyngor i brynu'r Guildhall

  BBC Wales News

  Bydd y Guildhall yng Nghaerfyrddin yn cael ei brynu gan y cyngor sir am £225,000 ar ôl i fwrdd gweithredol yr awdurdod bleidleisio o blaid hynny.

  Mae dyfodol yr adeilad wedi bod yn ansicr ers y cyhoeddiad y byddai'r llysoedd barn yn cau ym mis Mai.

  Guildhall
 8. Croeso i'r Fenni!

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Eisteddfod yn agosáu, ac mae'n ymddangos bod croeso mawr i ymwelwyr i'r Fenni yn barod.

  Croeso
 9. Chris Gunter i symud i Hull?

  BBC Sport Wales

  Mae BBC Sport Wales yn adrodd bod gan Hull City ddiddordeb mewn arwyddo amddiffynnwr Cymru a Reading, Chris Gunter.

  Fe wnaeth y chwaraewr 27 oed arwyddo cytundeb gyda Reading ym mis Chwefror, ond mae'r cytundeb yn cynnwys cymal sy'n golygu y bydd yn cael gadael y clwb os fydd clwb arall yn gwneud cynnig o dros £1.2m amdano.

  Gunter
 10. Harry Greaves: Marwolaeth yn ddamwain

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest dyn o'r canolbarth fu farw wrth gerdded ym Mheriw, De America, wedi dod i'r casgliad ei fod wedi marw'n ddamweiniol.

  Aeth Harry Greaves, o Fronygarth ger Croesoswallt, ar goll yn yr Andes ar 7 Ebrill eleni, ond ni chafwyd hyd i gorff y dyn 29 oed am bythefnos.

  Harry Greaves
 11. Morgannwg yn colli wiced

  Criced, BBC Cymru

  Ar ôl dechrau da mae Morgannwg wedi colli wiced yn eu gêm yn y Cwpan Undydd yn erbyn Essex.

  View more on twitter
 12. Gigs Maes B i'w darlledu'n fyw

  S4C

  "Mae’r artistiaid fydd yn perfformio ym Maes B yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016 wedi eu cyhoeddi ac, am y tro cyntaf erioed, bydd S4C yn darlledu’r perfformiadau yn y gigs yn fyw ar eu gwefan," medd datganiad gan S4C

  "Cwmni teledu Antena o Gaernarfon fydd yn cynhyrchu’r gwasanaeth ar-lein o Maes B ac ymysg y perfformwyr eleni fydd Yws Gwynedd, Candelas, Yr Eira, Mellt, Calfari, Band Pres Llarregub, Y Reu, Fleur De Lys, HMS Morris, Yr Ods a DJ Huw Stephens."

  Yws Gwynedd
 13. Gemau Cwpan Eingl-Gymreig wedi'i cyhoeddi

  BBC Sport Wales

  Mae rhestr gemau Cwpan Eingl-Gymreig ar gyfer tymor nesaf wedi eu cyhoeddi. Bydd pedwar rhanbarth Cymru'n herio timau Uwchgynghrair Lloegr mewn cystadleuaeth sy'n cael ei ystyried gan lawer fel cyfle i ddatblygu chwaraewyr ifanc.

  Saracens
  Image caption: Saracens, enillwyr y gystadleuaeth yn 2015
 14. Ysgol Llangennech: Ymgynghoriad ffurfiol

  BBC Cymru Fyw

  Mae cabinet Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi pleidleisio i gynnal ymgynghoriad ffurfiol ar gynnllun i sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg yn Llangennech drwy uno dwy ysgol dau gyfrwng. Bydd y cyngor llawn wedyn yn cymryd y penderfyniad terfynol.

 15. Newydd Dorri: 115 i golli swyddi

  BBC Cymru Fyw

  Bydd 115 o bobl yn colli eu swyddi mewn ffatri gemegion Dow Corning yn Y Barri.

 16. Cyfaddef trosedd wedi ymosodiad ci

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn wedi cyfaddef bod â chi peryglus yn ei feddiant ar ôl i ddyn 54 oed gael ei dynnu ar hyd y llawr gan gi yng ngogledd Cymru.

  Roedd rhaid i Barry Williams o Fanceinion gael llawdriniaeth ar ôl yr ymosodiad ym Mae Cinmel ger y Rhyl.

  Bydd William Robinson, 73 o St Helens, yn cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caernarfon yn ddiweddarach.

 17. Oedi ar yr A490

  Teithio BBC Cymru

  Ger y Trallwng, mae'r A490 wedi'i rhwystro'n rhannol ger Lôn y Felin Wynt.