a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau
  2. Y cyfarfod llawn yn dechrau am 13.30 gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
  3. Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar Broses y Gyllideb
  4. Dadl Plaid Cymru: 'Cymraeg ail iaith'
  5. Dadl Plaid Cymru:Cynnig bod y Cynulliad yn nodi pwysigrwydd aelodaeth lawn o farchnad sengl Ewropeaidd i economi Cymru
  6. Dadl y Ceidwadwyr ar gysylltiadau trafnidiaeth yng ngogledd Cymru
  7. Dadl UKIP ar rôl ysgolion gramadeg
  8. Dadl Fer: Rhyddhau Potensial Naturiol Plant - Rôl Addysg Awyr Agored yn y Broses Ddysgu