a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
  3. Datganiadau 90 Eiliad
  4. Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2017-18
  5. Dadl Plaid Cymru: Gweithwyr o dramor yn y GIG
  6. Dadl Plaid Cymru: Cynllun Pensiwn y Glowyr
  7. Dadl y Ceidwadwyr: Pobl hŷn
  8. Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Tollau ar bontydd Hafren
  9. Dadl Fer: Gwerth Busnesau Bach a Chanolig i Economi Cymru
  10. Dadl Fer: Colli gwaith ymchwil y galon yn Ysgol Feddygol Caerdydd