a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. £300,000 i wella safon dŵr Aberarth

  BBC Wales News

  Mae Dŵr Cymru wedi dechrau ar y gwaith o fuddsoddi £300,000 i wella safon dŵr ymdrochi yn Aberarth yng Ngheredigion.

  Fe wnaeth y gwaith o osod pibell newydd, fydd yn gwella perfformiad y rhwydwaith dŵr gwastraff yn yr ardal, ddechrau heddiw.

  Aberarth
 3. Trollope yn 'rhwystredig' am ddiffyg goliau

  BBC Sport Wales

  Mae rheolwr Caerdydd, Paul Trollope wedi dweud ei fod yn rhwystredig am ddiffyg creadigrwydd ei dîm ar ôl iddyn nhw golli o 2-0 yn erbyn QPR ddoe.

  Dim ond un ergyd lwyddodd yr Adar Gleision ar gôl yr ymwelwyr, a dydyn nhw ddim wedi sgorio o gwbl yn eu tair gêm gyntaf o'r tymor.

  Trollope
 4. Ysgol Bae Baglan yn barod i agor

  Golwg 360

  Mae’r gwaith o adeiladu’r ysgol newydd gwerth £40m ym Mhort Talbot wedi dod i ben yn swyddogol heddiw.

  Mae’r cwmni adeiladu, Bouygues UK wedi trosglwyddo’r cyfrifoldeb am Ysgol Bae Baglan i Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

  Bydd yr ysgol yn agor ei drysau i ddisgyblion cynradd ac uwchradd rhwng 3 ac 16 oed o fis Medi ymlaen, ac mae lle i 1,500 o ddisgyblion ynddi.

 5. Amser ar ben i Biggar?

  Wales Online

  Ydi hi'n amser i rywun arall gymryd lle Dan Biggar fel maswr Cymru? Dyna mae Wales Online yn ei drafod yn ei erthygl rygbi diweddaraf.

  Gyda llu o enwau fel Gareth Anscombe, Rhys Priestland, Owen Williams, Rhys Patchell, Sam Davies a James Hook yn gobeithio cael y cyfle i wisgo'r crys rhif 10, fydd Biggar yn gallu parhau i hawlio'i le?

  Biggar
 6. Llwnc destun i'r gymuned

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae'r gloch olaf wedi canu ar nifer o dafarndai Cymru dros y blynyddoedd diwethaf. Y llynedd roedd wyth tafarn yng Nghymru yn cau ei drysau bob wythnos yn ôl CAMRA, y grŵp sy'n ymgyrchu dros dafarndai cymunedol.

  Ond mae un bragdy ym Mhowys wedi dangos bod hi'n bosib brwydro yn erbyn y llif a gwneud y dafarn yn ganolbwynt i'r gymuned unwaith yn rhagor.

  Mae Brecon Brewers wedi agor tafarn eu hunain, Brecon Tap, diolch i help y we a'r gymuned leol. Bu Cymru Fyw yn clywed sut y daeth y prosiect i fodolaeth.

  Brecon Tap
 7. 'Damwain ddiwydiannol' yn Wrecsam

  Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

  Mae dyn wedi cael ei hedfan i'r ysbyty yn dilyn "damwain ddiwydiannol" yn Wrecsam.

  Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans eu bod wedi cael eu galw i ardal Cross Lanes am 13:35 heddiw.

  Cafodd y dyn ei hedfan i Ysbyty Glan Clwyd ond does dim gwybodaeth eto am ei gyflwr.

 8. Ynys Catrin yn cau i’r cyhoedd

  Golwg 360

  Ni fydd caer Napoleonaidd ger Dinbych-y-pysgod yn cael ei throi’n atyniad twristiaid wedi’r cwbl.

  Bydd Ynys Catrin yn cau ychydig dros flwyddyn ers iddi groesawu ymwelwyr am y tro cynta’ ers tua 30 mlynedd ym mis Mai y llynedd.

  Roedd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cymeradwyo cynlluniau i adfer y gaer ar yr ynys, agor siopau a bwytai a chreu dau fan glanio newydd i gychod, ond mae’r cynllun bellach wedi’u rhoi o’r neilltu oherwydd “dyfodol ansicr”.  

  Ynys Catrin
 9. Apêl i ddod o hyd i ddyn 20 oed

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn apelio am help i ddod o hyd i ddyn mewn cysylltiad â lladrad ym Mlaenafon yr wythnos diwethaf.

  Mae Robbie Lee Williams, 20 oed, yn byw yn lleol, a dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am ei leoliad gysylltu â'r llu ar 101.

  Robbie Lee Williams
 10. Sgrapio drôn ar ôl gwrthdrawiad

  BBC Wales News

  Mae adroddiad cyfrinachol sydd bellach ar gael i'r cyhoedd wedi datgelu bod drôn gwerth miliynau o bunnoedd wedi cael ei sgrapio ar ôl iddo fod mewn gwrthdrawiad mewn maes glanio yng Ngheredigion.

  Fe wnaeth y drôn, oedd yn rhan o gynllun £800m Watchkeeper y fyddin, dorri ar ôl taro'r llawr yn rhy galed wrth lanio yn Aberporth ym mis Hydref 2014.

  Drôn
 11. Penodi Dirprwy Gomisiynydd Heddlu'r Gogledd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ann Griffith wedi ei phenodi'n Ddirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

  Cafodd y penodiad ei wneud gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd y Gogledd, Arfon Jones er bod gwrthwynebiad i'r penderfyniad gan y Panel Heddlu a Throsedd lleol.

  Ann Griffith
 12. Gogledd Cymru i fethu'r tywydd poeth?

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn dweud bod gogledd Cymru yn debyg o fethu'r tywydd poeth iawn all fod ar ei ffordd i rannau o'r DU yn ystod yr wythnos, ond bydd hi ddim yn rhy ddrwg, gyda thymheredd o 24C yn bosib.

 13. 'Mwy i ddod gan Chloe Tutton'

  BBC Sport Wales

  Gall y nofwraig o gymoedd de Cymru, Chloe Tutton dargedu medalau yng Ngemau Olympaidd Tokyo 2020, yn ôl y cyn-bencampwr Olympaidd, Rebecca Adlington.

  Fe wnaeth Tutton, 20, fethu allan ar fedal yn y ras 200m broga yn Rio o lai na 1/10 o eiliad.

  Ond mae Adlington, wnaeth ennill aur yn y 400m a 800m dull rhydd yng Ngemau Beijing 2008, yn credu bod mwy i ddod gan Tutton.

  Tutton
 14. Brexit i ysgogi 'uchelgais' i amaethwyr

  BBC Cymru Fyw

  Mae arweinydd undeb amaeth wedi dweud y dylai Brexit ysgogi "uchelgais newydd ag hyderus" ymysg ffermwyr.

  Dywedodd Meurig Raymond, llywydd undeb yr NFU, y gallai ffermwyr Prydain fod yn gystadleuol ar raddfa fyd-eang a chwarae rhan hanfodol a chyhoeddus.

  Mae'r undeb wedi lansio ymgynghoriad ymysg aelodau dros y mis nesaf er mwyn trafod natur y polisi amaeth wedi Brexit.

  Fferm
 15. Galw am ail-feddwl cynllun uno

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn dweud bod grŵp o bobl ifanc yn galw ar gymdeithasau tai i newid eu meddyliau ynglŷn â chynllun i uno, a hynny oherwydd pryder am yr effaith ar denantiaid.

 16. Barker i ganolbwyntio ar rasys unigol

  BBC Sport Wales

  Mae'r seiclwraig Elinor Barker wedi dweud ei bod yn debygol o roi'r gorau i'r campau tîm i ganolbwyntio ar rasys unigol yn dilyn y Gemau Olympaidd yn Rio.

  Roedd Barker, 21 o Gaerdydd, yn rhan o'r tîm wnaeth ennill medal aur yn y ras gwrso dros y penwythnos.

  Barker
 17. Arestio dau ar ôl gwrthod gadael tŷ

  BBC Wales News

  Mae dau o bobl roedd yr heddlu'n chwilio amdanynt mewn cysylltiad â lladrad wedi cael eu harestio ar ôl gwrthod gadael atig am bron i 24 awr.

  Cafodd yr heddlu eu galw i dŷ ar Heol Townhill yn Abertawe am 14:00 ddoe, a buon nhw'n siarad â'r ddau ac yn eu bwydo.

  Ond dywedodd y llu bod dyn 26 oed a dynes 23 oed wedi cael eu harestio am tua 12:00 heddiw.