a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni ar gyfer heddiw. 

  Ond fe fydd y llif byw yn ôl bore fory am 08:00 gyda'r newyddion diweddaraf.

  Hwyl. 

 2. Anaf pen yn gyfrifol am farwolaeth dyn ifanc

  BBC Cymru Fyw

  Cafodd dyn a fu farw wrth gerdded ar hyd ffordd gyda'i gariad anafiadau difrifol i'w ben, yn ôl tystiolaeth mewn cwest i'w farwolaeth. 

  Bu farw Ryan Ashley Draper, 27 o Gaerwys ym mis Gorffennaf wedi iddo gael ei daro gan fan.

  Mae dyn 42 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ac o achosi anaf drwy yrru'n beryglus, ac mae wedi ei ryddhau ar fechnïaeth. 

  Cafodd y cwest ei ohirio tra bod ymchwiliad yr heddlu yn parhau.

  Ryan Ashley
 3. Gwylan arall wedi troi'n oren

  RSPCA Cymru

  Mae yna wylan arall yng Nghymru wedi disgyn mewn i gyrri ac wedi newid lliw i fod yn oren. 

  Dywedodd yr RSPCA bod y wylan ddim wedi brifo a nawr yn ôl yn wyn.

  Ym mis Mehefin fe ddigwyddodd yr un peth i wylan arall. 

  Gwylan
 4. Pisa: dim disgwyl newid mawr

  The Sunday Times

  Mae'r Ysgrifennydd Addysg wedi dweud na ddylai pobl ddisgwyl newid sylweddol i ganlyniadau brofion Pisa yng Nghymru. 

  Dyma astudiaeth ryngwladol sydd yn profi darllen, mathemateg a gwyddoniaeth disgyblion a'r tro diwethaf i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi roedd disgyblion Cymru ar eu hôl hi. 

  Ond mae Kirsty Williams wedi dweud wrth bapur The Sunday Times y bydd yn cymryd amser i'r newidiadau i'r system addysg ddwyn ffrwyth. 

 5. Noson sych heno

  Tywydd, BBC Cymru

  Noson sych i'r mwyafrif, ac eithrio rhai cawodydd yn y gogledd-ddwyrain. 

  Awyr glir i nifer felly'n teimlo'n oer, da'r tymheredd isa'n rhyw 9C. 

 6. Nyatanga i Northampton

  BBC Sport Wales

  Mae Lewin Nyatanga wedi arwyddo i Northampton Town ar fenthyg o Barnsley am y tymor.

  Hyd yma, mae'r amddiffynnwr 27 oed wedi ennill 34 o gapiau dros Gymru ond dydy o heb gynrychioli ei wlad ers sawl tymor.

  Mae'n un o'r chwaraewyr ieuengaf erioed i gynrychioli Cymru.

  Nyatanga
 7. Anghytuno bod y Senedd 'rhy ddiflas'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Aelod Cynulliad newydd wedi ymateb i sylwadau Steffan Lewis sydd wedi dweud bod angen bywiogi'r Senedd. 

   Dywedodd yr AC Llafur Jayne Bryant nad yw gwleidyddiaeth "i fod yn gynhyrfus" ac mae'r nod yw "gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl".

  Mae'r AC Steffan Lewis wedi dweud nad yw pobl yn dilyn trafodaethau'r Senedd ym Mae Caerdydd gan eu bod yn "rhy ddiflas". 

  Steffan Lewis
  Image caption: Steffan Lewis
 8. Garddwr sy'n tyfu llysiau enfawr

  Mental Floss

  Mental Floss

  Ar wefan Mental Floss mae fideo yn dangos sut mae garddwr o dde Cymru yn mynd ati i dyfu rai o lysiau mwya'r byd.

  Mae Phillip Vowles yn enwog am ei lysiau sy'n gallu pwyso hyd at 100 pwys yr un ac mae wedi torri record am dyfu'r ciwcymbyr mwya'n y byd yn y gorffennol.

  Phillip Vowles
 9. Oedi yn y chwilio am ddau fachgen

  BBC Cymru Fyw

  Mae oedi yn y chwilio am ddau fachgen yn y môr yng Ngwynedd

  Yn ôl yr RNLI mae'r oedi am fod y timau achub yn "aros am yr amodau llanw gorau" ac mae disgwyl i'r chwilio ddechrau eto tua 18.00 heno. 

  Cafodd timau achub eu galw brynhawn Sul. 

  Roedd y bechgyn sydd yn 14 ac 15 oed wedi bod yn nofio yn y môr ger traeth y Bermo.   

  Traeth
 10. FIDEO: Sglefren anferth

  Wales Online

  Ydych chi wedi dod ar draws sglefren fôr mor fawr â hyn erioed?

  Mae Wales Online yn dangos fideo o sglefren tua dau fetr o hyd yn y môr oddi ar arfordir Sir Benfro.

 11. Patchell 'i chwarae'n safle'r maswr'

  Wales Online

  Bydd Rhys Patchell yn chwarae yn safle'r maswr i'r Scarlets, yn ôl y prif hyfforddwr Wayne Pivac.

  Mae Pivac yn cael ei ddyfynnu ar wefan WalesOnline yn canmol Patchell, a symudodd i'r Scarlets o'r Gleision ddiwedd y tymor diwetha' yn bennaf er mwyn cael mwy o gemau yn safle'r maswr.

  Mae'r Cymro Cymraeg wedi siarad yn y gorffennol am ei fwriad i sefydlu ei hun fel y dewis cyntaf yn y crys rhif 10 dros ei wlad.

  Rhys Patchell
  Image caption: Rhys Patchell
 12. Pedwar o'r un teulu yn rhannu pen-blwydd

  The Daily Mail

  Ar wefan MailOnline, cawn hanes un teulu o Aberhonddu sy'n dathlu genedigaeth newydd i'r teulu yr wythnos ddiwetha'.

  Yr hyn sy'n nodweddiadol yw mai ar 5 Awst y ganwyd y baban - sef diwrnod geni ei dad, yncl a'i daid hefyd.

  Felly mae tair cenhedlaeth o'r un teulu yn rhannu diwrnod pen-blwydd. Roedd y siawns o hynny'n digwydd yn 3,000,000 i 1...

 13. Agor toiledau newydd yn Wrecsam

  BBC Cymru Fyw

  Mae toiledau cyhoeddus yng nghanol dinas Wrecsam wedi ailagor ar ôl cael eu gweddnewid. 

  Fe gymerodd hi bedwar mis i'r gwaith gael ei orffen ac mae wedi costio £100,000 i'r cyngor i wneud y gwaith. 

  Yn ôl arweinwyr y cyngor fe fydd y toiledau yn gwella'r profiad i ymwelwyr ac maen nhw'n adnodd pwysig i'r cyhoedd. 

 14. Lluniau o'r Eisteddfod

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol fe fuodd Cymru Fyw yn crwydo'r maes yn tynnu lluniau.

  Dyma chi'r casgliad cyfan.

  Guto Dafydd