a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog
  2. Datganiad gan y Prif Weinidog: yr UE – Trefniadau Pontio
  3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  4. Datganiad ar yr Adolygiad Seneddol i Wasanaethau Iechyd a Gofal
  5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Canolfan Gofal Arbenigol a Chritigol
  6. Datganiad ar y targed o 20,000 o dai fforddiadwy
  7. Dadl ar Adolygiad Blynyddol Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru ar gyfer 2015-2016