a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn ol am 08:00 ddydd Iau.

 2. Glaw wedi cadw draw tan y p'nawn

  Sioe Môn

  Er gwaethaf ychydig o law ddiwedd p'nawn Mercher, fe gafwyd deuddydd gweddol braf yn Sioe Môn.

    Heno, bydd peth glaw i ddechrau yn y gogledd ond bydd gweddill y noson yn sych a chymylog. Bydd hi’n noson eithaf mwyn, y tymheredd isaf yn 11°C.  

  Ymbarel yn Sioe Môn
 3. Heddlu Gwent yn chwilio am leidr

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth, yn dilyn lladrad yng Nghasnewydd nos Lun.

  Fe aeth y troseddwr i mewn i dŷ yn Dewsland Park Road toc wedi 19:00, gan ddwyn eitemau o emwaith.

  Mae’r lleidr wedi cael ei ddisgrifio fel dyn gwyn, tua 40 oed, yn gsigwo crys-T llwyd a phâr o jîns glas.

 4. Hen beiriannau

  Sioe Môn

  Y digwyddiad olaf yn y prif gylch yn Sioe Môn oedd yr arddangosfa o hen geir a pheiriannau fferm.

  Ewch i weld ein horiel o weddill lluniau'r dydd yn yr adran Gylchgrawn.

  Hen gerbydau yn Sioe Môn
 5. Campau campus

  Sioe Môn

  Mae styntiau mentrus Moto Stunts International wedi bod yn atyniad poblogaidd iawn yn y prif gylch b'nawn ddoe a heddiw ar faes Sioe Môn.

  Moto Stunts International
 6. Dim medal i Thomas

  Y Gemau Olympaidd

  Ni lwyddodd y seiclwr Geraint Thomas i ennill medal yng nghystadleuaeth seiclo yn erbyn y cloc yn Rio heddiw.

 7. Pokémon Go yn denu mwy o ymwelwyr i Bortmeirion

  Golwg 360

  Mae pentref Portmeirion wedi cadarnhau bod mwy o ymwelwyr wedi bod yno eleni o ganlyniad i’r gêm gyfrifiadurol, Pokémon Go.

  Mae’n debyg bod gan y pentref ymwelwyr ‘Pokémon’ arbennig yn cuddio rhywle a bod hynny wedi denu mwy o bobol yno dros yr ha’ eleni.

  Nod y gêm yw chwilio am gymeriadau Pokémon trwy ddefnyddio camera ffôn clyfar a chipio’r cymeriadau drwy eu hychwanegu i’ch casgliad. Mae’r gêm yn boblogaidd iawn, gyda phobol o bob oedran yn cymryd rhan ledled y byd.

 8. Moniars yn morio

  Sioe Môn

  Dydi hi ddim yn Sioe Môn heb y Moniars  ...

  Arfon Wyn a'r Moniars
 9. Cwmni bysiau yn cau

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni bysiau Lewis o Lanrhystud wedi cyhoeddi ar eu gwefan y byddant yn cau eu drysau am y tro olaf ar ddydd Gwener 12 Awst, a hynny o achos rhesymau busnes sydd tu hwnt i'w rheolaeth.

   Mae'r cwmni wedi diolch i'w cwsmeriaid am eu cefnogaeth ar hyd y blynyddoedd. 

 10. Tân mewn gwesty yng Nghasnewydd

  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi cadarnhau eu bod wedi bod yn delio gyda thân mewn gwesty yng Nghasnewydd.

  Mae ymladdwyr tân o Malpas, Maendy, Dyffryn, Cil-y-coed a Chwmbrân yn ymateb er mwyn ceisio diffodd y fflamau yn y New Inn Hotel ar Ffordd Cas-gwent yn y ddinas.

 11. Dyweddiad hapus

  Twitter

  Mae'r cyflwynydd a'r cynhyrchydd Aled Haydn Jones wedi cytuno i briodi ei bartner, Emile. Llongyfarchiadau mawr i'r ddau.

  View more on twitter
 12. Limousins Môn

  Sioe Môn

  Dyfarnodd y beirniad, Dai Jones, mai gwartheg Limousin Peredur a Llŷr Hughes, Fferam Gyd, Ynys Môn, oedd pencampwyr grŵp yr holl fridiau yn Sioe Môn. Enillon nhw hefyd bencampwr gwrywaidd ifanc yr holl fridiau.

  Gwartheg Limousin
 13. Pynciau craidd: y bwlch rhwng bechgyn a merched yn tyfu

  Golwg 360

  Dywed golwg360 fod y bwlch cyrhaeddiad rhwng bechgyn a merched mewn pynciau craidd yn “frawychus” ac yn “annerbyniol”, yn ôl adroddiad sydd newydd ei gyhoeddi.

  Yn ôl yr adroddiad, mae merched rhwng saith a 14 oed wedi perfformio’n well na bechgyn ym mhob pwnc a maes dysgu yn y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3.

  Eleni yw’r tro cyntaf ers i’r adroddiad gael ei gyflwyno yn 2012 i’r bwlch cyrhaeddiad rhwng bechgyn a merched ehangu yn y Dangosyddion Cyfnod Sylfaen.

 14. Thomas wedi cychwyn

  Y Gemau Olympaidd

  Mae Geraint Thomas newydd gychwyn ar ei ymgais i ennill medal Olympaidd arall. Mae'r Cymro newydd ddechrau ar 54km yn erbyn y cloc. Pob lwc!

  thomas
 15. Profiad 'reit sbwci'

  BBC Cymru Fyw

  Dydy o ddim yn achlysur y mae nifer fawr ohonom ni wedi meddwl amdano... eto. Ond y cwestiwn sy'n cael ei ofyn mewn cyfres newydd o Er Cof a Chadw ar Radio Cymru ydy pa gerddoriaeth fyddech chi yn ei dymuno yn eich hangladd?

  Y gwestai cyntaf i ddewis ei chwe chân ydy'r cyflwynydd Mari Lovgreen. Mae hi wedi bod yn trafod y broses o ddethol y caneuon gyda Cymru Fyw.

  mari
 16. Medal i Bale

  Er nad oedd yn chwarae neithiwr, mae Gareth Bale wedi derbyn medal enillwyr SuperCup UEFA wedi i Real Madrid guro Sevilla yn y gêm yn Norwy. Mae'n ymddangos i fod yn reit falch am gael medal am wneud dim byd, ond mae'n haeddu rhywbeth ar ddiwedd haf arwrol tydi!

  View more on twitter
 17. Dyna well-iant

  Sioe Môn

  Wedi llwyddiant yn Sioe Llanelwedd eleni mae Mona o Lansannan yn gwneud yn siwr fod ei dafad bedigri Gymreig yn edrych ei gorau ar gyfer y p'nawn 'ma gyda gwellau draddodiadol.

  Mona yn torri gwlân dafad gyda gwellau