a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.  

 2. Dod o hyd i darddiad llygredd

  BBC Cymru Fyw

  Cred Cyfoeth Naturiol Cymru eu bod wedi dod o hyd i darddiad y llygredd wnaeth ladd cannoedd o bysgod yn Afon Cain ger Llansanffraid-ym-Mechain, Powys yr wythnos diwethaf.

  Yn ôl swyddogion y tarddiad mwyaf tebygol oedd gwaith draenio dŵr o lyn gan dirfeiddianwr lleol.

  Mae'n debyg fod y dŵr llyn, er yn edrych ac yn arogli'n iawn, wedi lleihau lefel yr ocsigen yn yr afon a bod y pysgod wedi mygu i farwolaeth.   

 3. Galw am ymgeiswyr o gefndiroedd mwy amrywiol

  BBC Wales News

  Mae angen i Lafur ddewis ymgeiswyr lleol sy'n dod o gefndiroedd mwy amrywiol yn ôl un aelod cynulliad, medd gwefan BBC Wales News

  Dywed Mike Hedges, AC Dwyrain Abertawe, fod gormod o lobïwyr ac ymgynghorwyr gwleidyddol yn cael eu dewis fel ymgeiswyr lleol ar gyfer y cyngor.

  Mae Mr Hedges am newid y rheolau er mwyn cyfyngu ar bwerau arweinwyr y Blaid yn y DU i ddylanwadu ar bwy sy'n cael eu dewis fel ymgeiswyr. 

  Ymgyrchwyr Llafur
 4. Buddugoliaeth i Forgannwg

  Criced, BBC Cymru

  Mae Morgannwg wedi curo Sir Gaerwrangon yn eu gêm bencampwriaeth. 

  Roedd y tîm cartref wedi gosod nod o 277 i Forgannwg. Sgoriodd yr ymwelwyr 278 am bump gydag Owen Morgan yn cyfrannu 103 heb fod allan.  

 5. Amau mai nam trydanol oedd achos tân

  BBC Cymru Fyw

  Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ei bod yn debyg mai nam trydanol oedd yn gyfrifol am y tân wnaeth ladd cwpl oedrannus yn Neganwy fore heddiw. 

  Yn dilyn y digwyddiad fe wnaeth Swyddog Diogelwch gyda'r Gwasanaeth apelio ar bobl i sicrhau fod eu hoffer trydanol yn ddiogel a bod ganddynt larymau mwg yn eu tai.

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Barc Gorllewin Gannock ychydig cyn 07:45 fore Mawrth
  Image caption: Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Barc Gorllewin Gannock ychydig cyn 07:45 fore Mawrth
 6. Diwrnod prysur i'r gwasanaethau brys

  BBC Cymru Fyw

  Dywed Gwylwyr y Glannau fod eu staff wedi bod yn hynod o brysur heddiw, gan ddelio gyda 36 o adroddiadau o blant ar goll ar hyd arfordir y DU. 

  O'r rhain roedd 10 o achosion yng Nghymru - gyda'r gwasanaethau brys yn chwilio am chwech o blant yn ardal traeth Coney, Porthcawl.

 7. Damwain ar yr M4

  Teithio BBC Cymru

  "Ar yr M4 tua’r gorllewin, mae ciwiau hir o gyffordd 41 Baglan i 43 Llandarsi oherwydd damwain rhwng car a lori," meddai Gwenan Evans. 

  "Mae traffig trwm ar yr A40 tua’r de yn Hwlffordd, cyn cylchfan Llwynhelyg, wrth i bobl adael maes Sioe Sir Benfro."

 8. Noson sych a chynnes

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd heno’n noson sych, braf a chynnes a dros nos bydd hi’n sych, ac yn eithaf clir ac oer. Y tymheredd isaf i’r rhan fwyaf yn 11°C.

  Bydd bore fory’n dechrau’n addawol, yn gynnes a heulog ond bydd hi’n cymylu’n raddol o’r de orllewin yn ystod y prynhawn gyda rhai cawodydd yn Sir Benfro ac ar arfordir y de ddiwedd y dydd. 

  Y tymheredd uchaf yn 24°C.

 9. Morgannwg yn agosáu at y nod

  Criced, BBC Cymru

  Ar ôl 78 pelawd mae Morgannwg wedi cyrraedd 217 o rediadau yn erbyn Sir Gaerwrangon yn eu gêm bancampwriaeth. 

  Mae Owen Morgan 89 heb fod allan wrth i Forgannwg eisio cyrraedd y nod o 277 i ennill.

 10. Ymosodwr Casnewydd am brofi pwynt

  South Wales Argus

  Mae'r South Wales Argus yn adrodd bod ymosodwr Casnewydd, Jamie Turley, ar ben ei ddigon ers iddo adael Cynghrair Genedlaethol Lloegr wedi saith mlynedd yn chwarae yno.

  Fe sgoriodd yn y fuddugoliaeth yn erbyn Leyton Orient dydd Sadwrn, ac mae'n edrych mlaen at gem nesa'r clwb yn erbyn Luton Town.

  Turley
  Image caption: Jamie Turley
 11. Darganfod merch oedd ar goll

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud fod y ferch chwech oed oedd ar goll ar draeth Y Rhyl wedi ei darganfod yn ddiogel.

 12. Arestio dyn wedi lladrad

  Twitter

  Fe ddywed Heddlu'r Gogledd bod dyn wedi'i arestio yn dilyn lladrad lle cafodd eitemau o bwysigrwydd personol eu dwyn yn ardal Glannau Dyfrdwy.

  View more on twitter
 13. Amser i Aaron adael Arsenal?

  Wales Online

  Mae gwefan WalesOnline yn dweud bod Raymond Verheijen, cyn is-reolwr Cymru, yn awgrymu y dylai Aaron Ramsey adael clwb Arsenal oherwydd ei fod yn cael cymaint o anafiadau. Bydd Ramsey allan am dair wythnos wedi anaf ddydd Sul, sy'n golygu nad yw'n debyg o fedru chwarae i Gymru yn erbyn Moldova yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd.

  aaron
 14. Gêm agos i Forgannwg

  Criced, BBC Cymru

  Mae Morgannwg wedi colli wiced arall yn eu gêm bancampwriaeth yn erbyn Sir Gaerwrangon. Maen nhw angen 129 i ennill gyda saith wiced yn weddill - fe allai hi fynd y ddwy ffordd.

  View more on twitter
 15. Becky yn y rownd gynderfynol!

  Y Gemau Olympaidd

  Mae Becky James wedi ennill yr ail ras yn rownd yr wyth olaf i'r gwibwyr yn Rio - mae hi felly yn syth drwodd i'r rownd gynderfynol 2-0, ac wedi curo pencampwraig y byd yn y broses!

  becky james