a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  Gobeithion Cymry o ennill y bencampwriaeth yn deilchion, a'r Alban oedd y tîm gorau.

  Mae'n siŵr y bydd tipyn o drafod am ddyfodol Rob Howley dros y pythefnos nes y gêm nesaf yn erbyn Iwerddon yng Nghaerdydd.

  Ond mae dwy gêm yn weddill, a bydd y chwaraewyr yn awyddus i greu argraff yn y rheiny.

  Diolch am ddilyn y gêm, er y canlyniad, ar ein llif byw, ac ymunwch â ni eto ar gyfer y gêm yn erbyn Iwerddon ar 10 Mawrth.

  Yr Alban
 2. 'Siom enfawr, canlyniad haeddiannol'

  Nathan Brew

  Cyn-asgellwr Cymru

  Dwi'n casáu bod yn negyddol ond eto, welon ni diffyg profiad Rob Howley gan weld eilyddion cwbl anghywir y tu ôl i'r sgrym.

  Yr unig ffordd i newid siâp a strategaeth yw newid naill ai'r 9 neu'r 10. Colli siâp gan gwrso'r gêm gormod o eilyddion efallai hefyd.

  Siom enfawr, ond canlyniad haeddiannol i'r Alban!

  Rob Howley
 3. Y chwiban olaf - Yr Alban 29-13 Cymru

  Cymru ddim yn gallu torri trwy amddiffyn 'styfnig Yr Alban, ac mae'r chwiban olaf yn dod a siomedigaeth Cymru i ben.

  Yr Alban yn llawn haeddu'r fuddugoliaeth, wrth iddyn nhw ennill yn erbyn Cymru am y tro cyntaf ers 2007.

 4. Cic gosb i'r Alban - Yr Alban 29-13 Cymru

  Diffyg disgyblaeth unwaith eto gan y Cymry, ac mae Finn Russell yn ymestyn ei bwyntiau personol i 19 heddiw.

  Finn Russell
 5. Cais i'r Alban! - Yr Alban 26-13 Cymru

  Pwysau da gan Yr Alban, a dwylo hyfryd gan Hogg yn rhyddhau'r asgellwr Tim Visser i sgorio'r cais.

  Russell yn gywir unwaith eto gyda'r gic.

  Yw'r gêm, a'r bencampwriaeth, ar ben i Gymru? Mae Sam Davies ymlaen i geisio newid pethau.

  Tim Visser
 6. Eilyddion i Gymru - Yr Alban 19-13 Cymru

  Taulupe Faletau a Jamie Roberts ymlaen i gymryd llefydd Ross Moriarty a Scott Williams.

  Fydd yr eilyddion yn gallu creu argraff?

 7. Dim cais! - Yr Alban 19-13 Cymru

  Rhys Webb yn torri trwy'r amddiffyn ac yn cael y bêl i lawr dros y llinell gais, ond y dyfarnwr cynorthwyol yn dweud, yn gywir, ei fod wedi'i dynnu allan o faes y chwarae. 

  Rhys Webb
 8. Eilydd cyntaf Cymru - Yr Alban 19-13 Cymru

  Y clo Luke Charteris yn dod i'r maes i gymryd lle Jake Ball.

  Y tro cyntaf iddo chwarae yn y Chwe Gwlad eleni oherwydd anaf.

 9. Cic gosb i'r Alban - Yr Alban 19-13 Cymru

  Ali Price yn torri trwy amddiffyn Cymru, ac maen nhw'n ildio cic gosb.

  Finn Russell yn ymestyn ei record 100% gyda'i giciau heddiw.

  Russell
 10. Cymru'n pwyso - Yr Alban 16-13 Cymru

  Cymru mor agos at gais, gyda Jon Davies yn torri trwy amddiffyn Yr Alban, ond dyw Rhys Webb ddim yn gallu dal gafael yn y bêl ar ôl i Davies gael ei daclo.

  Cyfle arall i Gymru wedyn o sgarmes symudol, ond amddiffyn Yr Alban yn 'styfnig, ac yn ennill cic gosb.

  Scott Williams
 11. 'Amser am eilyddion'

  Nathan Brew

  Cyn-asgellwr Cymru

  Cais Yr Alban yn ein hatgoffa pa mor fygythiol yw eu holwyr nhw!

  Efallai ei bod yn amser i gael un neu ddau o eilyddion. Sam Davies, Faletau efallai, i roi mwy i'r strategaeth ymosodol.

 12. Cais i'r Alban! - Yr Alban 16-13 Cymru

  Yr Alban yn lledaenu'r bêl at yr asgell dde, ac mae Tommy Seymour yn croesi yn y gornel er y pwysau arno gan Scott Williams.

  Cic anodd Finn Russell yn taro'r postyn, ond yn llwyddiannus! Dechrau gwych i'r ail hanner i'r Albanwyr.

  Seymour
 13. Dechrau'r ail hanner - Yr Alban 9-13 Cymru

  Dim newidiadau i'r timau yn ystod hanner amser, ac mae Dan Biggar yn dechrau'r ail hanner.

 14. 'Gêm allwn ni ei hennill'

  Nathan Brew

  Cyn-asgellwr Cymru

  Disgwyl mwy gan Yr Alban, ond rhaid hefyd rhoi clod i Gymru am yr awydd sydd wedi cael ei ddangos yn yr amddiffyn.

  Mae'r gêm yma'n un allwn ni ei hennill, ond rhaid dod mas yn yr ail hanner gyda mwy o gywirdeb a mwy o hyder i adnabod bod y gallu 'da nhw!

  Efallai y gwnawn ni weld Faletau yn cymryd rhan yn yr ail hanner.

  Warburton
 15. Hanner amser - Yr Alban 9-13 Cymru

  Cic Russell yw cyffyrddiad olaf yr hanner cyntaf, a chais Liam Williams - ei drydedd yn y Chwe Gwlad eleni - yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm hyd yn hyn. 

  Williams
 16. Cic gosb i'r Alban - Yr Alban 9-13 Cymru

  Diffyg disgyblaeth yn yr amddiffyn gan Gymru, ond yn y diwedd byddan nhw'n falch i ildio dim ond triphwynt yn dilyn pwysau da gan Yr Alban.

  Finn Russell gyda'r gic gywir.

 17. Cymru'n methu cic - Yr Alban 6-13 Cymru

  Canolwr Yr Alban, Huw Jones yn cael ei gosbi ar ôl taclo Liam Williams, ond Halfpenny ddim yn gallu cymryd mantais, wrth i'w gic fynd i'r dde o'r pyst.

 18. Cic gosb i Gymru - Yr Alban 6-13 Cymru

  Leigh Halfpenny yn ymestyn mantais Cymru yn ôl i saith, gyda chic gywir o 36 metr.

 19. Cic gosb i'r Alban - Yr Alban 6-10 Cymru

  Diffyg disgyblaeth gan Gymru, ac mae'r Alban yn ôl o fewn pedwar pwynt, gyda Finn Russell yn dyblu eu pwyntiau.

  Russell