a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
  3. Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol
  4. Datganiadau 90 Eiliad
  5. Dadl Plaid Cymru: Newid hinsawdd
  6. Dadl y Ceidwadwyr: Band eang
  7. Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Canser yr ysgyfaint
  8. Dadl Fer: Economi gogledd Cymru