a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Canlyniad: Yr Alban 29-13 Cymru
  2. Cais gan Liam Williams ac wyth pwynt o droed Leigh Halfpenny i Gymru
  3. Ceisiau gan Tommy Seymour a Tim Visser, ac 19 pwynt gan Finn Russell i'r Alban

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

Gobeithion Cymry o ennill y bencampwriaeth yn deilchion, a'r Alban oedd y tîm gorau.

Mae'n siŵr y bydd tipyn o drafod am ddyfodol Rob Howley dros y pythefnos nes y gêm nesaf yn erbyn Iwerddon yng Nghaerdydd.

Ond mae dwy gêm yn weddill, a bydd y chwaraewyr yn awyddus i greu argraff yn y rheiny.

Diolch am ddilyn y gêm, er y canlyniad, ar ein llif byw, ac ymunwch â ni eto ar gyfer y gêm yn erbyn Iwerddon ar 10 Mawrth.

Yr Alban
Getty Images

Edrych ar yr ochr bositif...

'Siom enfawr, canlyniad haeddiannol'

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

Dwi'n casáu bod yn negyddol ond eto, welon ni diffyg profiad Rob Howley gan weld eilyddion cwbl anghywir y tu ôl i'r sgrym.

Yr unig ffordd i newid siâp a strategaeth yw newid naill ai'r 9 neu'r 10. Colli siâp gan gwrso'r gêm gormod o eilyddion efallai hefyd.

Siom enfawr, ond canlyniad haeddiannol i'r Alban!

Rob Howley
Getty Images

Y chwiban olaf - Yr Alban 29-13 Cymru

Cymru ddim yn gallu torri trwy amddiffyn 'styfnig Yr Alban, ac mae'r chwiban olaf yn dod a siomedigaeth Cymru i ben.

Yr Alban yn llawn haeddu'r fuddugoliaeth, wrth iddyn nhw ennill yn erbyn Cymru am y tro cyntaf ers 2007.

Cic gosb i'r Alban - Yr Alban 29-13 Cymru

Diffyg disgyblaeth unwaith eto gan y Cymry, ac mae Finn Russell yn ymestyn ei bwyntiau personol i 19 heddiw.

Finn Russell
Getty Images

Cais i'r Alban! - Yr Alban 26-13 Cymru

Pwysau da gan Yr Alban, a dwylo hyfryd gan Hogg yn rhyddhau'r asgellwr Tim Visser i sgorio'r cais.

Russell yn gywir unwaith eto gyda'r gic.

Yw'r gêm, a'r bencampwriaeth, ar ben i Gymru? Mae Sam Davies ymlaen i geisio newid pethau.

Tim Visser
Getty Images

Eilyddion i Gymru - Yr Alban 19-13 Cymru

Taulupe Faletau a Jamie Roberts ymlaen i gymryd llefydd Ross Moriarty a Scott Williams.

Fydd yr eilyddion yn gallu creu argraff?

Dim cais! - Yr Alban 19-13 Cymru

Rhys Webb yn torri trwy'r amddiffyn ac yn cael y bêl i lawr dros y llinell gais, ond y dyfarnwr cynorthwyol yn dweud, yn gywir, ei fod wedi'i dynnu allan o faes y chwarae. 

Rhys Webb
Getty Images

Eilydd cyntaf Cymru - Yr Alban 19-13 Cymru

Y clo Luke Charteris yn dod i'r maes i gymryd lle Jake Ball.

Y tro cyntaf iddo chwarae yn y Chwe Gwlad eleni oherwydd anaf.

Cic gosb i'r Alban - Yr Alban 19-13 Cymru

Ali Price yn torri trwy amddiffyn Cymru, ac maen nhw'n ildio cic gosb.

Finn Russell yn ymestyn ei record 100% gyda'i giciau heddiw.

Russell
Getty Images

Cymru'n pwyso - Yr Alban 16-13 Cymru

Cymru mor agos at gais, gyda Jon Davies yn torri trwy amddiffyn Yr Alban, ond dyw Rhys Webb ddim yn gallu dal gafael yn y bêl ar ôl i Davies gael ei daclo.

Cyfle arall i Gymru wedyn o sgarmes symudol, ond amddiffyn Yr Alban yn 'styfnig, ac yn ennill cic gosb.

Scott Williams
Getty Images

'Amser am eilyddion'

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

Cais Yr Alban yn ein hatgoffa pa mor fygythiol yw eu holwyr nhw!

Efallai ei bod yn amser i gael un neu ddau o eilyddion. Sam Davies, Faletau efallai, i roi mwy i'r strategaeth ymosodol.

Cais i'r Alban! - Yr Alban 16-13 Cymru

Yr Alban yn lledaenu'r bêl at yr asgell dde, ac mae Tommy Seymour yn croesi yn y gornel er y pwysau arno gan Scott Williams.

Cic anodd Finn Russell yn taro'r postyn, ond yn llwyddiannus! Dechrau gwych i'r ail hanner i'r Albanwyr.

Seymour
Getty Images

Dechrau'r ail hanner - Yr Alban 9-13 Cymru

Dim newidiadau i'r timau yn ystod hanner amser, ac mae Dan Biggar yn dechrau'r ail hanner.

'Gêm allwn ni ei hennill'

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

Disgwyl mwy gan Yr Alban, ond rhaid hefyd rhoi clod i Gymru am yr awydd sydd wedi cael ei ddangos yn yr amddiffyn.

Mae'r gêm yma'n un allwn ni ei hennill, ond rhaid dod mas yn yr ail hanner gyda mwy o gywirdeb a mwy o hyder i adnabod bod y gallu 'da nhw!

Efallai y gwnawn ni weld Faletau yn cymryd rhan yn yr ail hanner.

Warburton
Getty Images

Hanner amser - Yr Alban 9-13 Cymru

Cic Russell yw cyffyrddiad olaf yr hanner cyntaf, a chais Liam Williams - ei drydedd yn y Chwe Gwlad eleni - yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm hyd yn hyn. 

Williams
Getty Images

Cic gosb i'r Alban - Yr Alban 9-13 Cymru

Diffyg disgyblaeth yn yr amddiffyn gan Gymru, ond yn y diwedd byddan nhw'n falch i ildio dim ond triphwynt yn dilyn pwysau da gan Yr Alban.

Finn Russell gyda'r gic gywir.

Cymru'n methu cic - Yr Alban 6-13 Cymru

Canolwr Yr Alban, Huw Jones yn cael ei gosbi ar ôl taclo Liam Williams, ond Halfpenny ddim yn gallu cymryd mantais, wrth i'w gic fynd i'r dde o'r pyst.

Cic gosb i Gymru - Yr Alban 6-13 Cymru

Leigh Halfpenny yn ymestyn mantais Cymru yn ôl i saith, gyda chic gywir o 36 metr.

Cic gosb i'r Alban - Yr Alban 6-10 Cymru

Diffyg disgyblaeth gan Gymru, ac mae'r Alban yn ôl o fewn pedwar pwynt, gyda Finn Russell yn dyblu eu pwyntiau.

Russell
Getty Images

'Cadw'r meddiant'

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

Webb yn cadw amddiffyn Yr Alban o gwmpas yr ardal gwrthdaro yn onest, gan fygwth pob cyfle.

Ond rhaid cadw'n amyneddgar. Gormod o'r chwarae yn mynd ymlaen sy'n rhoi'r bêl 'nôl i'r Alban.

Eisiau cadw'r meddiant am gyfnodau hirach a bydd y cyfleon yn dod - yn union fel y gwelon ni gyda chais Liam Williams!

North
Getty Images

Cais i Gymru! Yr Alban 3-10 Cymru

Chwarae sydyn gan Rhys Webb, yn lledaenu'r bêl ar hyd y cefnwyr at Liam Williams, sy'n croesi’r gwyngalch yn y gornel!

Leigh Halfpenny yna'n trosi cic wych i ymestyn y fantais. 

Liam Williams
Getty Images

Cyflwynydd Newsbeat yn mwynhau gyda Dewi Llwyd

Gêm agored

Mae hi'n gêm agored, ond Yr Alban yn edrych ychydig yn llafurus yn ymosod.

Cymru ddim wedi gallu cymryd mantais hyd yn hyn, ond fydd hynny'n newid?

Cymru Alban
Getty Images

Brian Moore yn canmol Ken Owens

Cic gosb i Gymru - Yr Alban 3-3 Cymru

Tro Cymru yw hi i bwyso, ac mae diffyg disgyblaeth yr Alban yn dangos wrth iddyn nhw ildio cic gosb.

Fel arfer, mae Leigh Halfpenny'n ei throsi heb unrhyw broblem.

Halfpenny
Getty Images

Cic gosb i'r Alban - Yr Alban 3-0 Cymru

Yr Alban sy'n sicrhau pwyntiau cyntaf y gêm yn dilyn pwysau da.

Y maswr Finn Russell sy'n gywir gyda'r gic.

Wynebau cyfarwydd yn Murrayfield!

Gatland
Getty Images
Sturgeon
Getty Images

Co ni off!

Finn Russell yn cymryd y gic gyntaf, ac mae trydedd gêm Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni wedi dechrau!

'Awch ac angerdd'

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

Hollbwysig gweld yr un lefel o awch ac angerdd gan dîm Cymru ac fel y gwelon ni ym 15 munud cyntaf yr ail hanner yn erbyn Lloegr.

Dwi'n hyderus y bydd 'na gyfleon, dim ond eisiau'r cywirdeb ym mhob agwedd o'r chwarae, yn enwedig yn nwy ar hugain Yr Alban! 

Amser am yr anthemau

Mae'r timau ar y cae, mae'r cefnogwyr yn barod ac mae hi'n amser am yr anthemau.

Hen Wlad Fy Nhadau fydd yn cael ei bloeddio yn gyntaf.

Cefnogwyr
Getty Images

Howley'n goruchwylio'r paratoadau

Hyfforddwr Cymru'n cadw golwg craff ar ei dîm wrth iddyn nhw baratoi.

Gwylia rhag ofn i ti gael mwd ar dy 'sgidiau Rob!

Howley
Getty Images

Gwrandewch ar sylwebaeth Radio Cymru

BBC Camp Lawn

Mae hi'n bosib gwrando ar sylwebaeth fyw Radio Cymru o'r gêm ar ein llif byw trwy glicio ar eicon y rhaglen uchod.

Y tîm sylwebu yn Murrayfield heddiw yw Cennydd Davies a chyn-wythwr Cymru, Emyr Lewis.

View more on twitter

Tîm Yr Alban

Mae gwrthwynebyr Cymru heddiw wedi gwneud pum newid i'r tîm gafodd eu trechu gan Ffrainc yn y Stade de France.

Rheng-ôl y Scarlets, John Barclay fydd yn arwain y tîm yn absenoldeb y capten arferol, Greig Laidlaw.

John Barclay
Getty Images

Dyma'r tîm yn llawn:

Stuart Hogg; Tim Visser, Huw Jones, Alex Dunbar, Tommy Seymour; Finn Russell, Alistair Price; Gordon Reid, Fraser Brown, Zander Fagerson, Richie Gray, Jonny Gray, John Barclay (c), John Hardie, Ryan Wilson.

Eilyddion: Allan Dell, Ross Ford, Simon Berghan, Tim Swinson, Hamish Watson, Henry Pyrgos, Duncan Weir, Mark Bennett.

Nathan yn barod amdani!

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

Ein sylwebydd ni heddiw yw cyn-chwaraewr rhyngwladol, Nathan Brew:

"Er gwaethaf y ffaith bod Cymru heb golli yn erbyn Yr Alban ers 2007, mae tîm Cotter wedi datblygu i fod yn un hynod o gystadleuol, a bydd y gêm yng Nghaeredin y prynhawn 'ma yn her enfawr i fois Cymru.

"Stuart Hogg ar dân ar y foment, i enwi dim ond un o fygythiadau'r Alban!"

Vern Cotter
Getty Images
Fydd gwên ar wyneb Vern Cotter erbyn y chwiban olaf?

Tîm Cymru

Dim ond un newid y mae hyfforddwr dros-dro Cymru, Rob Howley wedi gwneud i'r tîm ddechreuodd yn erbyn Lloegr yng Nghaerdydd bythefnos yn ôl.

Mae George North wedi gwella o anaf i'w goes i gymryd lle Alex Cuthbert ar yr asgell, tra bo'r clo Luke Carteris yn cymryd lle Cory Hill ar y fainc.

George North
Getty Images

Dyma'r tîm yn llawn:

Leigh Halfpenny; George North, Jonathan Davies, Scott Williams, Liam Williams; Dan Biggar, Rhys Webb; Rob Evans, Ken Owens, Tomas Francis, Jake Ball, Alun Wyn Jones (c), Sam Warburton, Justin Tipuric, Ross Moriarty.

Eilyddion: Scott Baldwin, Nicky Smith, Samson Lee, Luke Charteris, Taulupe Faletau, Gareth Davies, Sam Davies, Jamie Roberts.

Canlyniadau cymysg hyd yn hyn

Penwythnos cymysg yw hi wedi bod hyd yn hyn i dimau Cymru yn Yr Alban.

Neithiwr, fe wnaeth y tîm dan-20 ennill gem gyffrous o 34-65, gan sicrhau pwynt bonws hefyd.

Ond  torcalon oedd hi i dîm y merched yn Stadiwm Broadwood, wrth i gic gan Sarah Law sicrhau buddugoliaeth o 15-14.

Cymru dan-20
Huw Evans Picture Agency

Croeso i'r llif byw!

Trip i Gaeredin yw trydedd gêm Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni, a gyda phythefnos wedi mynd heibio ers iddyn nhw gael eu trechu gan Loegr, bydd y garfan yn awyddus i sicrhau'r fuddugoliaeth yng Nghaeredin heddiw.

Efallai bod ein gobeithion am Gamp Lawn wedi gorffen, ond mae'r posibilrwydd o ennill y bencampwriaeth yn parhau.

Fyddwn ni'n dal yn gallu dweud hynny ymhen dwy awr? Arhoswch gyda ni i ddarganfod!

Caeredin
BBC